Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Consiliului  Uniunii Scriitorilor din România din data de 20 martie 2019

        

Miercuri, 20 martie 2019, s-a întrunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Consiliului U.S.R.: Nicolae Manolescu, Preşedintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreşedinte, Gabriel Chifu, Vicepreşedinte (votând şi pentru Adrian Lesenciuc, care i-a delegat votul); Preşedinţii de Filiale: Cornel Nistea, Vasile Dan, Dumitru Brăneanu, Victor Gh. Stan, Radu Voinescu, Radu F. Alexandru, Horia Gârbea, Aurel Maria Baros, Markó Béla, Peter Sragher, Leo Butnaru, Angelo Mitchievici, Ioan Lascu, Cassian Maria Spiridon, Nicolae Oprea, Corneliu Antoniu, Ioan Radu Văcărescu; ca membri în Consiliu: Ovidiu Pecican, Gellu Dorian, Marian Odangiu, Daniel Bănulescu, Antoaneta Olteanu, Ion Lazu, Ion Cristofor (delegat de Irina Petraş). Invitaţi: reprezentantele Casei de Avocatură a U.S.R.; Sorin Lavric, director programe interne, Răzvan Voncu, director programe externe, Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Dragoş Ursache, director administrativ, Stela Pahonţu, director economic.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit prezentarea, de către Prim-vicepreşedintele U.S.R. Varujan Vosganian, a execuţiei bugetare la 31 decembrie 2018 şi a bugetului estimat pentru anul 2019. Au fost votate în unanimitate. Execuţia bugetară este anexată la procesul verbal şi face parte din acesta.

A urmat prezentarea de către Nicolae Corlat a Raportului Comisiei de cenzori U.S.R. asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2018. Raportul este anexat la Procesul verbal şi face parte din acesta. A fost supus votului Raportul Comisiei de cenzori U.S.R. asupra Execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2018. S-a votat în unanimitate.

În continuare, av. Simona Boroş, de la Casa de Avocatură Corina Popescu, a prezentat situaţia dosarelor din instanţe din procesele la care a fost obligată U.S.R. (153 de dosare pe rol). Până în prezent, toate procesele au fost câştigate de către U.S.R. Consiliul U.S.R. a aprobat în unanimitate continuarea colaborării cu Casa de Avocatură Corina Popescu.

Consiliul U.S.R. a fost apoi informat că în şedinţa Comitetului Director a fost aprobată repartizarea modulelor pentru finanţarea revistelor culturale în anul 2019 la fel ca în anul 2018.

A fost cerut acordul Consiliului U.S.R. pentru solicitarea la CNSAS a dosarelor pentru membrii noi ai Consiliului.

Următorul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat acordarea unor indemnizaţii de merit. În urma votării, scriitorii propuşi să beneficieze de indemnizaţii de merit sunt: Ioan Es. Pop, Dumitru Dinulescu, Lucian Vasiliu.

În continuare, directorul de programe interne Sorin Lavric a prezentat proiectele pe care U.S.R. le organizează în anul 2019. Lista completă este disponibilă pe site-ul U.S.R.

Preşedintele U.S.R. Nicolae Manolescu a prezentat cererea de reprimire în rândul membrilor U.S.R. a lui Valeriu Mircea Popa. S-a supus la vot. Valeriu Mircea Popa a fost reprimit în U.S.R., cu două abţineri (Vasile Dan, Antoaneta Olteanu) şi un vot împotrivă (Ovidiu Pecican).

Au fost analizate două contestaţii primite în urma validărilor noilor membri U.S.R. În urma votului, contestaţiile au fost respinse.

Directorul economic Stela Pahonţu a prezentat situaţia încasării cotizaţiilor pentru anul 2018.

Vicepreşedintele U.S.R. Gabriel Chifu a informat Consiliul despre întâlnirea conducerii U.S.R. cu administratorul Grupului Editorial ART, Dan Iacob, în vederea încredinţării spre administrare a Editurii Cartea Românească. S-a supus la vot încheierea contractului cu Grupul Editorial ART. S-a votat în unanimitate.

Lista cu semnăturile celor prezenţi la Consiliu se anexează la procesul verbal şi face parte din acesta. Toate anexele la procesul verbal fac parte din procesul verbal.

Nr. 04 / 2019
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 20 martie 2019

Şedinţa Consiliului  Uniunii Scriitorilor din România din data de 20 martie 2019

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Despre amărăciune, cu oarecare speranţă
de Gabriel Coşoveanu

In memoriam Ioana Dinulescu

O clipă plutind deasupra abisului (2)
de Gheorghe Grigurcu

„Te voi căuta pentru tot restul vieţii mele”
de Simona Preda

Falsul idealism, divizarea, imaginea
de Adrian Popescu

„Amicul X”
de Nicolae Prelipceanu

#padureaspanzuratilor?
de Mihai Ghiţulescu

Necesar despre noile religii politice
de Cristian Pătrăşconiu

Poetul la vârsta înţelepciunii
de Ion Munteanu

Fragmente poetice de existenţă
de Aura Dogaru

O călătorie romantică
de Daniela Micu

Ştefan Petic㠖 un modern maiorescian
de Gabriel Nedelea

Neverending Love Story
de Gabriela Gheorghişor

„Imaginaţia speranţei este un dar nativ care se adânceşte prin educaţie”
de Monica Pillat

Totalitarism: comunism şi nazism
de Stéphane Courtois

Omul complet al rockului românesc
de Dumitru Ungureanu

Despre filosofia românească
de Ştefan Vlăduţescu

Poeme din scrin
de Patrel Berceanu

Prin lentilă
de Haricleea Nicolau

Poezie
de Varujan Vosganian

Canalele energetice ale monologului interior
de Ioan Holban

Publicistica şi închisorile lui Slavici
de Toma Grigorie

Lumina dinăuntru
de Viorica Gligor

Dependenţa de senzorial
de Gabriela Rusu-Păsărin

Istoria albinelor
de Maja Lunde

Non lasciate ogni speranza, voi ch’entrate
de Mădălina Mirea

© 2007 Revista Ramuri