Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Cine va cîştiga Premiile USR pe 2007?

        

Revista „Ramuri” vă propune un mic exerciţiu de predicţie: Ce autori, dintre scriitorii nominalizaţi, vor cîştiga Premiile USR pe anul 2007?

Răspund, în ordinea sosirii: Dan Mircea Cipariu, Liviu Ioan Stoiciu, Cassian Maria Spiridon, Ion Cocora, Nicolae Bîrna, Doina Ruşti , Paul Aretzu, Irina Petraş, Andra Rotaru, Gabriela Gheorghişor şi Horia Gârbea, care a şi realizat ancheta

 

Dan Mircea Cipariu

Draga Horia Gârbea,

Îţi trimit răspunsurile cu precizarea că ele sunt o proiecţie (ca la 6/49) a celor ce vor câştiga. Nu sunt proiecţii despre cine aş vrea să câştige. Iată bursa mea:

PROZĂ
Bogdan Popescu, Cine adoarme ultimul,

Ed. Polirom

POEZIE
Nichita Danilov, Centura de castitate,

Ed. Cartea Românească
 
CRITICĂ LITERARĂ / ESEU / ISTORIE LITERARĂ
Al. Cistelecan, Diacritice, Ed. Curtea Veche

DRAMATURGIE
Vlad Zografi, America şi acustica,

Ed. Humanitas

TRADUCERI DIN LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI PREMIUL „ANDREI BANTAŞ“
Luminiţa Munteanu - Orhan Pamuk, Cartea neagră, Ed. Curtea Veche

DEBUT
Alexandra Tomiţă, O istorie „glorioas㓠- Dosarul protocronismului românesc,

Ed. I.C.R. - Istorie literară

PREMII SPECIALE
Şerban Foarţă, Cartea Psalmilor / Pre stihuri retocmită acum de Şerban Foarţă, Ed.Brumar

Nicolae Mecu, G. Călinescu, Opere. Publicistică, vol. 1-4, ediţie  coordonată de Nicolae Mecu, Ed. Academia Română şi Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi Artă
 
Premiul Comisiei pentru literatura minorităţilor
Stevan Bugarschi, Creaţia literară a sârbilor din România: 1918-1947, Ed. Uniunea Sârbilor din România - istorie literară

Liviu Ioan Stoiciu

I. Proză - Horia Ursu

II. Poezie - Nichita Danilov

III. Critică - Paul Cernat

IV. Teatru - Gianina Cărbunaru

V. Traduceri - Luminiţa Munteanu

VI. Alexandra Tomiţă


Cassian Maria Spiridon

Propuneri pentru o posibilă listă de cîştigători ai premiilor USR pe anul 2007.

Proză

Dan Stanca, Noaptea lui Iuda, Humanitas

Poezie

Nichita Danilov, Centura de castitate, Cartea românească

Critică literară/eseu/istorie literară

Al. Cistelecan, Diacritice, Curtea Veche

Dramaturgie

Vlad Zografi, America şi acustica, Humanitas

Traduceri din literatura universală

Leo Butnaru, Velimir Hlebnikov, Joc în iad şi muncă-n rai, Ed. Ideea Europeană

Debut

Angelo Mitchievici, Mateiu I Caragiale, Fizionomii decandente, ICR

Premii speciale

Mircea Cărtărescu, Orbitor, trilogie, Humanitas

Premiul Comisiei pentru literatura minorităţilor

Stevan Bugarschi, Creaţia literară a sârbilor din România: 1918-1947, Ed. Uniunea Sârbilor din România – istorie literară


Ion Cocora

Nu văd, domnule Horia Gârbea, în ancheta Dv. o completare a unui buletin de loto la 6 din 49, problema nu e pentru mine aceea a dilemei dacă iese sau nu numărul câştigător, ci de a opta dintr-o ofertă cu multe nume şi opere, deşi discutabilă în destule privinţe mai ales fiindcă aparţine unui juriu de specialişti pe sprânceană, pentru nişte autori şi titluri, mulţumindu-mă totuşi că am de unde să aleg. Deci, „păcătuiesc”, indiferent că vreţi să mă credeţi sau nu, în deplină cunoştinţă de cauză pentru următorii:

1. (proză) Horia Ursu;

2. (poezie) Marius Ianuş;

3. (critică) Al. Cistelecan;

4. (dramaturgie) Vlad Zografi;

5. (traduceri) Aurel Rău (aici îmi permit o a doua paranteză: nu e de ici-acolo să traduci opera completă a unui poet monumental cum e Saint-John Perse);

6. (debut) Alexandra Tomiţă.

În fine, nu pot să închei fără o întrebare: oare de ce nu o fi găsit juriul pentru nominalizări, ca meniul să fie complet, încă un poet din Iaşi? Nu ar fi fost nimic! Chiar de m-ar fi lipsit de plăcerea de a-mi exprima preferinţa pentru Ianuş.

