Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Marina Ţvetaeva (1892 – 1941)

        Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

S-a născut la Moscova în familia unui profesor universitar. De la vârsta de şase ani, scrie versuri nu doar în rusă, ci şi în poloneză, finlandeză. Învaţă la Moscova, apoi în pensioane din Elveţia şi Germania. Primele versuri pe care le publică atrag atenţia lui V. Briusov, M. Voloşin, N. Gumiliov. În 1912, se căsătoreşte cu Serghei Efron care avea să lupte în unităţile albgardiste, mai apoi fiind nevoit să emigreze (în exil, e bănuit că ar colabora nu NKVD-ul). Între 1914-1917, Marina Ţvetaeva are un roman cu poeta Sofia Parnok, „trădat” şi în mai multe poeme. În 1922 – emigrează: Berlin, Praga. În 1925, se stabileşte în Franţa. În 1939, se întoarce în Rusia Sovietică. La scurt timp, îi sunt arestaţi soţul şi fiica, acesta fiind împuşcat, iar Ariadna închisă în Gulag, unde avea să petreacă 16 ani. Ţvetaeva aproape că nu mai scrie poezie, ci se dedică traducerilor. La începutul războiului, se evacuează la Elabuga. Nu are un loc de muncă, nu are o casă. La 31 august 1941 se sinucide. Precum cu, respectiv 11 şi 16 ani mai înainte, alţi mari colegi ai ei – Maiakovski şi Esenin.

A editat cărţile de poeme: „Album de sear㔠(1910), „Verste” (1921), „Tabăra lebedelor”, „Profesia”, „Psyche” (toate – 1923), „După Rusia” (1928), poemul satiric „Vânătorul de şobolani” (1925), „Poemul sfârşitului” (1926). Proză, eseuri, memorii.

În internetul rusesc, excepţionalul şi extrem de bogatul site „Lumea Marinei Ţvetaeva” conţine cele mai multe materiale despre avangardă şi avangardişti, despre protagoniştii ei care au lansat manifeste tranşante, fulminate, uneori paradoxale, contradictorii, stimulative sau enervante, ele însele – mai curând modele de text literar propriu-zis, decât teoretic; texte literare autentice – metaforice, de imaginaţie superioară, curajoase şi inventive; manifeste de curente şi şcoli care au făcut epocă sau doar expresii ale unor efemere ambiţii neacoperite de har: predecesorii (anticipatorii, preanunţătorii avangardei), akmeiştii, imaginiştii, constructiviştii, satiricii, futuriştii (cubofuturiştii, egofuturiştii, „Mezaninul poeţilor”, „Centrifuga”, „Lireny”, „Sindicatul futuriştilor”, „410” – Transcaucazia, grupul „Tvorcestvo” – Extremul Orient, artişti în afara grupărilor, curentelor, „Breasla poeţilor”...) – însă nu doar poeţi, prozatori, ci şi pictori, compozitori, sculptori etc. Ne putem întreba: de ce anume (această... lume) pe un site dedicate unei poetese care, la o apreciere superficial-formală, s-ar părea că nu a fost prea mult (adânc) implicată în efervescenţa fenomenologiei avangardiste? Răspunsul e unul simplu: Marina Ţvetaeva a reformat / reformulat prozodia rusă din interiorul acesteia, a modificat-o intrinsec-tipologic, noutatea fiind emanată din nucleu, din esenţe, nu din forme. De unde şi actualitatea, modernitatea, permanenta propulsie de contemporaneizare, „de la sine”, a creaţiei ei – a uneia din cele mai mari poete ale lumii.

 

***

Versurilor mele, scrise atât de devreme,

Încât nici să ştiu că aş fi – poet,

Ce erupseră ca stropii din havuz şi steme,

Ca scânteile din rachetele-n foc desuet,

Explodând, ca mici diavoli, fiinţe ciudate,

În sfânt locaş, unde-i vis şi tămâiere,

Versurilor mele despre tinereţe şi moarte,

– Versurilor necitite-n orice sfere! –

Aruncate prin praful de magazine, oriunde,

(Chiar dacă nimeni nu le-a luat şi nu le ia!),

Versurilor mele, precum vinurilor scumpe,

Le va veni timpul, numaidecât, – da.

Mai 1913

 

***

Lui P. E.

Peste pământul dumitale frunzele cădeau în hău,

Şi-acum mai miroase-a pământ.

Ascultă-mă, mortule, ascultă-mă, dragul meu,

Totuşi, îmi aparţii, ca prin legământ.

Simt că râzi! – În fericită trăsurică de drumeţie pitit!

Luna e sus.

