Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Sfântul Francisc portretizat de scriitorii români

        de Adrian Popescu

1. O afinitate profundă Cantico delle creature

Figura Sfântului Francisc a fost şi este familiară multor scriitori români mai vechi sau mai noi, mai ales prin lectura ,,Cântecului Fratelui Soare’’, text literar şi rugăciune, care s-a bucurat de o receptare excepţională, aproape miraculoasă, în mediile româneşi nu doar culte, ci şi în cele populare. Mai mult, putem afirma că ilustrul text franciscan a exercitat o influenţă literară extrordinară asupra tuturor generaţiilor de scriitori români, prin nucleul său profund creştin, care consună, se armonizează cu respectul pentru natură al firii româneşti, cu simţul cosmic al laudei elementelor, cu un sentiment liturgic, unde omul şi natura transigurată se înfrăţesc.

Portretul interior al Sfânului din Assisi, care a suscitat un entuziasm unanim, tocmai pe baza acestor trăsături afine este alcătuit credibil de către scriitorii români, chiar dacă acest portret este fragmentar, uneori schematic, bineînţeles cu unele excepţii

Un foarte util catalog bibliografic al traducerilor româneşti ale ,,Cântecului creaturilor’’, îl concepe un italienist român, Ştefan Damian, în colaborare cu un preot, Vasile Maria Ungureanu. Ideea care se impune după parcurgerea antologiei este că Francisc din Assisi a pătruns, prin această celebră poezie religioasă, în sensibilitatea noastră, în imaginarul nostru, iar corespondenţe ale ilustrului text italian s-au regăsit în tezaurul psihismului colectiv, imemorial, nu doar cult, în mentalul profund, românesc.

Este vorba despre ,,Versiuni romeni del Cantico del Frate Sole’’, o antologie din 2002, IDC Press, unde sunt cuprinse 31 de versiuni româneşti ale unor nume prestigioase din literele româneşti, care traduc cel mai cunoscut imn, laudă, rugăciune, text literar inaugural, printre primele din literature italiană. Toţi autorii antologaţi cu traduceri ne oferă probe ale unei lecturi devotate, ale unor echivalenţe semantice, cum se vede uşor, texte cizelate, răbdător meditate.Vreau să spun că traducerile acestea nu sunt întâmplătoare, ci acte de empatie cu textul franciscan, posibile portrete livrate cititorului român, pentru a intui misterul şi fascinaţia exercitate de Francisc din secolul al XIII-lea până azi. Ar fi prima, generală tentativă de înţelegere a omului sfânt prin lauda sa, prin poemul său cosmic, care, cum
s-a spus, întredeschide porţile Renaşterii.

,,Cântecul Fratelui Soare’’ devine astfel un liant, o punte de unire între confesiunile din România, unde ortodoxia e majoritară, cum se cunoaşte, ea asimilând cultural cea mai cunoscută laudă a Assisiatului.

Mai mult, nu cred că există vreun motiv de respingere, pe motive confesionale, de către vreun credincios ortodox, a acestui mare sfânt catolic, ba chiar unii ierarhi ortodocşi, cu care am avut prilejul să discut, mai ales înainte de 1989, la Cluj, l-au comparat pe Francisc din Assisi cu Sfântul Serafim de Sarov. Îi apropie, evident, aceeaşi iubire a tuturor creaturilor, inclusiv a lumii necuvântătoarelor, a animalelor, care lor li se supun, spontan, devin blânde în prezenţa lor. Amândoi au din plin aceeaşi bucurie universală la contemplarea Creaţiei, ambii aduc o laudă lumii, văzute ca operă a Creatorului.

Sunt două expresii, diferite,în fond, ale omului spiritualizat, în-duhovnicit. ,,Bucuria mea’’, exclama sfântul din Rusia, când i se adresa unui om, oricare ar fi fost acesta, iar despre ,,perfetta letizia’’, cea câştigată prin iubirea necondiţionată a semenilor, chiar dacă ei ne ocărăsc pe nedrept, ne instruia, prin Fra Leone, şi Francisc, cum relatează mai târziile ,,I Fioretti’’, cap.VIII.

Aşadar, intuiţia regretatului papă, Ioan Paul al II-lea, e mai mult decât intuiţie, e chiar inspiraţie de sus, să adune, la Assisi, reprezentanţi ai diferitelor religii într-o ,,Zi mondială dedicată rugăciunii’’, semn că Assisi poate fi, este, o punte între religii, sau numai confesiuni.

Nr. 11/2009
Hertha Müller, laureată a Premiului Nobel pentru literatură

De la Marginea la Torino: dezbatere la Veneţia despre emigraţia românilor în Italia după 1989

Dacă, epitaf sau proiect
de Nicolae Prelipceanu

Sfântul Francisc portretizat de scriitorii români
de Adrian Popescu

Din jurnal (1995)
de Gabriel Dimisianu

Tuşe provinciale
de Gheorghe Grigurcu

Preliminarii la o exegeză a subiectivităţii
de Henri Zalis

Existenţialism şi crepuscularitate
de Gabriela Gheorghişor

Melancolie, nostalgie, ironie
de Bucur Demetrian

Alungând tristeţea…
de Mihai Ene

O tragedie postmodernistă sau lupta cu realitatea
de Paul Aretzu

Incantații în casa de lemn
de Florea Miu

Perspectiva iconizatoare a antropologiei
de Nicolae Răzvan Stan

O panoramă la zi a panaramei actualităţii noastre
de Mircea Moisa

Făt-Frumos din Lună
de Horia Gârbea

Omul poietic şi regândirea poiesis-ului grec
de Marius Ghica

Poeme
de Mihai Duţescu

Deportarea
de Viorel Dianu

Spaţii de elecţiune poetică
de Constantin M. Popa

Un poet al contrastelor
de Gheorghe Manafu

Noi resurse poetice ale reveriei
de Ştefan Vlăduţescu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Isus Cristos a fost, este ori va fi femeie sau Idioata divină
de Mircea Ghiţulescu

„ Occident Express” de Matei Vişniec
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Ionel Ciupureanu

Isus Cristos a fost, este ori va fi femeie sau Idioata divină
de Mircea Ghiţulescu

„ Occident Express” de Matei Vişniec
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Ionel Ciupureanu

Poeme
de Nicolae Răzvan Stan

O monografie de excepţie
de Ştefan Enache

Călin Beloescu sau realismul magic
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Tadeusz Rózewicz

Poeme
de Tadeusz Rózewicz

© 2007 Revista Ramuri