Nicolae Bîrna

Iată, fulger, răspunsul :

I. PROZĂ;

Bogdan Popescu, Cine adoarme ultimul, Ed. Polirom

II. POEZIE

Nichita Danilov, Centura de castitate, Ed. Cartea Românească;

III. CRITICĂ; LITERARĂ; / ESEU / ISTORIE LITERARĂ;

Paul Cernat, Avangarda românească şi complexul periferiei: primul val, Ed. Cartea Românească;

IV. DRAMATURGIE

Vlad Zografi, America şi acustica, Ed. Humanitas

V. TRADUCERI DIN LITERATURA UNIVERSALĂ; ŞI PREMIUL „ANDREI BANTAŞ”

Luminiţa Munteanu - Orhan Pamuk, Cartea neagră, Ed. Curtea Veche

VI. DEBUT

Andrei Doboş, Mănăştur story, Ed. Vinea - Poezie

PREMII SPECIALE

Marin Mincu, O panoramă; critică; a poeziei româneşti din sec. al XX-lea, Ed. Pontica

Premiul Comisiei pentru literatura minorităţilor

SZOCS GEZA, Limpopo, Ed. Magveto - roman în limba maghiară

Doina Ruşti


I. PROZĂ

                

Dan Perşa, Cu ou şi cu oţet, Ed. Cartea Românească
                 

II. POEZIE

                 

Nichita Danilov, Centura de castitate, Ed. Cartea Românească

 

III. CRITICĂ LITERARĂ / ESEU / ISTORIE LITERARĂ
               

Al. Cistelecan, Diacritice, Ed. Curtea Veche

 

IV. DRAMATURGIE

Gianina Cărbunaru, Mady-baby.edu, Ed. Cartea Românească

V. TRADUCERI DIN LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI PREMIUL „ANDREI BANTAŞ”

Radu Pavel Gheo - Ernest Hemingway, Bătrânul şi marea, Ed. Polirom

     
VI. DEBUT

Alexandra Tomiţă, O istorie „glorioas㔠- Dosarul protocronismului românesc, Ed. I.C.R. - Istorie literară

 

PREMII SPECIALE

Mircea Cărtărescu, Orbitor, trilogie, Ed. Humanitas

 

Premiul Comisiei pentru literatura minorităţilor

Szocs Geza, Limpopo, Ed. Magveto - roman în limba maghiară

Paul Aretzu

               

Draga Horia,

Deşi nu bag mâna în foc, pentru că juraţii sunt şi ei oameni, iar valorile literare sunt, în ultimă instanţă, neierarhizabile, îţi dau nu atât pronosticurile cât opţiunile mele, cu convingerea că ar fi fost premiabili şi scriitori care nu figurează pe listă:

 

I. PROZĂ

Horia Ursu, Asediul Vienei, Ed. Cartea Românească

 

II. POEZIE

Nichita Danilov, Centura de castitate, Ed. Cartea Românească

 

III. CRITICĂ LITERARĂ / ESEU / ISTORIE LITERARĂ

Sorin Lavric, Noica şi mişcarea legionară,  Ed. Humanitas

 

IV. DRAMATURGIE

Vlad Zografi, America şi acustica,  Ed. Humanitas

 

V. TRADUCERI DIN LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI PREMIUL „ANDREI BANTAŞ”

Aurel Rău - Saint-John Perse, Poeme: opera completă, Ed. Echinox

 

VI. DEBUT

Mihaela Gligor, Mircea Eliade, Anii tulburi: 1932-1938, Ed. Euro Press Group - Istorie Literară

 

PREMII SPECIALE

Şerban Foarţă, Cartea Psalmilor / Pre stihuri retocmită acum de Şerban Foarţă / Ed. Brumar

 

 Premiul Comisiei pentru literatura minorităţilor

Stevan Bugarschi, Creaţia literară a sârbilor din România: 1918-1947, Ed. Uniunea Sârbilor din România – istorie literară

 

Irina Petraş

Horia dragă, n-am vrut să pariez pur şi simplu, aşa că ţi-am răspuns cu „contracandidaţii“ mei la pariurile mele!

I. PROZĂ

Eu i l-aş da lui Horia Ursu, cred că îl va primi Horia Ursu.

II. POEZIE

Eu i l-aş da lui Emil Brumaru, cred că îl va primi Nichita Danilov.

 

III. CRITICĂ LITERARĂ / ESEU / ISTORIE LITERARĂ

Eu i l-aş da lui Al. Cistelecan, cred că îl va primi Paul Cernat.

IV. DRAMATURGIE

Eu i l-aş da Alinei Nelega, cred că îl va primi Vlad Zografi.

V. TRADUCERI DIN LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI PREMIUL „ANDREI BANTAŞ”

Eu i l-aş da lui Radu Pavel Gheo, cred că îl va primi Dana Crăciun.

