Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Noutăţi de la Uniunea Scriitorilor

        

Şedinţa Comitetului Director al USR

Vineri, 21 noiembrie 2008, a avut loc şedinţa curentă a Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor, prezidată de dl Preşedinte Nicolae Manolescu. Comitetul a luat în discuţie problemele la zi ale Uniunii şi anume: realizarea la sediul USR a unui monument dedicat scriitorilor din România încarceraţi de regimul comunist, iniţiativă pentru care există fonduri din finanţarea acordată de MCC pentru Centenarul Uniunii, proiectul noului statut al Uniunii, în urma şedinţei comisiei alese de Consiliu să centralizeze propunerile din filiale, participarea USR în cadrul ANUC şi, prin această asociaţie de uniuni, la ECA (European Comitee of Artists), raporturile USR cu Centrul PEN România, comitetul, finalizarea remedierilor la Vila Zaharia Stancu de la Neptun, în urma defecţiunilor apărute în sezonul de vară, aprobarea unor cereri ale filialelor şi membrilor USR. Dl. Gabriel Chifu, secretar al Uniunii Scriitorilor, a informat Comitetul că s-au întreprins demersuri la Ministerul Culturii şi Cultelor pentru obţinerea fondurilor necesare lucrărilor de restaurare ale sediului din Calea Victoriei nr. 115. Comitetul a hotărât ca următoarea sa şedinţă şi cea a Consiliului Uniunii să se desfăşoare joi 11 decembrie.

© 2007 Revista Ramuri