Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
De la Uniunea Scriitorilor

        

La data de 17 iunie 2009, a avut loc şedinţa ordinară a Comitetului Director al USR, şedinţă prezidată de preşedintele Uniunii. În urma discutării proiectelor depuse pentru finaţare pe semestrul II al anului 2009, s-a hotărît amînarea finanţării tuturor proiectelor ce ar fi urmat a fi plătite din taxa de timbru, întrucît încasările din această taxă pe anul 2009 întîrzie. Comitetul a luat în discuţie acordarea unor indemnizaţii de merit, protocolul Uniunii Scriitorilor cu Editura Polirom, posibilitatea unor modificări de salarii pentru angajaţii cu retribuţii mici.

*

Miercuri, 17 iunie 2009, a avut loc şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România, prezidată de preşedintele Uniunii, dl. Nicolae Manolescu. Consiliul Uniunii a validat propunerile Comisiei de Validare pentru anul 2009 şi a rezolvat contestaţiile depuse de unii dintre candidaţii care nu au fost validaţi anterior. Aceasta a fost ultima şedinţă a Consiliului din actualul său mandat. În continuare, a avut loc Conferinţa Uniunii care a avut pe ordinea de zi amendarea Statutului U.S.R. şi adoptarea unui nou statut. După dezbaterea propunerilor de amendare pe articole şi stabilirea, în fiecare caz, a variantei dorite de majoritatea celor prezenţi, Conferinţa, cu norma de reprezentare 1 la 25 membri ai U.S.R., a adoptat cu o largă majoritate textul unui nou statut. Conferinţa a delegat Consiliul Uniunii să organizeze noi alegeri, pentru fiecare dintre comitetele filialelor şi pentru delegaţii la Conferinţa U.S.R. ce va alege noul preşedinte, alegerile pe filale fiind fixate în decursul lunilor septembrie şi octombrie 2009, iar Conferinţa Naţională de alegeri în cursul lunii noiembrie 2009.

© 2007 Revista Ramuri