VI. DEBUT

Eu i l-aş da Tatianei Dragomir, cred că îl va primi Angelo Mitchievici.

PREMII SPECIALE

Eu i l-aş da lui Marin Mincu, cred că îl va primi Şerban Foarţă.

Premiul Comisiei pentru literatura minorităţilor

Eu i l-aş da lui Szőcs Geza, cred că îl va primi Stevan Bugarschi

Andra Rotaru

PROZĂ

Ioan Lăcustă, Luminare: coborârea în text, Ed. Polirom

POEZIE

Marius Ianuş, Ştrumfii afară din fabrică!, Ed. Cartea Românească

CRITICĂ LITERARĂ / ESEU / ISTORIE LITERARĂ

Al. Cistelecan, Diacritice, Ed. Curtea Veche

DRAMATURGIE

Vlad Zografi, America şi acustica, Ed. Humanitas

TRADUCERI DIN LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI PREMIUL „ANDREI BANTAŞ”

Dana Crăciun - Salman Rushdie, Versetele satanice, Ed. Polirom

DEBUT

Angelo Mitchievici, Mateiu I. Caragiale, Fizionomii decadente, Ed. I.C.R. - Istorie Literară

PREMII SPECIALE

Mircea Cărtărescu, Orbitor, trilogie, Ed. Humanitas

Premiul Comisiei pentru literatura minorităţilor

Stevan Bugarschi, Creaţia literară a sârbilor din România: 1918-1947, Ed. Uniunea Sârbilor din România – istorie literară

Gabriela Gheorghişor

PROZĂ

Horia Ursu

POEZIE

Nichita Danilov

CRITICĂ LITERARĂ / ESEU / ISTORIE LITERARĂ

H. -R. Patapievici

DRAMATURGIE

Gianina Cărbunaru

TRADUCERI

Ion Covaci

DEBUT

Angelo Mitchievici

PREMII SPECIALE

Mircea Cărtărescu

Horia Gârbea

Pronosticul meu: Horia Ursu, Nichita Danilov, Paul Cernat, Vlad Zografi, Luminiţa Munteanu, Angelo Mitchievici, Şerban Foarţă, S. Bugarschi.

Favoriţii mei în ordinea secţiunilor: Dan Perşa, Nichita Danilov, la critică nu am favoriţi, la teatru nu am citit piesele nominalizate, Ion Covaci, nu am citit toate debuturile, Nicolae Mecu, nu am citit volumele nominalizate la minorităţi, neştiind limbile. Premiul naţional i l-aş da lui Marius Ianuş, numai de-al naibii şi dacă aş fi sigur că-l refuză!

Nr. 5-6/2008
Centenarul Uniunii Scriitorilor

Revista revistelor

Cele trei feluri de a călători
de Nicolae Prelipceanu

Mai, 68, august, 68
de Adrian Popescu

Din jurnal
de Gabriel Dimisianu

Captivii Evului Media
de Constantin M.Popa

Trei romane
de Luminiţa Corneanu

Preferinţele mele
de Mihai Ene

O perspectivă
de Gabriel Coşoveanu

Reînsufleţirea critică a poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Vânătorul de aer
de Paul Aretzu

Fabulaţie şi scriitură
de Dania-Ariana Moisa

Îndrăgostită de Dumnezeu
de Bucur Demetrian

Ipostaziere a bovarismului
de Petre Ciobanu

Treptele fiinţării poetice
de Florea Miu

Drumul îngust al literaturii către sine
de Ioana Dinulescu

Hirghiduşiile
de Ioan Lascu

Avigdor
de Claudiu Komartin

Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită
de Gabriel Chifu

Irina începe să vorbească
de Maria-Gabriela Constantin

Eugen Simion – 75
de Tudor Nedelcea

Radu ALDULESCU - Interviu pentru ocuparea unui post de scriitor
de Horia Gârbea

Orbirea
de Jorge Luis Borges

Nominalizări pentru Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2007

Cine va cîştiga Premiile USR pe 2007?

Schiță asupra stării de autenticitate
de Ionel Buşe

Expoziţia Nicolae Predescu
de Paul Rezeanu

Poeme
de Liviu Georgescu

A VI-a ediţie a Festivalului Internaţional Shakespeare
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Andra Rotaru

Mihail Trifan – exorcistul
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Petruţ Pârvescu

Alice Năstase: „Povestea femeii de 30 de ani care iubeşte şi ... atât”
de Ştefan Vlăduţescu

Despre actualitatea capodoperei
de Dorin Ciontescu-Samfireag

Tipătul meu castrat din faşă
de Constantin ABĂLUŢĂ

Son et lumiere
de Mircea Ghiţulescu

Ceramica din Gorj
de Ştefan Enache

Un poet american contemporan: LEN ROBERTS

Documentul ca lectură captivantă
de Mircea Moisa

Jurnalul unui om normal
de Adrian Suciu

Marina Ţvetaeva (1892 – 1941)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri