Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme din scrin

        de Patrel Berceanu

În poemul Zâmbete de neînţeles publicat în volumul Planetă de poet, Patrel Berceanu îşi imagina o scenă în care copiii lui cotrobăie printr-un scrin şi descoperă cu uimire fotografii ale tatălui lor ciopârţite („degetul arătător de la mâna stângă e lipsă/ Şi o bucată de ureche îi lipsea”), cu trimitere la versurile tăiate sau rămase nepublicate din cauza cenzurii. Am cotrobăit prin scrin şi am găsit versuri cu potenţial nu doar exploziv, ci şi autodistructiv, pe care poetul le-a pus acolo şi nu le-a scos niciodată pentru a le flutura. Oricum, cei care l-au cunoscut pot depune mărturie despre curajul cu care el vorbea în gura mare despre ceea ce alţii n-ar fi îndrăznit să vorbească nici în somn. (Doina Pologea Berceanu)

 

Poem

Am scris un poem cu sânge.

Cu sânge l-am tipărit pe hârtie.

Cu sânge adevărat. Cald. Roşu.

Cei care niciodată nu înalţă edificii cu sângele lor

nu ar trebui să-l citească.

Cei care nu culeg grâu cu seceri din sânge

nu ar trebui să-l citească.

Politicienii limbuţi care risipesc întotdeauna

sângele altora sigur nu ar trebui să-l citească.

Nu zâmbi. Am scris un poem cu sânge.

O să găsească cititori, cel puţin aşa sper.

Tristeţea s-a întins acum peste toate.

 

Nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva

dar ce-i la urma urmei poezia

să i te agăţi de poale

apropo de poezie: unde-i versul

acela capabil să devină eroul zilei

sigur că nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva

deşi „ai crede că cele mai bune lucruri

sunt cele slobode”

însă versul acela poate că pluteşte în aer

ca un teribil lasou radioactiv

care a calculat aproape totul: deschizătura

laţului, viteza de deplasare, gâtul şi grumazul

victimei, forţa de strângere

Revolta din sufragerie

avantajul de a fi viu nu

face doi bani dacă nu

ştii aprecia repede distanţele

ochi ager mâini îndemânatice

cam asta-i cheia izbânzii dacă

doreşti să-ntorci cu fundul în sus

televizorul cu o singură mişcare

miracolul se iscă din uluială

şi precizie televizorul nu ştie cum stau lucrurile

 

Oedip. Monologul din crângul eumenidelor

vărsarea de sânge şi răsăritul de soare n-au nici un temei

pentru orbi

şi dacă ar începe mâine un potop care să dureze

o sută de secole tot se vor găsi unii care să-ţi

ceară la urcarea pe arcă numele, vârsta şi apartenenţa politică

da şi se vor sui la timonă să ne păstoreasca neliniştile sângele şi nisipul strecurat în sandale şi unghii căci vedeţi ce bine suna ararat într-o istorie veşnic de-a-ndoaselea veşnic tarara şi tarara şi tarara

 

Despre naşterea poeziei 1

Faptele şi spusele ei se cunosc pe de-a-ntregul

căci toate au căpătat înţelesuri sau, cum spuneau

mai încoace bastarzii, un sens şi o dovadă a sensului.

Singura spusă rămasă fără noimă e următoarea:

„Regilor, vremea ar fi să vegheaţi cu gândire-nţeleaptă

la următoarele: voi vieţuind şi girând printre oameni,

zeii din cer pedepsesc judecata vicleană şi strâmbă

şi sfâşierea de lupi dintre semeni. Căci zeii văd totul.

Să vă păziţi, aşadar, o, voi, regilor. Fiţi ai dreptăţii.

Ochiul lui Zeus peste tot va luci şi pricepe-va totul.

Unde-a privit a văzut în adânc, căci nimica nu-i scapă,

Că, spre-o pildă, -n oraş e închis în cătuşe-adevărul.”2

Aceste vechi vorbe ale Poeziei nici până azi n-au

căpătat înţeles, nici acum nu se ştie ce vor ele să spună.

