Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
De la Marginea la Torino: dezbatere la Veneţia despre emigraţia românilor în Italia după 1989

        

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia a organizat joi, 15 octombrie, o dezbatere despre fenomenul emigraţiei românilor în Italia, imediat după evenimentele din decembrie 1989.

Discuţiile au avut ca punct de plecare volumul Romeni d’Italia. Migrazioni, vita quotidiana e legami transnazionali / Românii din Italia. Migraţii, viaţă cotidiană şi legături transnaţionale (Il Mulino, 2009) de Pietro Cingolani.

Autorul este colaborator al Universităţii din Torino şi cercetător la FIERI (Forumul Internaţional şi European de Cercetare a Migraţiilor), specializat în studiul antropologic al fenomenului emigrării din Europa de Est.

Recentul său volum reconstruieşte cazul românilor din Marginea, emigraţi în Italia imediat după 1989, prin prisma condiţiilor de viaţă din timpul regimului comunist şi apoi din perioada stabilirii lor în Italia, a legăturilor de familie, rolului femeilor în comunitate, relaţiilor de lucru, a instituţiilor religioase etc.

În acelaşi timp, volumul prezintă un interes deosebit şi pentru italieni, oferind o imagine inedită a Italiei, ca ţară gazdă a noilor cetăţeni veniţi de la Marginea. Actualmente, din cei aproximativ 12 000 de locuitori ai comunei sucevene, 40 la sută s-au stabilit în Italia, cu precădere la Torino.

Cuprinsul volumului semnat de Pietro Cingolani este următorul: Introducere; Antropologi şi emigranţi; Est şi Vest; Uniţi şi în mişcare; Marginea – de la socialism la primii ani după 1990; Marginea la Torino; Torino la Marginea; Între două lumi; Legături şi comunităţi religioase; Concluzii; Referinţe bibliografice.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia

Nr. 11/2009
Hertha Müller, laureată a Premiului Nobel pentru literatură

De la Marginea la Torino: dezbatere la Veneţia despre emigraţia românilor în Italia după 1989

Dacă, epitaf sau proiect
de Nicolae Prelipceanu

Sfântul Francisc portretizat de scriitorii români
de Adrian Popescu

Din jurnal (1995)
de Gabriel Dimisianu

Tuşe provinciale
de Gheorghe Grigurcu

Preliminarii la o exegeză a subiectivităţii
de Henri Zalis

Existenţialism şi crepuscularitate
de Gabriela Gheorghişor

Melancolie, nostalgie, ironie
de Bucur Demetrian

Alungând tristeţea…
de Mihai Ene

O tragedie postmodernistă sau lupta cu realitatea
de Paul Aretzu

Incantații în casa de lemn
de Florea Miu

Perspectiva iconizatoare a antropologiei
de Nicolae Răzvan Stan

O panoramă la zi a panaramei actualităţii noastre
de Mircea Moisa

Făt-Frumos din Lună
de Horia Gârbea

Omul poietic şi regândirea poiesis-ului grec
de Marius Ghica

Poeme
de Mihai Duţescu

Deportarea
de Viorel Dianu

Spaţii de elecţiune poetică
de Constantin M. Popa

Un poet al contrastelor
de Gheorghe Manafu

Noi resurse poetice ale reveriei
de Ştefan Vlăduţescu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Isus Cristos a fost, este ori va fi femeie sau Idioata divină
de Mircea Ghiţulescu

„ Occident Express” de Matei Vişniec
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Ionel Ciupureanu

Isus Cristos a fost, este ori va fi femeie sau Idioata divină
de Mircea Ghiţulescu

„ Occident Express” de Matei Vişniec
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Ionel Ciupureanu

Poeme
de Nicolae Răzvan Stan

O monografie de excepţie
de Ştefan Enache

Călin Beloescu sau realismul magic
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Tadeusz Rózewicz

Poeme
de Tadeusz Rózewicz

© 2007 Revista Ramuri