Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
In memoriam Ion Pecie

        

Uniunea Scriitorilor din România și Filiala Craiova, reprezentanța Gorj, anunță cu durere că miercuri, 23 martie 2011, s-a stins – după o grea și îndelungată suferinț㠖 criticul și istoricul literar ION PECIE. Născut la 13 iunie 1951 în localitatea Slobozia – Popești, județul Argeș, a urmat școala în localitatea natală, liceul la Pitești (1966-1970), iar Facultatea de Filologie, secția română-franceză, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. A făcut parte din colectivul de redacție al revistei Echinox, în paginile căreia a debutat cu comentarii critice, în 1975.
După absolvirea facultății, a fost numit profesor de limba și literatura română la Liceul Industrial din Mizil, de unde se transferă la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” din orașul Târgu-Cărbunești. În 1990 se transferă, prin concurs, la Liceul „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, ulterior devenit colegiu, unde a profesat până când boala nu i-a mai îngăduit.
Ca profesor s-a remarcat printr-o prestație de mare impact în viața învățământului preuniversitar, printr-o necontestată vocație de comentator și interpret al textelor literare, având ca fundament o pregătire de specialitate de excepție.
Activitatea scriitoricească  începută la Echinox va fi continuată la o serie de reviste culturale din țară (Tribuna, Ramuri). A mai publicat în Gorjul literar, Hyperion, Steaua, Transilvania, Vatra, Viața Românească, Literatorul, Observatorul cultural, România literară ș.a.). Ion Pecie a fost membru titular al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova.
A debutat editorial, relativ târziu, cu lucrarea Romancierul în fața oglinzii (Cartea Românească, 1989), o culegere de eseuri critice A doua carte, Meșterul Manole.Mari prozatori ai lumii: Creangă, Sadoveanu, Rebreanu (Viitorul Românesc, 2001), constituie un exercițiu critic de mare savoare pe marginea unor opere clasice. Ultima lucrare a criticului și istoricului literar Ion Pecie, Phallussiada sau epopeea iconoclastă a lui Ion Creangă (Ed.Măiastra, 2010) reia o mai veche preocupare și pasiune, interpretarea într-o nouă cheie a operei clasicului.
Prin dispariția profesorului și scriitorului ION PECIE, școala gorjeană și, deopotrivă, literatura română suferă o reală pierdere.
Nr. 04/2011
Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“

„Porni Luceafărul...”

O temerară punere în scenă a piesei Matca
de Ioana Dinulescu

In memoriam Ion Pecie

Starea criticii (I)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (12)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Minimalizarea esteticului
de Adrian Popescu

Analfabetizarea
de Nicolae Prelipceanu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Matei Vişniec – toate ceasurile cîntăresc 30 de kilograme
de Nichita Danilov

Vitalitatea poeziei manieriste
de Dumitru Chioaru

Poezie despre spiritualitatea realităţii
de Paul Aretzu

Sinele: o poveste fără sfârşit
de Gabriel Coşoveanu

Moromete pentru totdeauna
de Ioan Lascu

Incursiune în „muzeul de antichităţi”
de Florea Miu

De re coquinaria, elogiul magiei şi nebuniei
de Daniela Firescu

Un poet al iubirii
de Bucur Demetrian

Antropologie sentimentală
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Andrei Zanca

Prigonitorul
de Viorel Dianu

Gheorghe Grigurcu, între lumea literară şi istoria literaturii
de Ana Blandiana

Grigurcu, singuraticul poet critic – un reper
de Liviu Ioan Stoiciu

Un Ianus bifrons
de Gabriela Gheorghişor

Lui Gheorghe Grigurcu
de Miron Kiropol

In Honorem Gheorghe Grigurcu
de Magda Ursache

Puiu s-a dovedit a fi un domn
de Aurelian Titu Dumitrescu

Biruinţa poeziei
de Petru Ursache

Cartea cu anluminură
de Mircea Bârsilă

Un lansonian filtrat prin Sainte-Beuve
de Ion Buzera

Un roman de referinţă al literaturii creştine
de Luiza Barcan

Ficţiunea ca iconicitate
de Florin Caragiu

Dreptatea cu capul spart
de Petre Ciobanu

O lirică situativă
de Ştefan Vlăduţescu

Facerea pâinii. Ritmurile vieţii
de Cornel Bălosu

Poeme
de Stefan George

© 2007 Revista Ramuri