Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Cassian Maria Spiridon

* * *

am văzut după mişcări

după cum înaintau printre coline

după umbrele ordonate

am înţeles:

era mult de lucru

chiar era

în efortul de a îmbogăţi comoara distrugerilor

imagine/ deloc virtuală/ a lumii

vin zorii unei dimineţi fumegoase/

încă nedesluşită

una plină de promisiuni/

de oameni încremeniţi/ clădiri mişcătoare

toate înfruntînd neîndurarea

fără flamurile măreţiei

o mînă mîngîietoare

peste capetele ascultătoare

– între toţi/ doar ei vor moşteni pămîntul –

şi nici măcar nu vor căuta

un loc pentru adevăr

acum/ cînd s-au îmbrăcat

în aur şi-n aer purificat

© 2007 Revista Ramuri