Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 4 decembrie 2019

        

Miercuri, 4 decembrie 2019, s-a întrunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Consiliului Uniunii Scriitorilor din România: Nicolae Manolescu, preşedintele U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreşedinte U.S.R., Cornel Nistea, Vasile Dan, Dumitru Brăneanu, Adrian Lesenciuc, Victor Gh. Stan, Radu Voinescu, Radu F. Alexandru, Horia Gârbea, Daniel Bănulescu, Aurel Maria Baros, Peter Sragher, Leo Butnaru, Ovidiu Pecican, Ioan Lascu, Angelo Mitchievici, Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian, Nicolae Oprea, Ioan Radu Văcărescu, Corneliu Antoniu, Marian Odangiu. Varujan Vosganian l-a împuternicit pe Gabriel Chifu să îl reprezinte şi să voteze în numele lui; Irina Petraş l-a împuternicit pe Adrian Popescu să o reprezinte şi să voteze în numele ei; Markó Béla l-a împuternicit pe Gabriel Chifu să îl reprezinte şi să voteze în numele lui; Cornel Ungureanu l-a împuternicit pe Marian Odangiu să îl reprezinte şi să voteze în numele lui. Invitaţi: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Sorin Lavric, director programe interne, Răzvan Voncu, director programe externe, Dan Cristea, preşedintele Comisiei de validare, Stela Pahonţu, director economic.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit acordarea unor indemnizaţii de merit, cu cele şapte locuri vacante şi un loc pentru scriitorii maghiari. Kovacs Andras Ferenc, propunerea colegilor maghiari, a fost votat în unanimitate. S-a votat o comisie de numărare a voturilor formată din Daniel Cristea-Enache, Eugen Crişan şi Adrian Lesenciuc. În urma numărării votului, cei şapte membri U.S.R. propuşi să beneficieze de indemnizaţii de merit sunt: Dan C. Mihăilescu (27 voturi), Cornel Nistea (20 voturi), Varujan Vosganian (20 voturi), Mircea Cărtărescu (19 voturi), Traian Ştef (19 voturi), Gelu Ionescu (15 voturi), Grete Tartler (12 voturi).

În continuare, Răzvan Voncu, membru al Comisiei de validare, a prezentat rezultatele Comisiei de validare pentru fiecare filială. În urma unor contestaţii asupra cărora Consiliul U.S.R. a decis prin vot, lista cu rezultatele validării a devenit finală; se anexează la procesul-verbal şi poate fi parcursă pe site-ul U.S.R.

Stela Pahonţu, directorul economic, a prezentat Execuţia bugetară la 30 septembrie 2019 şi Bugetul estimat pentru anul 2020. Execuţia este anexată la procesul verbal şi face parte din acesta. Au fost supuse votului Execuţia bugetară la 30 septembrie 2019 şi Bugetul estimat pentru anul 2020. Au fost aprobate în unanimitate.

În continuare, av. Corina Ruxandra Popescu a prezentat situaţia dosarelor în instanţă ale U.S.R. La intervenţia lui Adrian Lesenciuc, a fost discutată şi situaţia moştenirii Gramatopol.

Consiliul U.S.R. a fost informat asupra componenţei juriilor aprobate în Comitetul Director din 3 decembrie (FestLit Cluj, ediţia a VII-a; Scriitorul Anului, Iaşi, ediţia a V-a; Autori de azi, la edituri româneşti, Olteniţa, ediţia I; Turnirul de Poezie, ediţia a X-a). Consiliul U.S.R. a votat componenţa juriului Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2019. S-a propus ca la stabilirea nominalizărilor la Premiul pentru Traduceri juriul să se consulte cu reprezentanţi din Filiala de Traduceri. Consultanţi propuşi: George Volceanov şi Peter Sragher. A fost votată în unanimitate această procedură, cu cei doi consultanţi.

În continuare, au fost prezentate proiectele pentru anul 2020: Premiul „Mihai Eminescu”, Botoşani, 15 ianuarie; Colocviul „Matei Călinescu”, Turnu Severin, 26-27 martie, Reuniunea anuală a editurilor româneşti, Olteniţa, 21-22 aprilie; Conferinţele „Ovidius”, Constanţa, aprilie, mai, octombrie; Colocviul Naţional al Revistelor de Cultură, ediţia a VI-a, Arad, 7 mai; Gala Poeziei Române Contemporane, Alba Iulia, 8 mai; Premiul „Lucian Blaga”, ediţia a IV-a, Alba Iulia, 9 mai; Poezia la Iaşi, 10-17 mai; Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi”, Târgu-Jiu, 21-24 mai; Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2019, Bucureşti, 25 mai; Festivalul Naţional de Literatur㠄FestLit”, ediţia a VII-a, Cluj-Napoca, 31 mai-2 iunie; Premiul „Garabet Ibrăileanu”, Roman, iunie; Turnirul de Poezie, ediţia a X-a, 7-12 iunie; Premiul „Steaua Dunării”; Colocviul „Ion D. Sîrbu”, Craiova, 27-28 iunie; „Literatura tinerilor”, Neptun, 11-12 septembrie; Festivalul „Limba română”, Braşov, ediţia a II-a; Interferenţe literare româno-maghiare, Târgu Mureş, octombrie; Colocviul Naţional de Proză, ediţia a IX-a, Alba Iulia, 10 octombrie; Simpozionul Internaţional al Traducătorilor, Bucureşti; „Scriitorul Anului”, ediţia a V-a, Iaşi, 5-7 noiembrie.

Au fost discutate proiectul propus de Ioan Lascu (Festivalul „Alexandru Macedonski” – 100 de ani de la moartea scriitorului, Craiova-Goieşti, 15-16 mai) şi cele două proiecte noi ale U.S.R. („Reuniunea anuală a editurilor româneşti care publică autori români contemporani”; Interferenţe româno-maghiare, cu un juriu pentru selectarea unei cărţi în limba română care să fie tradusă în limba maghiară şi publicată la o editură maghiară de prestigiu şi, respectiv, a unei cărţi în limba maghiară care să fie tradusă în română şi să apară la o editură românească prestigioasă). Lista proiectelor a fost completată cu Colocviul Internaţional „Emil Cioran”, Sibiu, 10-11 aprilie; Premiul „Vasile Alecsandri”, Bacău. Toate proiectele au fost supuse la vot şi votate în unanimitate.

La capitolul Diverse, s-a supus aprobării Consiliului U.S.R. vânzarea apartamentului dnei Micaela Ghiţescu care a decedat în luna mai, apartamentul intrând în proprietatea U.S.R. S-a supus la vot. S-a votat în unanimitate.

Leo Butnaru a adus în discuţie problema acordării de medalii şi ordine culturale. Se vor face demersurile necesare la Cancelaria Ordinelor, structura din cadrul Administraţiei Prezidenţiale care răspunde în principal de îndeplinirea atribuţiei constituţionale a Preşedintelui României de a conferi decoraţii şi titluri.

În vederea unei organizări mai bune a Festivalului FestLit Cluj, s-a recomandat filialelor să facă o selecţie a cărţilor cât mai riguroasă, aceasta urmând a fi supervizată de Comitetul Director.

Daniel Cristea-Enache, directorul de imagine, le-a solicitat preşedinţilor de filiale să actualizeze listele cu membrii filialelor şi adresele de email, în vederea trimiterii felicitărilor cu ocazia sărbătorilor.

Lista cu semnăturile celor prezenţi se anexează la procesul verbal şi face parte din acesta. Toate anexele la procesul verbal fac parte din procesul verbal.

© 2007 Revista Ramuri