Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Zilele revistei „Lumină Lin㔠- New York

        de Nicolae Petre Vrânceanu

În zilele de 20 şi 21 martie, la iniţiativa Filialei Craiova a USR, neobosita caravană a reprezentanţilor cunoscutei reviste „Lumină lin㔠care apare la New York în limbile engleză şi română şi este difuzată în peste 20 de ţări, a poposit şi la Craiova pentru a se întâlni cu cititorii , cu iubitorii de spiritualitate ortodoxă şi de limba şi literatura română. Au participat, alături de scriitorul, prof.preot dr. Theodor Damian, directorul revistei şi al Institutului de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York, membri ai USR, care contribuie la realizarea revistei sau sunt prezenţi deseori în paginile acestei publicaţii ce se adresează în principal românilor din America şi de pretutindeni : dr. Mihaela Albu, redactor şef (Craiova), Vasile Andru, prozator şi eseist, Dan Anghelescu - redactor, dr. Ioan Roşca, decanul Facultăţii de Filozofie a Universităţii „Spiru Haret” (Bucureşti), prof. Gheorghe Mihai, poet, Slatina, Dan Lupescu, directorul revistei „Lamura“, Nicolae Petre Vrânceanu, membru al Cenaclului „Mihai Eminescu” din New York, colaborator al acestui periodic cu apariţie trimestrială.

Programul primei zile a cuprins două întâlniri, prima la Facultatea de Teologie a

Universităţii din Craiova cu tema „Biserica Ortodoxă, factor determinant în definirea comunităţilor româneşti” unde a conferenţiat preot, doctor în teologie Theodor Damian. Au mai intervenit preot profesor I. Băjeu, pr. asistent univ. Nicolae Răzvan Stan, Nicolae Petre Vrânceanu, studenţi. A doua acţiune s-a desfăşurat la Liceul Teoretic „Henri Coandă”, în organizarea Catedrei de Limba şi Literatura Română şi a membrilor cenaclului „Luceafărul Tinereţii” al acestei moderne instituţii de învăţământ.

Manifestarea intitulat㠄Revelaţia luminii” a cuprins intervenţiile reprezentanţilor revistei „Lumină lin㔠şi două momente literar- artistice susţinute de elevii liceului în care
s-au relevat câteva creaţii din paginile revistei româno- americanilor din New York şi,de asemenea, creaţiile tinerelor speranţe lirice ale cenaclului literar al şcolii sub îndrumarea profesoarelor Maria Guşman, Carmen Petre şi Maria Georgescu. Au participat la activităţi şi reprezentanţii revistei craiovene „Mileniul 3”: Mircea Moisa, Valentin Dascălu, Teodor Preda, Nicoleta Cojocaru.

Sâmbătă, 21 martie, Casa de Cultur㠄Traian Demetrescu” şi cenaclurile sale , Cenaclul Epigramiştilor Olteni şi „Zburătorul”, au fost gazda întâlnirii cu tema: Contribuţia Revistei „Lumină lin㔠la păstrarea valorilor identitare româneşti, în perioada 1993 – 2008. După cuvântul de bun sosit, adresat de prof. Alexandru Stuparu, directorul casei de cultură, au avut intervenţii reprezentanţii deja menţionaţi ai revistei româno-americane, care au susţinut şi aici un microrecital din propriile creaţii, la care s-au alăturat cu talent reprezentanţii celor două cenacluri craiovene : Petre Gigea-Gorun, preşedintele cenaclului epigramiştilor, Marius Coge, Constantin Păun, Horia Ionescu, Sorin George- Vidoe, Nicoleta Cojocaru, Constantin Pădureanu. În încheiere, prof. Nicolae Marinescu , consilier municipal, directorul revistei craiovene „Mozaicul”, a apreciat reuşita acestei acţiuni şi a exprimat dorinţa de a continua colaborarea cu revista „Lumină lin㔠mulţumindu-i scriitorului Vasile Andru pentru articolele deja publicate în paginile periodicului de cultură craiovean.

„Zilele revistei „Lumină lin㔠la Craiova au mai cuprins vizionarea spectacolelor Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, vizite la Muzeul de Artă, la clădirea de patrimoniu a Casei Universitarilor şi a modernului centru civic al municipiului nostru. Scriitorii oaspeţi au fost plăcut impresionaţi de modul în care s-au derulat întâlnirile, de ospitalitatea cu care au fost înconjuraţi, de condiţiile asigurate de Primăria Craiova, de instituţiile gazdă ale întâlnirilor, de ceilalţi organizatori.

© 2007 Revista Ramuri