E vremea

m-a trădat nu firea mea

ci carnea mea

firea mea zicea: muşcă

carnea mea zicea: linguşeşte

şi mai zicea – dinţii tăi

sunt fragezi ca petala

de trandafir ergo: linge

„zăpada e puritatea minţită”

lasă-te nins e vremea

ninsorii

Va trebui să lăudăm norii

noi, suflete, ne căpătuim şi pe spinarea

lucrurilor care ne întorc spatele

să nu spui ce contează

însă

dacă lăsăm să ne scape nelăudat amurgul ăsta lat în

umeri (atenţie s-a oprit o clipă pe trepte ca-n

vremurile bune) va trebui să lăudăm norii ăia

scârboşi

care fac jocul vecinului pontiful profeţiilor din cartier

ce-i drept reumatismul nici nu

iartă dar nici nu minte

Realitate a noastră

Dacă lumea o va ţine tot aşa

cei nenăscuţi ar face bine să mediteze

o clipă înainte de a intra în viaţă

setoşi de fapte

Şi-aşa savanţii susţin că fătul visează

aceleaşi imagini odată cu mama

şi nenăscuţii sunt cu totul printre noi

câtă vreme visul e realitatea înşelată.

Realitate a noastră căci alta nu cunoaştem.

Meşter la-ntoarceri

Ai mânia. Ţi-ar mai trebui putinţa

de a lua vieţii de sub nas vânatul

proştilor aceştia-mbăloşând nadirul

secretând ruina şi-mpuţind văleatul

Ai tristeţea. Îţi lipseşte-un frate

meşter bun la-ntoarceri ca un Odiseu

îndopând cu ceară hăuri delatoare

puse în serviciul nu ştiu cărui zeu

Dar mai întâi mai întâi mai întâi

îmbracă-ţi cămaşa curată de in

întinde-te pe un pat primitor de măceşi

şi dormi şi visează o coroană cu spini

 

Pendulare

să iei o clipă-n serios ideea

de-a deveni pe scenă saltimbanc politic

sau să îţi iroseşti minuta vieţii

privind la soare cum îngenunchează

lovit în frunte, istovit de glonţ

în agonie peste ţărmul scitic?

 

1 Poemul a apărut în volumul Lacrimi civile, mai puţin acest fragment final, care a fost eliminat.

2 Hesiod, Către regi.

Nr. 04 / 2019
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 20 martie 2019

Şedinţa Consiliului  Uniunii Scriitorilor din România din data de 20 martie 2019

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Despre amărăciune, cu oarecare speranţă
de Gabriel Coşoveanu

In memoriam Ioana Dinulescu

O clipă plutind deasupra abisului (2)
de Gheorghe Grigurcu

„Te voi căuta pentru tot restul vieţii mele”
de Simona Preda

Falsul idealism, divizarea, imaginea
de Adrian Popescu

„Amicul X”
de Nicolae Prelipceanu

#padureaspanzuratilor?
de Mihai Ghiţulescu

Necesar despre noile religii politice
de Cristian Pătrăşconiu

Poetul la vârsta înţelepciunii
de Ion Munteanu

Fragmente poetice de existenţă
de Aura Dogaru

O călătorie romantică
de Daniela Micu

Ştefan Petic㠖 un modern maiorescian
de Gabriel Nedelea

Neverending Love Story
de Gabriela Gheorghişor

„Imaginaţia speranţei este un dar nativ care se adânceşte prin educaţie”
de Monica Pillat

Totalitarism: comunism şi nazism
de Stéphane Courtois

Omul complet al rockului românesc
de Dumitru Ungureanu

Despre filosofia românească
de Ştefan Vlăduţescu

Poeme din scrin
de Patrel Berceanu

Prin lentilă
de Haricleea Nicolau

Poezie
de Varujan Vosganian

Canalele energetice ale monologului interior
de Ioan Holban

Publicistica şi închisorile lui Slavici
de Toma Grigorie

Lumina dinăuntru
de Viorica Gligor

Dependenţa de senzorial
de Gabriela Rusu-Păsărin

Istoria albinelor
de Maja Lunde

Non lasciate ogni speranza, voi ch’entrate
de Mădălina Mirea

© 2007 Revista Ramuri