Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ședințele U.S.R .

        

Joi, 15 decembrie 2010, au avut loc la sediul Uniunii Scriitorilor din România, sub conducerea preşedintelui Uniunii, dl. Nicolae Manolescu, şedinţele Comitetului Director şi Consiliului USR.

La Comitetul Director a fost expusă situaţia ordonanţei de guvern privind finanţarea revistelor de cultură din România, la emiterea căreia conducerea USR a avut un rol determinant. De asemeni, preşedintele USR a anunţat finalizarea proiectului Legii timbrului în varianta nouă, redactată de USR, care va intra în dezbatere parlamentară spre aprobare în cel mai scurt timp. Comitetul Director a analizat situaţia proceselor în legătură cu imobilul din Calea Victoriei nr. 115 (Casa Monteoru) şi a celor intentate editurilor care nu plătesc timbrul literar conform legii. S-a stabilit încheierea în regim de urgenţă a renovării imobilului din Calea Victoriei nr. 133, termenul fiind 1 martie 2011, şi continuarea prospectărilor pentru un eventual nou sediu. Comitetul a luat în discuţie problemele curente ale revistelor şi filialelor Uniunii, proiectele în derulare.

Consiliul Uniunii a aprobat proiectul de buget al USR pe anul 2011. Consiliul a votat noii membri ai Comitetului Director din filialele care nu au avut reprezentanţi în Comitet în anul 2010. Astfel, au fost validaţi ca membri în Comitet Gabriel Coşoveanu (Craiova), Vasile Dan (Arad), Corneliu Antoniu (Galaţi). De asemeni, noul reprezentant al Filialei Cluj a fost desemnat şi validat Adrian Popescu. Aceşti noi membri îi înlocuiesc pe membrii Comitetului aleşi pe un an în 2010 după principiul rotaţiei stabilit la începutul mandatului actualei conduceri a USR. Consiliul USR a ales conform statutului şi juriile pentru Premile Anuale ale Uniunii în următoarea componenţă: Juriul de nominalizări – Dan Cristea, Horia Gârbea, Antonio Patraş, Ovidiu Pecican, Vasile Spiridon şi Juriul de decernare – Mircea Bârsilă, Paul Cernat, Alexandru Dobrescu, Gellu Dorian, Ion Pop.

© 2007 Revista Ramuri