Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comitetul Director şi Consiliul Uniunii Scriitorilor

        

În ziua de 10 martie 2009 a avut loc la Uniunea Scriitorilor şedinţa Comitetului Director al USR, prezidată de domnul Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii. Comitetul a analizat forma proiectului de statut rezultată în urma celor mai recente observaţii şi sugestii venite de la filiale şi membri şi a decis supunerea proiectului, cu variantele sale, spre aprobare unei Conferinţe Naţionale a Uniunii. Comitetul a decis să propună Consiliului data de 17 martie pentru organizarea acestei Conferinţe. Domnul Gabriel Chifu, secretar al Uniunii, a prezentat de asemeni situaţia membrilor din filiale cu cotizaţia la zi, numărul acestora fiind determinant pentru stabilirea numărului de delegaţi la Conferinţă. În continuare Comitetul Director a analizat situaţia patrimoniului Uniunii şi modul în care decurg procesele în care USR este parte. Au fost făcute propuneri pentru acordarea indemnizaţiilor de merit disponibile, urmînd ca ele să fie înaintate spre validare la comisia naţională abilitată. Doamna Irina Horea, secretar al USR, a prezentat situaţia la zi a contactelor şi schimburilor culturale externe. Comitetul a decis să solicite filialelor propuneri pentru 10 burse de creaţie la Casa Scriitorilor de la Neptun în iunie şi septembrie 2009, precum şi un control mai strict în privinţa persoanelor care beneficiază de sejururi la această casă de creaţie în calitate de membri USR, astfel încît de tarifele subvenţioate să nu beneficieze decît membrii şi angajaţii USR.

Consiliul Uniunii Scriitorilor din România s-a reunit miercuri, 11 martie, la sediul Uniunii, sub preşedinţia domnului Nicolae Manolescu. Consiliul a luat act de cele mai recente modificări ale proiectului de statut şi a decis să convoace Conferinţa Naţională a USR pentru aprobarea statutului în ziua de 17 iunie 2009 cu participarea delegaţilor din filiale în număr de un delegat pentru fiecare 25 de membri activi (cu cotizaţia la zi). S-a decis ca membrii Consiliului USR să fie delegaţi de drept, restul de delegaţi pînă la împlinirea normei să fie aleşi de comitetele de filiale din rîndul membrilor acestor comitete. Domnul Varujan Vosganian, vicepreşedintele Uniunii, a prezentat situaţia financiară şi perspectivele colectării timbrului literar în contextul situaţiei economice generale. S-au discutat de asemeni şi aprobat noile tarife la casele de creaţie şi situaţia patrimoniului USR. Dl. Viorel Lică, preşedintele Comisiei de cenzori a USR, a prezentat raportul acestei comisii privind execuţia bugetară pe 2008. Comisia de validare a USR a început să studieze dosarele trimise de filiale şi va înainta Consiliului USR lista candidaţilor propuşi spre validare la încheierea procedurii.

© 2007 Revista Ramuri