Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 28 mai 2018

        

Luni, 28 mai 2018, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, preşedintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreşedinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreşedinte U.S.R., Ion Cristofor din partea Filialei Cluj, Aurel Maria Baros, Preşedinte Filiala Bucureşti-Proză, Peter Sragher, Preşedinte Filiala Bucureşti-Traduceri Literare, Cassian Maria Spiridon, Preşedinte Filiala Iaşi, Mircea Mihăieş din partea Filialei Timişoara. Invitaţi: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Răzvan Voncu, director programe externe, Sorin Lavric, director programe interne, şi Stela Pahonţu, director economic.

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: lansarea unor campanii ale U.S.R. pentru lectura literară, pentru apărarea drepturilor de autor ale scriitorului român contemporan, pentru mediatizarea creaţiei literare (cu o prezenţă mai consistentă a autorilor români în emisiuni de radio şi televiziune) şi pentru achiziţii de cărţi ale scriitorilor români de către bibliotecile publice din România. De asemenea, a fost discutată şi proiectată instituţionalizarea unor acorduri de colaborare cu Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Academia Română, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Primăria Municipiului Bucureşti, Televiziunea publică, în vederea unei mai bune reprezentări a scriitorilor români pe piaţa bunurilor simbolice, internă şi externă.

În continuare, au fost prezentate proiectele culturale ale U.S.R. din semestrul al doilea al anului 2018, proiectul „Literatura tinerilor” fiind redefinit, într-un format amplificat: la Casa de Creaţie a U.S.R. de la Neptun vor fi invitaţi în septembrie 2018, la propunerea Filialelor U.S.R., 15-20 de tineri scriitori, până în 35 de ani, membri sau nemembri ai U.S.R., la un maraton de lecturi din propria creaţie. În cadrul proiectului se vor acorda burse de creaţie literară: 2 burse x 2.000 lei/lună x 6 luni. A fost lansat concursul de volume în manuscris, câştigătorii urmând a fi publicaţi de Editura Cartea Românească. Se va desfăşura la Neptun şi un concurs de lecturi publice, cu premii. Finanţarea se va face din Timbrul Literar.

Au fost apoi trecute în revistă proiectele deja tradiţionale ale U.S.R.: Turnirul de Poezie, 4-9 septembrie 2018; Colocviul Naţional de Proză, ediţia a VII-a, Alba Iulia, 12-14 octombrie 2018 (cu tema Romanele Centenarului); „Scriitorul Anului”, ediţia a III-a, Iaşi, 1-2 noiembrie 2018; Gala Poeziei Române Contemporane, Alba Iulia, 24 noiembrie 2018. La acestea s-a adăugat Programul Reviste Centenare, 15-30 octombrie 2018, cu revistele: „Viaţa Românească”, „Ramuri”, „Convorbiri Literare”, „Familia”, „Vatra”. Programul va cuprinde un simpozion; o expoziţie de manuscrise; acordarea de premii redactorilor şi colaboratorilor; şi o recepţie.

A fost de asemenea propus şi discutat un program de rezidenţe literare ce ar putea fi realizat în colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Alba, Consiliul Judeţean Bistriţa.

Ultimul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat discutarea cererilor unor publicaţii de a beneficia de egida U.S.R. S-a votat în unanimitate ca toate publicaţiile care au în prezent egida U.S.R. să fie supuse unor operaţiuni de evaluare şi reconfirmare. Toate revistele care au egida U.S.R. sau doresc să primească egida U.S.R. vor depune o cerere, proiectul editorial şi câteva numere din revistă. Lista publicaţiilor care vor obţine egida U.S.R. se va aproba în Comitetul Director din 19 iunie 2018.

Lista cu semnăturile celor prezenţi se anexează la procesul verbal şi face parte din acesta.

© 2007 Revista Ramuri