Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Mai, 68, august, 68

        de Adrian Popescu

Se împlinesc, iată, 4o de ani de la mişcările studenţeşti din mai, 1968, anul, de asemenea, ne amintim, al invaziei trupelor Pactului de la Varşovia, în Cehoslovacia, anul discursului lui Ceauşescu din balcon, al unor entuziasme ale scriitorimii române, entuziasme transformate apoi în crunte deziluzii. Maiul revoltelor pariziene, noi, tineri de atunci studenţi ai Filologiei clujene, l-am perceput probabil mai confuz decât bucureştenii, dar, oricum, cu o acuitate a vârstei care se dorea liberă, independentă, nesupuse niciunei autorităţi, fie ea paternă, instituţională, sau, mai ales, dogmatic-politică. Toţi tinerii acelui timp aveau, cred, un morb al revoltei în sângele lor năvalnic. Dar ce paradox, dincolo, revolta era pornită din partea tinerilor de bani gata, care se bucurau efectiv, nu pe hârtie, de toate libertăţile de manifestare publică, sau aproape, inclusiv acelea de a fi maoişti, comunişti, anarhişti, precum Cohn-Bendit. Sorbona e evacuată, poliţia reprimă studenţii, busculadele, arestările, luptele de stradă, tot tumultul le ghiceam din relatările unor prieteni mai bine informaţi, dar o descriere exactă, de la faţa locului, prin intermediul unor martori ori al unor ziare obiective nu aveam, eu cel puţin. Peste ani, reportajul unei artiste române, bursieră la Paris, Ileana Bratu, despre care am scris chiar la această rubrică, mi-a umplut tardiv, e drept, cu amănunte de cine-verite, un ecran pe care secvenţele se derulau cu multe rupturi epice, goluri etc. ,,Simulacru de revoluţie’’, va zice Raymond Aron, vezi dezbaterile recente din presa franceză. O erupţie resentimentară colectivă, oricum, se poate, cred, formula convingător, una pan-europeană, dar prezentă şi la nivel mondial, în Mexic, de pildă, poliţia trage în studenţi, în iunie, 68. Se manifestă acerb un sentiment ,,nou’’, al unei ,,noi societăţi’’, cea consumistă, care vedea morala tradiţională drept obstinată piedică în calea sa, iar valorile tradiţiei culturale drept perimate valori ,,burgheze’’. Unde am mai auzit noi, adolescenţii estici, aceste acuze, da, desigur, la şcoală, apoi, mai târziu, la orele de învăţământ politic. Ce poate pricepe un june român din toate acestea? Revolta din mai 68 e de stânga, dar nu vrea comunism, vrea mai multe drepturi individuale. Drepturi ale persoanei, ale individului, bine, dar, asta vrem şi noi, românii.

La noi rulează un film englezesc extraordinar, ,,Singurătatea alergătorului de cursă lung㒒, îl văd de mai multe ori, e cu Tom Courtnay, îmi schimb freza, să semene cu a sa. Părul pieptănat oarecum convenţional, ,,peste cap’’, model vag rusesc, impus de tata, va fi înlocuit definitiv
de-acum cu cel numit ,,cu cărare’’, mult mai occidental, mai personalizat. E maiul meu 68, completat cu Beatles-ii, Rolingstones, cu, mai ales, versurile lui Nichita, ale lui Alexandru, ale Blandianei, cu cronicile lui Manolescu, cu tableta lui Bogza, cu traducerile lui Baconsky, cu restituirile critice ale interbelicilor, ale lui Crohmălniceanu… Da, e chiar modul de a se pieptăna al actorului care joacă în film un adolescent cu gesturi de insubordonare faţă de autoritarul director al unei şcoli de corecţie. Sancta simplicitas…

Este, revenind la contextul istoric, la tonul serios, un adevărat cutremur ideologic, moral, mental, o contestare a importanţei familiei, a bunelor moravuri, a stabilităţii sociale, ca să nu mai zic a religiei. Pentru oficialii comunişti, revolta e un semn istoric al slăbiciunii sistemului capitalist. Cam simplist, e chiar invers, societatea capitalistă se autoregla, cam violent, dar necesitatea unor reforme majore o recunoaştea şi Generalul, care, pe 24 mai, revine la Paris după vizita sa la Bucureşti. Nu mai puţin de 8 milioane de grevişti vor sprijini cererile, uneori fanteziste, ale studenţilor. Gluma se îngroaşă, dar, ciudat, la final, ideologia liberalismului, cum s-a observat (Paul-Francois Paola, F.C., nr.1580), iese avantajată din acest controversat mai 68, pe seama declinului gaulismului şi al gauchismului.

