Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Tadeusz Rózewicz

Tadeusz Rózewicz este nu doar unul dintre poeţii polonezi clasici ai secolului XX (alături de Czeslaw Milosz, Wyslawa Szymborska şi Zbigniew Herbert – primii doi câştigători ai Premiului Nobel), ci şi unul dintre ultimii mari modernişti europeni în viaţă. Rózewicz s-a născut în 1921 la Radomsko şi a fost martor şi participant la toate marile momente din ultimii 70 de ani – a făcut parte din Rezistenţă în timpul ocupaţiei naziste a Poloniei, a scris poezie în comunism şi după căderea acestuia. Câştigător al festivalului de poezie de la Struga la un an după Ginsberg şi autor a peste 50 de volume de versuri, teatru şi proză, Rózewicz a scris, de la debutul său din 1947 şi până în anii 2000, o poezie foarte variată, fiind unul dintre autorii preocupaţi de reînnoirea continuă a mijloacelor de expresie.

 

 

Lamentaţie

Vă vorbesc vouă preoţilor

profesorilor judecătorilor şi artiştilor

cizmarilor şi doctorilor

şi ţie tatăl meu

ascultaţi-mă.

Nu sunt tânăr
nu vă lăsaţi mişcaţi de inocenţa mea

de fragilitatea trupului meu

de albeaţa duioasă a gâtului meu

de claritatea frunţii mele înalte

sau de tuleiele care-mi umbresc buza suavă

nici de râsul meu de cherubin

sau de mersul mlădios şi agil.

Am douăzeci de ani

sunt un ucigaş

un instrument

orb ca o spadă

în mâna călăului

am ucis un om

şi cu degetele înroşite de sânge

am mângâiat sânii albi ai femeilor.

Mutilat nu am văzut

nici cer nici trandafir

nici pasăre cuib sau copac

nici pe sfântul Francisc

nici pe Ahile sau pe Hector

şi timp de şase ani

efluvii de sânge mi-au năvălit în nări.

Nu cred că apa se preschimbă în vin

nu cred în iertarea păcatelor
nu cred în învierea trupului.

Supravieţuitorul

Am douăzeci şi patru de ani

dus la măcel

am supravieţuit.

Următoarele sunt sinonime goale:

om şi animal

dragoste şi ură

prieten şi duşman

întuneric şi lumină.

Oamenii şi animalele sunt omorâţi în acelaşi fel

am văzut-o:

camioane pline cu oameni schilodiţi

ce nu vor fi salvaţi.

Noţiunile sunt doar cuvinte:

virtute şi crimă

adevăr şi minciună

frumuseţe şi urâţenie

vitejie şi laşitate.

Virtutea şi crima cântăresc la fel

am văzut-o:

la un bărbat care era în acelaşi timp

criminal şi virtuos.

Caut un profesor şi un maestru

care să îmi redea văzul auzul şi graiul

care să numească din nou obiecte şi noţiuni

care să despartă întunericul de lumină.

Am douăzeci şi patru de ani

dus la măcel

am supravieţuit.

Cine este poet

Poet e cel care scrie poeme

şi cel care nu scrie poeme

poet e cel care se eliberează de legăturile lui

şi cel care îşi impune singur legături

poet e cel care crede

şi cel care nu reuşeşte să creadă

poet e cel care a minţit

şi cel care a fost minţit

poet e cel care are buze

şi cel care înghite adevărul

cel care cade

şi cel care se ridică

poet e cel care pleacă

şi cel care nu poate pleca.

Printre multiple îndeletniciri

Printre multiple îndeletniciri

de o extremă urgenţă

am uitat

că mai trebuie

să şi mor

inconştient fiind

am neglijat această sarcină

sau o îndeplineam

cu superficialitate

de mâine

totul se va schimba

o să mă apuc de murit

cu cea mai mare grijă

cu optimism şi înţelepciune

fără să pierd vremea

Traducere şi prezentare de Claudiu Komartin

Nr. 11/2009
Hertha Müller, laureată a Premiului Nobel pentru literatură

De la Marginea la Torino: dezbatere la Veneţia despre emigraţia românilor în Italia după 1989

Dacă, epitaf sau proiect
de Nicolae Prelipceanu

Sfântul Francisc portretizat de scriitorii români
de Adrian Popescu

Din jurnal (1995)
de Gabriel Dimisianu

Tuşe provinciale
de Gheorghe Grigurcu

Preliminarii la o exegeză a subiectivităţii
de Henri Zalis

Existenţialism şi crepuscularitate
de Gabriela Gheorghişor

Melancolie, nostalgie, ironie
de Bucur Demetrian

Alungând tristeţea…
de Mihai Ene

O tragedie postmodernistă sau lupta cu realitatea
de Paul Aretzu

Incantații în casa de lemn
de Florea Miu

Perspectiva iconizatoare a antropologiei
de Nicolae Răzvan Stan

O panoramă la zi a panaramei actualităţii noastre
de Mircea Moisa

Făt-Frumos din Lună
de Horia Gârbea

Omul poietic şi regândirea poiesis-ului grec
de Marius Ghica

Poeme
de Mihai Duţescu

Deportarea
de Viorel Dianu

Spaţii de elecţiune poetică
de Constantin M. Popa

Un poet al contrastelor
de Gheorghe Manafu

Noi resurse poetice ale reveriei
de Ştefan Vlăduţescu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Isus Cristos a fost, este ori va fi femeie sau Idioata divină
de Mircea Ghiţulescu

„ Occident Express” de Matei Vişniec
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Ionel Ciupureanu

Isus Cristos a fost, este ori va fi femeie sau Idioata divină
de Mircea Ghiţulescu

„ Occident Express” de Matei Vişniec
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Ionel Ciupureanu

Poeme
de Nicolae Răzvan Stan

O monografie de excepţie
de Ştefan Enache

Călin Beloescu sau realismul magic
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Tadeusz Rózewicz

Poeme
de Tadeusz Rózewicz

© 2007 Revista Ramuri