Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Victor Rusu

Ars poetica

Poezia – dâra de sânge,

Pe care o lasă agonic,

Printre urme înstelate,

De pe zăpezi nesfârşite,

Fiara rănită ce sunt.

Moment

Gândurile ni se-ntâlnesc

la jumătate de drum,

cuvintele au ajuns de prisos,

ne vorbim cu lumini şi culori,

de acum,

ca-ntr-un tablou frumos,

neterminat

Neiertat de omenesc

Mâhnire dinspre departe

Ce încă nu mă ştie

Ca pe un vers frumos,

Iată-mă, vin,

Arici cu nelinişti în spate,

Să binecuvântezi febre

Cu răcoarea altarului tău

Cotropit

De flăcări amare, de pelin,

De palpitaţia înnoptată a ferigii,

De sânge pieritor,

Jurat sălbăticiei.

Vin... Primeşte-mă fără-ntrebări

Şi aşa mă voi ruga ţie

Până la încrâncenarea versetului

De culoarea adevărului mereu amânat.

Sângele meu

E o invenţie a însuşi păcatului,

După cum aripa

O invenţie a înălţării se cheamă,

Floarea – o invenţie genuină a culorii.

Aripi, inimă, floare

Neiertat de omenesc e păcatul

De-a visa chip cioplit,

Iar chipul să aibă conturul

Aripii, inimii, florii

Gemene

O, nu face greşeala aripii

Ce crede că singură zboară,

Greşeala Vâslaşului

Ce scapă în ape o vâslă,

Greşeala îmbrăţişării

Ce uită unul din braţe

E o lege secretă

A tresăririlor gemene

Îndemn

Aruncă-ţi vechile îndoieli

Petrecându-ţi duhul de foc

Prin firidele sângelui meu,

Cum îşi aruncă şarpele

Pielea cea veche

În despicătura copacului.

Culoare, lumină

Te aştept,

Blândă înflorire

A mugurului

Înfrigurat să devină mai repede

Culoare, lumină, mireasmă

Te aştept

Şi aşteptarea-i un strigăt

Continuu,

Te aştept

Şi ce frumos năluceşti

În aşteptările mele

Gol de aer

Corole se închid

Când îmi simt respiraţia,

Izvorul se tulbură

Când îl privesc,

Mângâi culori,

Şi le sting...

Totuşi, respir, mângâi, privesc.

Cum uită râul

M-ai uitat,

Cum uită râul în mare

Îmbrăţişarea malurilor,

Ce l-au purtat către ea

M-ai trecut în uitare

Cum se şterge

Din memoria apelor

Drumul corabiei.

Rădăcini

Desfereci ca-ntr-un joc de-a răsăritul

O raclă cu năluci crucificate

Pe idoli orbi, ce-mi dormitează-n sânge

Şi-mi semeni iară cerul cu păcate.

Osânda limpezirii-n ruguri verzi

O poartă-n gheare pajuri de lumini

Şi ne va mântui doar înţelesul

Că aripile-n cer sunt rădăcini.

Inscripţie pe o bancă

Aici sufletul meu a murit încă o dată,

Cum se stinge o candelă

Când untdelemnul a trecut în flori de lumină,

Aici am avut revelaţia mereu amânată

A diferenţei dintre frunze şi rădăcină.

Am fi vrut să ne limpezim în cuvinte

Dar buzele rotunjeau goluri în aer, durut,

Chiar gândurile semănau cu frunzele toamnei

Şi cădeau împreună în lut.

Aripi carbonizate de fulgere,

Braţele nu mai încercau niciun gest,

Poemele de dragoste refuzate de tine

Suspinau ca nişte soldaţi la arest.

Şi, când ne-am ridicat, în sfârşit,

Pe umeri îmi apăsa un altar năruit.

Către Curtea cu Juri

Către Curtea cu Juri a inimii tale,

Unde atâţia lunatici au fost condamnaţi,

Voi veni, totuşi, păşind pe nevăzute petale

Şi pe aripi de vulturi de azur îmbătaţi.

Îmi arde şi atunci în privire mândria

Că sunt fiu de ţărancă şi-am strămoşi hoţi

de cai

Şi voi râde mai apoi că-ţi lipseşte tăria

Cea mai aspră dintre pedepsele toate să-mi

dai

Că nu ştii, de aceea câinii sângelui meu te

tot latră,

Pedeapsa să-ţi cauţi iubita cu dalta în

coloana de piatră.

Geneză

În timp ce luna îşi spală

Ţâţele în ciutura

De la fântâna din curte,

Rândunica, în cuibul

De sub streaşina casei,

Îşi întinde,

A ocrotire si mângâiere,

Aripile, peste puii golaşi,

Joiana, în grajd

Îşi linge viţelul,

Pe steaua albă, din frunte,

Poemul meu se-mplineşte

Lent ca lacrima de răşină,

În rana copacului,

Sau asemenea pruncului

În pântecul mumii

© 2007 Revista Ramuri