Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Comitetului Director al  Uniunii Scriitorilor din România din data de 19 iulie 2019        

        

Vineri, 19 iulie 2019, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, preşedintele U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreşedintele U.S.R., Aurel Maria Baros, preşedinte Filiala Bucureşti-Proză, Horia Gârbea, preşedinte Filiala Bucureşti-Poezie, Peter Sragher, preşedinte Filiala Bucureşti-Traduceri Literare, Mircea Mihăieş, din partea Filialei Timişoara, Ion Cristofor, din partea Filialei Cluj, Cassian Maria Spiridon, preşedinte Filiala Iaşi. Invitaţi: Sorin Lavric, director programe interne, Răzvan Voncu, director programe externe, Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Stela Pahonţu, director economic, Dragoş Ursache, director administrativ.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit analiza situaţiei revistelor literare. În continuare, a fost prezentat proiectul Festivalul „Limba Română”, aflat la prima ediţie (Braşov, 30-31 august 2019). A fost aprobată solicitarea Filialei Braşov pentru cheltuieli de amenajare a noului sediu al Filialei. A fost aprobată angajarea unui administrator şi a unui muzeograf, pentru punerea în funcţiune a Casei şi a Sălii „Mihai Gramatopol” (casa fiind donată Uniunii Scriitorilor). A fost prezentat bugetul estimat pentru proiectul „Scriitorul Anului” (Iaşi, 8-9 noiembrie 2019). Au fost aprobate bugetele pentru toate proiectele culturale programate în semestrul al II-lea, 2019. A fost prezentat proiectul „Premiile Naţionale pentru Literatură şi Arte”, cu menţionarea propunerii venite din partea ANUC (Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori din România). A fost prezentată situaţia casei donate de Micaela Ghiţescu Uniunii Scriitorilor. A fost prezentat proiectul „Literatura tinerilor”, Neptun (13-15 septembrie 2019). A fost aprobată majorarea cuantumului ajutorului de înmormântare. La Diverse, au fost prezentate şi alte proiecte şi propuneri.

© 2007 Revista Ramuri