August 68 a fost, aparent, un moment istoric mai uşor de citit decât cel din mai 68, pentru mulţi dintre românii acelui timp. Toamna a adus, după efervescenţa primăverii, o claritate matură, o dihotomie după care tânjeam: tancurile sovietice contra curajoşilor reformişti praghezi. Zaharia Stancu vorbind liber, tot la balcon, condamnând invazia, părea altul, cel dorit, decât obedientul preşedinte al Uniunii Scriitorilor. Eram mândri, ca, mai târziu, în decembrie 1989, că suntem români. Apoi lucrurile s-au tulburat, treptat, ireversibil, secretarul general al PCR-ului, inaugurând, ni se părea o linie teoretic independentă a devenit un tiran. Ne-am păcălit, iar. Dar şi bune şi rele, urmările acelui mai 68 le avem în structura noastră mentală, noi cei care aveam douăzeci de ani, pe-atunci. Bune, simplificând enorm, libertatea de a decide singuri, respectul persoanei ca unicitate, rele, mania contestării, a rupturii cu autoritatea şi tradiţia. A oricărei tradiţii, uneori, chiar a celei care ne face să fim persoane civilizate ale unei societăţi liberale, permisive, dar cu profunde rădăcini creştine.

Nr. 5-6/2008
Centenarul Uniunii Scriitorilor

Revista revistelor

Cele trei feluri de a călători
de Nicolae Prelipceanu

Mai, 68, august, 68
de Adrian Popescu

Din jurnal
de Gabriel Dimisianu

Captivii Evului Media
de Constantin M.Popa

Trei romane
de Luminiţa Corneanu

Preferinţele mele
de Mihai Ene

O perspectivă
de Gabriel Coşoveanu

Reînsufleţirea critică a poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Vânătorul de aer
de Paul Aretzu

Fabulaţie şi scriitură
de Dania-Ariana Moisa

Îndrăgostită de Dumnezeu
de Bucur Demetrian

Ipostaziere a bovarismului
de Petre Ciobanu

Treptele fiinţării poetice
de Florea Miu

Drumul îngust al literaturii către sine
de Ioana Dinulescu

Hirghiduşiile
de Ioan Lascu

Avigdor
de Claudiu Komartin

Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită
de Gabriel Chifu

Irina începe să vorbească
de Maria-Gabriela Constantin

Eugen Simion – 75
de Tudor Nedelcea

Radu ALDULESCU - Interviu pentru ocuparea unui post de scriitor
de Horia Gârbea

Orbirea
de Jorge Luis Borges

Nominalizări pentru Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2007

Cine va cîştiga Premiile USR pe 2007?

Schiță asupra stării de autenticitate
de Ionel Buşe

Expoziţia Nicolae Predescu
de Paul Rezeanu

Poeme
de Liviu Georgescu

A VI-a ediţie a Festivalului Internaţional Shakespeare
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Andra Rotaru

Mihail Trifan – exorcistul
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Petruţ Pârvescu

Alice Năstase: „Povestea femeii de 30 de ani care iubeşte şi ... atât”
de Ştefan Vlăduţescu

Despre actualitatea capodoperei
de Dorin Ciontescu-Samfireag

Tipătul meu castrat din faşă
de Constantin ABĂLUŢĂ

Son et lumiere
de Mircea Ghiţulescu

Ceramica din Gorj
de Ştefan Enache

Un poet american contemporan: LEN ROBERTS

Documentul ca lectură captivantă
de Mircea Moisa

Jurnalul unui om normal
de Adrian Suciu

Marina Ţvetaeva (1892 – 1941)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri