Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
vitrina cărților

        

Ediţia a II-a a cărţii Revista „Mozaicul”. Modernitatea tradiţiei, revăzută şi adăugită, vine să completeze destinul acestei publicaţii, apărută ca iniţiativă privată şi alternativă la revistele de tradiţie ale Craiovei. Nicolae Marinescu s-a dovedit, în Craiova postdecembristă, un antreprenor cultural autentic, cu o viziune liberală asupra culturii, exprimată atât de bine şi în formula Modernitatea tradiţiei. S-a încăpăţânat să creadă într-o piaţă liberă a ideilor, „concurând” pe ea şi întreţinând-o alături de Adrian Marino, Ion Bogdan Lefter, Constantin M. Popa, Marin Budică, Sorina Sorescu, Gabriel Coşoveanu, Ion Buzera, Adrian Michiduţă etc., ca apoi să-i atragă în paginile revistei, în diferite stape şi pentru varii perioade de timp, pe cei din următoarea generaţie între care Xenia Karo, Luminiţa Corneanu, Gabriela Gheorghişor, Cosmin Dragoste, Mihai Ghiţulescu, Petrişor Militaru, Luiza Mitu, Daniela Micu, Gabriel Nedelea etc. Revista s-a deschis spre mai toate compartimentele artei, avântu-l alături pe artistul plastic Lucian Irimescu, pe omul de muzică Geo Fabian, pe criticul de artă Mihaela Velea, pe autorul de BD-uri şi tehnoredactorul Viorel Pîrligras etc., etc. Lista e atât de lungă, că ar trebui câteva pagini de revistă pentru a fi completă. De altfel, „Bibliografia Mozaicul 1998-2018” se întinde, în corpul cărţii, pe mai bine de 200 de pagini. Cartea e asamblată din cinci părţi complementare: „Revista Mozaicul 1998-2008” – în care sunt trasat liniile de forţă ale programului neopaşoptist, susţinut în siajul gândirii lui Adrian Marino; „Revista Mozaicul 2009-2018” – în care se reliefează tendinţa de recuperare a literaturii de avangardă şi a literaturii exilului, dar şi realizarea unor dosare tematice importante; „Addenda: Constantin Lecca – un înaintaş exemplar” – un articol de evocare al înaintaşului, întemeietorul Mozaik-ului din secolul al XIX-lea; „Bibliografia Mozaicul 1998-2018”; „Album foto” – care ilustrează ceva din spiritul Colocviilor Mozaicul, adevărate sărbători culturale, bunăoară.

© 2007 Revista Ramuri