Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Elena Dulgheru

La capătul lumii

(Apocaliptică sau Impresii de la Diveevo)

I) Pocalul de foc

Trandafirul

Floarea înmiresmată de trei ori

Bucură-te!

Floare înmiresmată şi iubită

Floare înmiresmată în aureole

În aureolele toamnei, întinse

Pe trei zări de jăratec, înfăşurând cerul în eşarfe,

Ca o verighetă de foc.

Floarea.

Bucură-te, Fecioară, cea plină de har!

Bucură-te, Marie!

Bucură-te, toamnă, întru această seară

A pogorârii hlamidelor de purpură pe pământ

Bucură-te, pământule!

Bucură-te!

II) Fecioara păşeşte cu paşii tăcuţi, sărutaţi de îngeri

Peste umbra eşarfei de foc, pogorâtă din cer

– verigheta pământului.

Fecioara păşeşte cu paşi de petală

Peste rugăciunile Sfântului

Fecioara se roagă.

O chilie dreptunghiulară într-un desiş.

O chilie şi-o piatră.

Şopotul de frunze se transformă în tămâie

Fecioara se roagă. E seară.

III) Şi suntem la capătul lumii, da, la capătul lumii

În bătaia aripii Serafimului, care veghează

Al rasei de lumină, strălucind ca lumina

În aerul fîlfăitor al aripii.

Pace.

Pace de cer, peste lut

Pace de cer, peste lutul de humă,

Peste pămînt, peste raze.

„Pacea mea o dau vouă!” “Priveghiaţi!”

IV) „O, da, pacea Ta mi-o dai mie, Doamne,

Pacea Ta ca un bulgăre de foc şi lumină

Pacea Ta, ce mă topeşte în lumină”.

– Serafimul se roagă pe bulgărele din pădure

Fiinţa zdrobită pe bulgărele de granit.

„O, bucuria mea!”

„Bucură-te, Fecioară,

cea de o fiinţă cu îngerii”,

spuse Serafimul,

topindu-şi palmele în aurora Învierii,

„Bucură-te, Fecioară, cea plină de har,

Domnul este cu tine!”,

îngînă corul de vrăbii şi femei-nevăstuici înşirate pe eşarfa de foc.

„Bucură-te, Fecioară, cea plină de har,

Domnul este cu tine,

Binecuvîntată eşti tu între femei

Şi binecuvîntat este rodul pîntecelui tău

Bucură-te!”

V) Picioarele frămîntă pămîntul

Picioarele frămîntă pămîntul rugăciunii

– Eşarfa de foc pe pămînt –

Picioarele îngenuncheate încrustează pămîntul cu lacrimi

Picioarele îngenuncheate sărută pămîntul

Scăldat în cer

„Bucură-te, Fecioară, maica lui Dumnezeu întrupat!

Bucură-te, Mireasă!

Bucură-te, Maică!”

Rugătoarele păşesc pe crestele zidului, domol, cu tălpile goale.

– Suntem la capătul lumii, ţi-am spus!

La capătul lumii.

VI) Avva se roagă în pădure

Motovilov se apropie şi îngenunchează:

„Ţi-am spus, bucuria mea!”

E capătul lumii.

„Îmbrăţişează-mă!”

VII) Şi, iată, ninge

Doar ştii foarte bine.

Şi nu mă vezi, pentru că suntem

extrem de aproape

Zăpada nu se stinge în cuptor

Şi clopotul nu doare

Cenuşa mea, redevenită lumină

Incandescentă

„Este atît de bine!”

„Ştiu, bucuria mea!”

Tăcere.

VIII) Cenuşa de foc s-a presărat pe pămînt

– E brîul Fecioarei!

Încinge-te, pămîntule!

Încinge-te, corabie de lumină!

Încinge-te, mireasă-mănăstire

Încinge-te, caisă aerobă

Cu brîul Fecioarei – acoperămînt!

IX) Fiinţele cernite se înlănţuie

–Rugaţi-vă neîncetat!”

Împletiţi brîul Fecioarei

Cu lacrimi, cuante de rugăciuni

Sacre silabe

de duh – cărămizi

Spre zidirea Cetăţii.

X) Femeia străină trece

Femeia străină măsoară valul de pămînt

Cu adidaşii, cu respiraţia

– A fost prealungă aşteptarea

Şi suntem la capătul lumii!

Un cărucior grăbit sfidează ritmul rugăciunii

– E cer de noapte cu lună

Şiragul de mătănii se numără uşor, ducînd spirala spre cer

În timp ce copilul aleargă împingînd căruciorul cu noul-născut

Pe drumul unde nimeni nu aleargă

Luna se prelinge veghetoare

Pe cărarea-meterează de lumină

Pe streaşina lumii!

XI) Paşii pelerinilor de-o zi se aştern ca o zale liniştită

Peste palmele sîngerate ale rugătoarelor

Paşii de-o zi

peste sudoarea rugătoarelor obosite, a „orfanelor Domnului”

Autocarul se întoarce

de la capătul lumii

Vezi, bucuria mea?

Ascultă tăcerea de lumină

Care nu se va sfîrşi!

La capătul lumii.

© 2007 Revista Ramuri