Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Creierul meu nu duce nicăieri

        de Constantin Abăluţă

1

Douăzeci de zile după aceea

copacii erau la fel de drepţi

marea se liniştise şi schimba nori cu munţii pleşuvi

iar tu îţi pileai unghiile rezemată

de-o geamandură spartă

nu aveam chef de vorbă

nu aveam chef de somn

mi-o aminteam pe bunica scoţând apă din fântână

şi ţipând la orătăniile care scăpau

pe sub ulucă

de ce îţi vin în minte morţii

atunci când crapă primii muguri

biliardul cosmic nu-şi cunoaştele limitele

din vis în vis coboară depărtarea oaselor tale

oase care te vor sluji mai mult decât respiraţia

nu-i chip

să umplem sacul acesta rupt

zorii se nasc cu margini de seară

pe masa mea creioanele îşi ţin respiraţia

ca în faţa unui salt peste prăpastie

gata acum

apele lacului Bled capătă prelungiri pe cerul gol

măcar dacă ne-am şti numele

atunci când vina de a fi singur

ia chip de etrusc îngropat cu arc şi săgeţi

2

În cazul de faţă

zidurile aduceau argumente zdrobitoare

căci între pietre şi apă

se afla pămîntul naşterii tale

ţest în care pâinea se rumenea ca o vulpe în somn

ploaia trecea pe străzi

din case o priveau pe geam osândiţii

nu pot cuprinde nimic din ce-am atins

şi versul are moartea asigurată

în scorbura unui copac

doar crengile îmi mai luau apărarea

doar lăfăiala vană a cercurilor pe apă

orice scrisoare aterizând în cutie

mă făcea şi mai disperat

nu mai e scăpare : semnele de circulaţie

dirijează norii şi toate

fulgerele au plăcuţe de înmatriculare

e un complot bine regizat

e o caisă cu gust de curcan

e limpezeala rufelor în craterul vulcanului

şi anualul cutremur onomastic

voi avea grijă când plec de-acasă

să pun sub preş poza de la două luni

furtuna sau hoţii o vor privi o clipă

devalidarea vieţii mele fi-va

o afacere universală

3

Cerând ceva unui vecin

o lipsă imaginară

prilej de-a vedea faţa omului de lângă tine

nu-i ascensor între doi nori

îţi zici şi urci scara spre pod

acolo unde se află copilăria ta

cîteva fleacuri oarecare

ceva dreptate are ploaia

care invadează ţigle şi burlane

cocoşul şchiop îşi ţine ciocul rezemat de-o piatră

vreme-ndelungată

nu ştii ce ţi se poate întâmpla

nu crezi nici una din zilele care vin

e o întrecere între copacii de pe străzi

şi cei de prin curţi

scriu direct pe masă cu o cretă

apoi cu un cărbune

cititorii mă urmăresc din toate părţile

prietenii morţi îmi trimit salutări

prin golurile din miezul

nămeţilor care se topesc

4

Pe trepte soare şi incisivă tăcere

toţi cei din jurul meu ştiu

ceea ce eu nu voi şti niciodată

şi parastasul zidurilor poate începe

şi felinarul din turn poate fi aprins

cu mâna paraliticului

singura mână luminoasă

căci ea confundă punctele cardinale

cu paharele înşirate pe poliţă

găsind uşa deschisă

găina intră în casă

şi se ascunde-n dulapul cu rochiile mamei

mâncate de molii

poate n-am suficientă ţinere de minte

şi port doar propriile-mi haine

iar din oglindă iau doar depărtarea

mea de mine însumi

casc

adânc precum paraliticul

care-şi exprimă bucuria

lăsând ploaia să-i intre în gură

înghiţind mustul norilor

cu disperarea unui orator ovaţionat

copacii mi-au dat

cele mai bune referinţe

profit de ele ca să călătoresc pretutindeni

iau pulsul insulelor vulcanice

îi fac cu ochiul aurorei boreale

e doar o instalaţie modernistă de particule electrostatice

cenzurată când şi când de cârtitorul

ecuator

în joacă pot muri şi nu ştiu

paharul ce va plânge-n lipsa mea

apa lui scurgându-se pe toţi pereţii

veţi mai auzi de mine doar pe la răspântii

cel ce face cu mâna

are gura paralizată

cel cu gura slobodă înghite ploaia

5

Nu deschideam niciodată fereastra

era ca o mână pusă-n ghips

vecini mai mulţi decât ferestre

copaci mai mulţi decît case

nori mai mulţi decât străzi

aceeaşi găină fuge prin mai multe curţi

găina universală primeşte firimituri

din toate curţile

când răsare soarele ne amintim

o clipă că suntem oameni

un simplu pix căzut pe caldarâm

şi putem să visăm la tot ce nu există

ca şi cînd am recupera

pe furiş ţigara mortului

cerusem linişte

dar trenul tocmai venea

şi-n compartimente oamenii vociferau

e-o tristă obişnuinţă să vorbeşti cu celălalt

până la epuizarea plămânilor

până la grohotişul munţilor

până la grohăitul balenei sinucigaşe

ieşiţi din beznă ciuperci

cădeţi în prăpăstii alpinişti

nu adoptaţi moneda euro meduze

fiţi mai solidari arici

aşa să v-ajute musonul insule de corali

cimitire de pescăruşi

6

Douăzeci de zile mai târziu

am descoperit că-mi lipseau mai mulţi ani

şi că-n talerul balanţei

fulgerul marin se evaporase

nu vream să plec şi totuşi

dunga de pe şosele era o scamatorie reuşită

ca spiţele bicicliştilor trecînd

prin ploaie şi prin soare

încercam umbra mamei pentru prima dată

îmi lipisem bastonul tatei de piept

căruţe cu pământ treceau pe stradă

mături striga un nene cu căciulă

cum să uit

când aveam litere pentru tot cartierul

şi pe cer apăruse zmeul

rupt în clasa a doua

primul telefon public

m-apucase de revere şi mă zgâlţâia

paharul roşu de plastic

îl dam din mână în mână

veseli şi disperaţi ca naufragiaţii

nimeni nu mai văzuse aşa ceva doar tata

clătina din cap în ritmuri diferite

ca o pendulă stricată

veniţi voi amintiri

coloraţi-mi oboseala vârstei şi-a lipsei de iubire

O, să beau iar dintr-un pahar

roşu de plastic transparent

să văd prin el lumea puţin schimbată

să-i simt marginile vibrând în ritmul

caravanei lui duke elington

să mor odată cu ultima vibraţie

pahar de plastic sufletul meu

amândouă condamnate azi fiindcă nu-s

biodegradabile

7

Cascadă undeva într-o pădure

miros de răşină de la gater

trunchiuri numerotate cu roşu pe discul alb

întâlneam alpinişti

veseli şi obosiţi ca soarele

era rumoarea anilor ce urcă şi coboară

firele funicularului vibrau noaptea

zgâlţâite de vânt

acum adorm de nesomnul de-atunci

sunt al cuvintelor pe cât eram al vântului

şi simt sub degete pleoapele fetei

pe care n-am îndrăznit s-o sărut

trecutul fără vină

şi poate fără nici un merit

arcul n-are decât coardă

săgeţile şi ţinta nu-s ale lui

fetele pe care le-am curtat degeaba

eu mai nehotărât decât ele

la mese de cantină

pe drumeaguri abrupte

palme şi tălpi neştiind ce să aleagă

casc

creier neoxigenat

şi iau pilule la ore fixe

dar inspiraţia este nealterată

ca un zeu al văzduhului sponsorizat din plin

de culmile alpine ale lumii

8

Poate lipsa zilelor să mijlocească o vocaţie?

de vreo şaizeci de zile

ar fi vorba

zile uitate de mama în limb

naşterea prematură o fi ca ploaia inopinată?

celulele creierului se spală mai devreme

lucrurile lumii

se limpezesc într-altfel?

nimeni şi nimic

şi iarăşi uşa casei

ne aduce aminte că vizitatorii

au mâini diferite

respiraţia lor încuie şi descuie

broaştele cele mai complicate

unde-ai înoptat aseară?

e cuiul acesta bătut în prag

un semn al depărtării?

nuntaşii de-odinioară şi-au oprit cântecul

o mierlă pe acoperişul catedralei

are ciocul galben ca şi clopotul

doar că tace

am făcut şi eu ce-am putut

am dat două cămăşi la spălat

în colţul străzii a apărut iar cerşetorul agresiv

care-ţi cere un leu răstindu-se la tine

uite norii

ca să poţi uita totul

9

Acum dacă tot scriu pe seama zilelor

care mi-au mai rămas

dacă tot cobor storurile pe lac

şi las în beznă peştii şi raţele

acordaţi-mi şansa

să ofer celor dragi ce nu mai sunt

creierul acesta al meu

frumos ca o broască ţestoasă ieşită la soare

pe-un dig de pământ

acum cine poate juca un renghi clorofilei

poate meduzele pe care le-am lăsat

în beznă

poate caietul tatei cu catagrafia străzii

scris îngălbenit locatari morţi

case demolate

şi copilul care eram pregătindu-se acum

să urmeze boabele de mei

într-o renaştere presupus aurie

goluri în pereţi

unde au fost odată cuie

amintirile băiatului

ce trăgea cu praştia

şi aştepta scrisori de nu se ştie unde

varul zbura din odaie în odaie

coloram hărţi cu cornel

ascundeam mărci cu păsări exotice

în locurile cele mai nebănuite

eu

atunci/acum

vopseaua care iese mult timp după spălat

de pe şosetele umede

se ia pe duşumeaua casei

şi mama îmi spune

nu vei ajunge nicăieri băiete

mamă

aveai dreptate

uite creierul meu

n-are nici o culoare

nu duce nicăieri

© 2007 Revista Ramuri