Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Gheorghe Vidican

Ecoul zilei de miercuri

în debara am găsit un ecou al zilei de miercuri cu şuieratul şarpelui în privire

respiraţia lui o creaţie extraterestră

silabisind îngrijorarea mamei printre dinţii încleştaţi ai singurătăţii

are optsprezece ani şi douăzeci şi nouă de zile face alergie la praful de puşcă

învelişul privirii e colorat cu umbre de mâini

literele braille descreţesc fruntea dimineţii

adunătura de mâini batjocoresc strigătul fantomei din hornul casei

frica e topită în lingouri dusă la export cu un marfar rusesc

sub influenţa gravitaţiei trupurile noastre îşi aşază schimbările lăuntrice pe rafturi în debara

ecoul zilei de miercuri se aşază în genunchi la spovedanie

spinii trandafirului înmuguresc înserarea din ochii bunicului

umbrele bolborosesc în mirosul pălincii

întoarcerea în clepsidră a nisipului dăunează grav clipei uitate pe o plajă italică

ecoul zilei de miercuri îşi urcă respiraţia ei extraterestră în turla bisericii

amprentele buzelor noastre dedublează sărutul îl biciuiesc cu un vis somnambul

se transformă în mit fantoma din horn

frica ei topită-n lingouri încuiată în coapsele tale

destramă adunătura de mâini netezeşte luciul lacrimii cu umezeala unor guri

clinciuri ereditare în nisipul clepsidrei adună într-un năvod ochiul mamei

într-o cămaşă clipa înfăşoară plaja italică

veneţia un foşnet de rochii prin palatul dogilor

umbra gondolei închide într-un sertar vâslaşii ne împletesc sângele cu tăcerile unui conte naufragiat

ecoul zilei de miercuri sfarmă dangătul clopotului în iertări transparente

în port contrabandă cu lingourile fricii

trubadurii ne dezrobesc trupurile de lumina lunii

nişte tineri mahmuri ne veghează somnul

egoismul nisipului defrişează timpul de clipe

prin clepsidră umbrele dogilor îşi lustruiesc neliniştile

farul roşu ne ţintuieşte de mal amintirile

dimineaţa se ridică pe coate să vadă răsăritul

ecoul zilei de miercuri mi se scurge printre degete

contingente de şoapte prin trupurile noastre

metamorfozează dorinţele zeilor în umbra neîmblânzitei sissi

învelişul privirii e colorat de zâmbetul contrabandiştilor cu lingouri

înţelepciunea e un meşteşug al tăcerii

imaginaţia seminţei de canabis pe buzele trubadurilor

evită vărsările de sânge

strigătul fantomei exorcizează frica din trupurile noastre

lacrima mamei se prelinge peste răsăritul soarelui

literele braille descreţesc fruntea dimineţii

puntea suspinelor plină de erori judiciare

insulari stăpânesc oasele piraţilor devenite ofrande pentru zei

pipăim trecerea de pietoni cu umbra cerşetorului

în debara am găsit ecoul zilei de miercuri legându-şi la şireturi privirea

zeiţele sunt geloase pe nobleţea din paşii lui sissi

misterul din singurătatea ei plin de reproşuri

umbra bunicului despuiată de mirosul pălincii copilăreşte prin zâmbetul contelui naufragiat

sub influenţa gravitaţiei trupurile noastre îşi aşază schimbările lăuntrice pe rafturi în debara

© 2007 Revista Ramuri