Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     








Comunicat U.S.R.

        

Uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoştinţa membrilor şi a publicului motivarea deciziei din apel pronunţate de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 20396/299/2018.

Reamintim că, în temeiul pronunţării, aşa cum apărea pe portalul instanţelor de judecată şi fără existenţa motivării, a fost lansată o campanie mediatizată ce a avut drept scop şi finalitate crearea unor confuzii în rândul destinatarilor cu privire la regimul juridic/caracterul de utilitate publică/ existenţa U.S.R.

Cu titlu de exemplu, în cuprinsul unui articol publicat on-line pe pagina de internet www.agentiadecarte.ro ulterior pronunţării soluţiei, se afirma că Uniunea Scriitorilor din România nu s-ar afla în legalitate, că nu ar avea statut de utilitate publică, invocându-se considerente din cuprinsul încheierii din 28.11.2019 pronunţate de prima instanţă în dosarul nr. 20396/299/2018.

La acel moment, am precizat că acea campanie mediatizată împotriva U.S.R., bazată doar pe soluţia de respingere a apelului, fără cunoaşterea considerentelor hotărârii şi raţionamentului instanţei, trebuie privită cu mari rezerve.

În acest context, precizăm că prin decizia nr. 2777A/12.11.2020 pronunţată în apel în dosarul nr. 20396/299/2018 s-a reţinut, printre altele:

„Vor fi astfel înlăturate considerentele încheierii din 28.11.2019 referitoare la analiza statutului de utilitate publică al Uniunii Scriitorilor, referitoare la analiza conţinutului Decretului nr. 267/1949 şi a abrogării sale, la efectele Decretului lege nr. 27/1990 care în mod evident nu făceau obiectul cauzei”.

Astfel, în prezent, faţă de înlăturarea considerentelor primei instanţe referitoare la regimul juridic/ caracterul de utilitate publică al U.S.R., se confirmă susţinerile noastre referitoare la existenţa dezinformărilor şi a caracterului neîntemeiat al atacurilor lansate împotriva U.S.R. bazate pe aceste considerente.

UNIUNEA SCRIITORILOR

DIN ROMÂNIA

Preşedinte: Nicolae Manolescu

© 2007 Revista Ramuri