Al meu – atât de netăgăduit şi de nepotrivit,

Ca acest braţ supus.

Iar cu bocceluţa, devreme, veni-voi, până dimineaţa cade,

La uşa spitalului.

Dumneata pur şi simplu ai plecat în ţările calde,

Spre-ntinsul oceanului.

Da, v-am sărutat! V-am vrăjit, cât se poate!

Râd de bezna de dincolo de mormânt, fioroasă!

Eu nu-i cred morţii! Vă aştept de la gările toate –

Acasă!

Las’ să se scuture frunzele; spălate şi şterse

Fie cuvintele pe panglici de doliu, la groapă.

Dar, dacă pentru lumea întreagă sunteţi mort, reiese –

Şi eu sunt moartă.

Bineînţeles, văd, simt, – vă presimt aievea.

– Pe ale dumitele coroane care-ar fi rostul benzilor?! –

Nu, nu v-am uitat şi nu vă voi uita

În vecii vecilor.

Unor atare promisiuni le cunosc lipsa de sens,

Ştiu de-al lor impuls insipid.

– Scrisoare în infinit. – Scrisoare în nemărginit univers. –

Scrisoare în vid.

4. X.1914

***

Mă vreau la oglindă, unde-i neclaritate

Şi vis ce înceţoşează rostul,

Eu m-aş interesa – unde ţineţi cale, încalte,

Şi unde vă este masul, adăpostul.

Văd clar: catargul navei în soare,

Şi dumneata – pe punte, a uimire...

Iarăşi dumneata – în fumul trenului... Ogoare

În veşnică jeluire...

Înrourată-i înserata câmpie,

Deasupra noastr㠖 corbii, ciorile...

– Binecuvântată vă fie

Năzuinţa spre toate zările!

3.V.1915

***

Cu năvalnica tandreţe – mai apoi,

Curând de la toţi voi pleca, –

Şi tot mă gândesc căruia din voi

Blana de lup îi va rămânea,

Cui – pledul plin de alint

Şi bastonaşul subţire cu ogar încrustat,

Cui – brăţara-mi de argint,

Cu peruzea – praf presărat...

Şi toate bileţele, şi florile toate,

Pe care nu am cum le păstra...

Şi tu – ultima rimă a mea,

Ultima mea noapte!

22.IX.1915

Nr. 5-6/2008
Centenarul Uniunii Scriitorilor

Revista revistelor

Cele trei feluri de a călători
de Nicolae Prelipceanu

Mai, 68, august, 68
de Adrian Popescu

Din jurnal
de Gabriel Dimisianu

Captivii Evului Media
de Constantin M.Popa

Trei romane
de Luminiţa Corneanu

Preferinţele mele
de Mihai Ene

O perspectivă
de Gabriel Coşoveanu

Reînsufleţirea critică a poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Vânătorul de aer
de Paul Aretzu

Fabulaţie şi scriitură
de Dania-Ariana Moisa

Îndrăgostită de Dumnezeu
de Bucur Demetrian

Ipostaziere a bovarismului
de Petre Ciobanu

Treptele fiinţării poetice
de Florea Miu

Drumul îngust al literaturii către sine
de Ioana Dinulescu

Hirghiduşiile
de Ioan Lascu

Avigdor
de Claudiu Komartin

Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită
de Gabriel Chifu

Irina începe să vorbească
de Maria-Gabriela Constantin

Eugen Simion – 75
de Tudor Nedelcea

Radu ALDULESCU - Interviu pentru ocuparea unui post de scriitor
de Horia Gârbea

Orbirea
de Jorge Luis Borges

Nominalizări pentru Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2007

Cine va cîştiga Premiile USR pe 2007?

Schiță asupra stării de autenticitate
de Ionel Buşe

Expoziţia Nicolae Predescu
de Paul Rezeanu

Poeme
de Liviu Georgescu

A VI-a ediţie a Festivalului Internaţional Shakespeare
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Andra Rotaru

Mihail Trifan – exorcistul
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Petruţ Pârvescu

Alice Năstase: „Povestea femeii de 30 de ani care iubeşte şi ... atât”
de Ştefan Vlăduţescu

Despre actualitatea capodoperei
de Dorin Ciontescu-Samfireag

Tipătul meu castrat din faşă
de Constantin ABĂLUŢĂ

Son et lumiere
de Mircea Ghiţulescu

Ceramica din Gorj
de Ştefan Enache

Un poet american contemporan: LEN ROBERTS

Documentul ca lectură captivantă
de Mircea Moisa

Jurnalul unui om normal
de Adrian Suciu

Marina Ţvetaeva (1892 – 1941)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri