Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Minimalizarea esteticului

        de Adrian Popescu

Schimbul de scrisori, din revista România literară, din luna martie,  dintre Andrei Codrescu, poet, prozator, eseist, emigrat în Statele Unite, unde cunoaşte o reală celebritate, inventator al conceptului de „postumanism“ în artă (The Posthuman Guide Dada…), şi Mircea Mihăieş, redutabil eseist şi profesor universitar, este clarificator pentru clivajul creat între modernitate şi postmodernitate. Mai simplu spus, este vorba despre eclipsarea esteticului de către antiestetic sau de promovarea metodică a transesteticului în discursul contemporan.
Pe de o parte, Mircea Mihăieş susţine, argumentat,  respectul valorilor consacrate de istoria literară, mai precis, modernismul anglo-saxon, Eliot şi Pound, mai ales, pe de altă parte, Andrei Codrescu face, cu talent, dar neargumentat, elogiul „vitalităţii“, al „fertilităţii“ avangardiste, cea din primele decenii ale secolului trecut, în general, ca frondă anticanonică. Tristan Tzara, imaginar partener de şah al lui Lenin, la Zürich, ar încarna un astfel de model de autenticitate şi vitalitate. Sau, cu aserţiunile categorice ale  poetului american: „esteticul este neimportant, «frumosul», «urâtul» sunt noţiuni valabile numai pentru ridicol, menite să sublinieze ridicolul vieţii înregimentate“ („Poezia şi ţarcul estetic“, R.L. din 18 martie, a.c.).
Tristan Tzara este considerat, pe bună dreptate, de Mircea Mihăieş, drept un autor modest ca substanţă estetică, abil în difuzarea internaţională a unei imagini spectaculoase, dar fără influenţe majore şi discipoli. Nici vorbă, afirmă poetul american, Tristan Tzara e  numele important, iar actualitatea unor Eliot sau Pound devine cu totul discutabilă, de vreme ce „influenţa“ literară a lui Eliot şi Pound ar fi „minimă cantitativ şi din păcate calitativ“, decretează poetul, de care ne desparte, se vede, un noian, un Ocean de neînţelegere. Dacă ar fi  invocat numele lui Fundoianu, poetul avangardist, dar şi exegetul lui Rimbaud, Baudelaire, sau opera strălucită a „miliardarului de imagini“ Voronca, ambii, cetăţeni ai Republicii universale a literelor, poate luam în serios alegaţia poetului. Dar aşa, mi se pare cu totul excesivă, nepotrivit de categorică. Avangarda, numai avangarda este şi rămâne vie, frecventată de omul de azi, conform autorului volumului Candoare străină. Cred că literatura e mai mult de atât, poate fi chiar această unitate a contrariilor, alternarea solemnităţii ceremoniei cu veselia carnavalului, a utopiei cu antiutopia, a extazului cu sarcasmul. Arta nu poate fi doar dizolvarea formelor şi a substanţei, în frenezia „vieţii“, alunecăm astfel în „vivere pericolosamente“, aventura de dreapta sau de stânga, caz  notoriu Curzio Malaparte. Poezia, „care uită de orice datorii şi răspunderi“, cum formula Cummings, e doar o cale, nu singura, de  existenţă  literară...       
Că nu ne ocupăm de avangarda noastră literară, aşa cum se cuvine, pentru a o promova în lume, ne mai reproşează exegetul american. O altă eroare, o altă inadecvare, titlurile oferite de Mircea Mihăieş, ale unor Ion Pop sau Marin Mincu au rezonanţă europeană reală, au apărut la edituri europene de prima mână. E o nedreptate să afirmi ritos că am fi  compromis prin studiile noastre româneşti Avangarda anilor ’20. Nu e deloc adevărat că ele reprezint㠄o bună contribuţie la marginalizarea subiectului“. Ca în cazul precedent, unde modernismul anglo-saxon era opus categoric unei avangarde ideale, valoroasă în sine, lucrurile stau, după mine, exact  viceversa, viţevercea.
„Esteticul e mort dacă apărăm viaţa“, ne mai spune Andrei Codrescu, simplificând, desigur. Viaţa se apără cu mijloacele sale, democraţia, de pildă, refuzul anarhiei,  promovarea, nu impunerea sistemelor axiologice, etice, estetice etc., privite cu simţ critic, dar nu refuzate, principial. Iar esteticul e viu dacă nu întoarce spatele vieţii, fără a decreta că ea e numai Dadaism pur.
„Bate un vânt dispre Ave Maria –/ îmi ridic gulerul şi trec înalt cât tuburile de orgă“, scria Andrei Codrescu, tare demult; eu îl prefer în ipostaza asta, de om al libertăţii cuvintelor, atitudinilor şi opiniilor. Sagrada Familia şi Cabaret Voltaire aparţin aceluiaşi spirit artistic inventiv şi imprevizibil, chiar dacă opuse, de neconfundat, ele sunt complementare.        

 

Nr. 04/2011
Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“

„Porni Luceafărul...”

O temerară punere în scenă a piesei Matca
de Ioana Dinulescu

In memoriam Ion Pecie

Starea criticii (I)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (12)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Minimalizarea esteticului
de Adrian Popescu

Analfabetizarea
de Nicolae Prelipceanu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Matei Vişniec – toate ceasurile cîntăresc 30 de kilograme
de Nichita Danilov

Vitalitatea poeziei manieriste
de Dumitru Chioaru

Poezie despre spiritualitatea realităţii
de Paul Aretzu

Sinele: o poveste fără sfârşit
de Gabriel Coşoveanu

Moromete pentru totdeauna
de Ioan Lascu

Incursiune în „muzeul de antichităţi”
de Florea Miu

De re coquinaria, elogiul magiei şi nebuniei
de Daniela Firescu

Un poet al iubirii
de Bucur Demetrian

Antropologie sentimentală
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Andrei Zanca

Prigonitorul
de Viorel Dianu

Gheorghe Grigurcu, între lumea literară şi istoria literaturii
de Ana Blandiana

Grigurcu, singuraticul poet critic – un reper
de Liviu Ioan Stoiciu

Un Ianus bifrons
de Gabriela Gheorghişor

Lui Gheorghe Grigurcu
de Miron Kiropol

In Honorem Gheorghe Grigurcu
de Magda Ursache

Puiu s-a dovedit a fi un domn
de Aurelian Titu Dumitrescu

Biruinţa poeziei
de Petru Ursache

Cartea cu anluminură
de Mircea Bârsilă

Un lansonian filtrat prin Sainte-Beuve
de Ion Buzera

Un roman de referinţă al literaturii creştine
de Luiza Barcan

Ficţiunea ca iconicitate
de Florin Caragiu

Dreptatea cu capul spart
de Petre Ciobanu

O lirică situativă
de Ştefan Vlăduţescu

Facerea pâinii. Ritmurile vieţii
de Cornel Bălosu

Poeme
de Stefan George

© 2007 Revista Ramuri