Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Constantin Preda

peste patrii toate nesupunerile zboară

timp de aur. timp sacru. timp mort.

zile-ngropate-ntr-un cîntec de heruvim

peste patrii toate nesupunerile zboară

cel mai frumos cel mai bun

cel mai supus dintre noi a murit

plouă gîngav şi oglinzile nu mai iubesc pe nimeni

bocitoarele poartă haine de boz

în parc cîntă o fanfară de bronz

va coborî din ceruri copila

şi va însufleţi ceasul cu cuc

 

ţipătul, depresia, vidul – nume de sărbători

doliu (alb) – ca sufletul neprihănit de porumbel

călător într-o întîmplare tristă

ţipătul, depresia, vidul – nume de sărbători

în cenuşa cuvintelor

colţurile salonului de spital – înverzite

şi mirosind a iasomii orbitoare

de fiecare dată spaimele, depărtările, nopţile lungi

au argumente

de fiecare dată

cu ochii roşii de nesomn

pun capul pe două moviliţe de pămînt

în care aud amurgul cum plînge

în sîngele cailor

 

noaptea jertfei

turme de lupi

venite din abis

de pe muntele unde cîntă cocoşii

şi chiar de mai sus / de pe acoperişul lumii

au amuţit clopotele

ceasornicele s-au oprit din bătaie

dintr-o carte mai veche / roasă de molii

a răsărit un ţintirim de flori

noaptea jertfei

lacrima jertfei

m-aşez la masa de scris

şi-aud în fiecare cuvînt

cum explodează lumina

 

spaimă

vor veni arcaşii şi vor înnopta în orologii

vor veni lupii şi mă vor lătra din mijlocul haitei de lut

e o livadă cu mere de aur prin preajmă

e o colibă

în grădina căreia

m-aş putea stinge ca un opaiţ

sau aş putea întineri brusc

cu-atâţia arcaşi

şi orologii

şi dealuri cu mere de aur prin preajmă

 

picătura de sânge ce-mi împietreşte obrazul

tînguirea toamnei / în munţi / lîngă păstrăvăria din stele

o scrisoare neagră. un fluture negru. un fruct de pădure

sînt fiinţele dragi ce-mi populează casa

plouă mărunt / mocăneşte / în ciudă aş spune

într-o tonalitate ridicolă, aproape absurdă

în peisajul în care dorm

ca-ntro fotografie veche / ca-ntr-un poem blajin

mama apucă pe un drum scurt

pe o scară fără trepte

în care doar trosnetul crengii de brad

mă mai face să tresar

în care doar o singură picătură de sânge

îmi împietreşte obrazul

 

schit

călător orb

pe sub brazii bogaţi în zăpadă

unde poezia se scrie singură

ca-ntr-o absidă

ca-ntr-o raclă

unde cuvintele lucrează singure (ca albinele)

doar pentru Dumnezeu

ierarhii au trupuri de zambilă (tristeţea e o nobilă artă)

bun e muntele

care duce în spate

tot zbuciumul lumii

 

sufletele înecaţilor

nu le mai cîntă nimeni

deznădăjduire de toamnă

ca o picătură de vin roşu

ca o picătură de sînge

pe colţul unei scrisori albastre cu mii de stoluri

de păsări migratoare

vreme de dus după vreascuri după mânătărci

după ferigi prin tablouri de iască

pelerin rătăcit la gurile dunării

într-o ceainărie cu ierburi amare

sufletele înecaţilor nu le mai cîntă nimeni

preoţii

la slujbe

poartă odăjdii de ceaţă

 

vînătoare

bate toaca

şi nimicul

ca un copoi

ia urma sălbăticiunii

poemul înfloreşte ca o iederă ca o ferigă

pe zidul mănăstirii

o săgeată doboară catargul lunii septembrie

un glonţ ricoşează din tabloul corăbiei

încărcate cu aur, smirnă, otrăvuri, elixiruri

şi exegeze amare

mi-e teamă să străbat fluviul în flăcări

şi abisul din inima fluturelui mort

© 2007 Revista Ramuri