Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat U.S.R.

        

Uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoştinţa membrilor şi a publicului motivarea deciziei din apel pronunţate de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 15108/299/2018*.

Precizăm că dosarul menţionat are ca obiect cererea de înregistrare în registrul special al persoanelor juridice a menţiunii privind alegerea dlui. Nicolae Manolescu Apolzan în calitate de preşedinte al USR pentru mandatul 2018-2023.

Prin Decizia nr. 1342A/11.05.2022, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 15108/299/2018*, instanţa a dispus înlocuirea considerentelor încheierii primei instanţe cu următoarele: „Uniunii Scriitorilor din România nu i se aplică prevederile O.G. nr. 26/2000, aşa cum o statuează extrem de clar dispoziţiile art. 85 din O.G. nr. 26/2000, astfel încât nu se mai impunea analiza fondului cererii de înregistrare a modificărilor”.

De asemenea, instanţa de apel a mai reţinut că dnii. Dan Mircea Cipariu şi Eugen Uricaru nu au calitatea de reprezentanţi ai USR, ci doar dl. Nicolae Manolescu.

Mai mult, instanţa a reţinut ca fiind relevante considerentele reţinute de Judecătoria Sectorului 1, în încheierea din 16.01.2020, pronunţată în dosarul nr. 112387/299/2015*, prin care s-a reţinut faptul că USR nu este supusă înscrierii în registrul special la persoanelor juridice, întrucât aceasta a fost înfiinţată în temeiul Decretului nr. 267/1949 ca persoană juridică de utilitate publică, precum şi că Decretul nr. 27/1990 nu a transformat-o în persoană juridică guvernată de Legea nr. 21/1924, ci aceasta a continuat să există ca persoană juridică, supusă, aşa cum menţionează şi art. 85 din OG 26/2000, reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării sale.

Subliniem că decizia pronunţată în dosarul nr. 15108/299/2018* este definitivă.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Preşedinte, Nicolae Manolescu

© 2007 Revista Ramuri