Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Grigurcu, singuraticul poet critic – un reper

        de Liviu Ioan Stoiciu

Mă simt solidar cu Gheorghe Grigurcu – cu criticul şi publicistul de atitudine (intransigenţă morală şi estetică faţă de actualitatea literară) şi cu poetul din „Amarul Târg” (unde s-a simţit mereu „exilat”, nu contează că Târgu-Jiu i-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare şi i-a dat Columna, o revistă de cultură, să o conducă; incompatibilitatea sa cu politicienii trecători din fruntea judeţului şi ţării l-a ţinut departe de funcţii publice şi onoruri). L-am admirat de când mă ştiu, recunoscând în domnia sa un singuratic-reper. Un basarabean luptător (născut la Soroca în 1936, când Basarabia făcea parte din România Mare), care a reuşit să iasă învingător strângând din dinţi (a suferit enorm ca refugiat în România, a avut parte de nedreptăţi, n-a avut loc de muncă 20 de ani; abia după Revoluţie a avut un salariu – de redactor, inclusiv la Viaţa Românească; redacţia Viaţa Românească i-a propus şi funcţia de redactor-şef, fără să reuşească însă să-i pună la dispoziţie şi o locuinţă la Bucureşti).
Poate mă înşel, am considerat întotdeauna că un critic de poezie are performanţă dacă a fost şi a rămas poet (el cunoscând bucătăria creaţiei lirice, în sine) – repet, mă refer la criticii specializaţi pe cartea de poezie. Pentru mine, critici mari de poezie sunt poeţii extraordinari Gh. Grigurcu şi Ion Pop sau Marin Mincu, de exemplu (de aceea, după dispariţia după Revoluţie a criticilor de autoritate, am aplaudat intrarea în arenă a criticii realizate de poeţi, poeţi care au publicat între timp volume de critică de poezie; criticii-critici nu cred în steaua criticilor care sunt poeţi; sigur, sunt critici şi critici de poezie, unii au „organ” pentru poezie, alţii nu). Fiind poet în primul rând (Gheorghe Grigurcu a debutat cu cărţi de poezie, abia al şaselea său volum e un volum de critică propriu-zisă, intitulat Teritoriu liric), Gheorghe Grigurcu reuşeşte să scrie fără prejudecăţi despre cărţi şi poeţi (mulţi anonimi au intrat în vederile sale; după cronica lui Gh. Grigurcu la cărţile lor, anonimii au ieşit din anonimat). Altfel, Gh. Grigurcu are preferinţele sale. E celebru prin contestarea radicală a valorilor impuse de criticii-critici în poezie (în principal), de la vedetele Nichita Stănescu la Adrian Păunescu şi Marin Sorescu, propunându-i în loc pe poeţii din umbră Mircea Ivănescu şi Leonid Dimov sau Emil Brumaru. Indiscutabil, Gheorghe Grigurcu are dreptatea sa (confirmată de evoluţia gustului receptării în poezia română, în timp; e ciudat că pariurile sale, pe Nora Iuga şi Constantin Abăluţă s-au relativizat până azi). Gheorghe Grigurcu (asemenea lui Ion Pop şi Marin Mincu) s-a remarcat prin analizele sale pe cartea de poezie, pe concluziile ferme estetice trase (comparând cartea cu alte cărţi ale poetului, dacă are, şi cu cărţile generaţiei lui, apoi cu cărţile contemporane care au făcut eventual istorie). „Impresionismul” său lasă senzaţia că depăşeşte cu mult înţelegerea unui critic fără acces la creaţia lirică. Personal, m-am recunoscut în ceea ce a scris Gh. Grigurcu critic despre mine – nu e ideal? Interesant că se poate vorbi şi de o „maliţie de creator” (faţă de un critic fără acces la creaţia literară originală). Citeam (într-un text nesemnat) că «într-un interviu, Gh. Grigurcu face următoarea confesiune, subliniindu-i el însuşi „imprudenţa”: „Nu putem înţelege cu adevărat decât lucrurile cu care nu concurăm”. Prin implicarea unui orgoliu, a unei gelozii şi, în orice caz, a unei maliţii de creator, Grigurcu este cel mai sainte-beuveian dintre criticii noştri de azi. Şi, desigur, prin arta de a-şi distila „otrăvurile” cu subtilitate». Prefer aceast㠄maliţie de creator” superioară în „actul critic”.
Exigent şi radical, Gheorghe Grigurcu a rămas consecvent în reevaluarea poeziei române (dar nu în sensul epurării ei, cum crede Eugen Simion, care apără valorile scriitoriceşti afirmate până la Revoluţie, punând în paranteză compromisurile făcute). Perioada comunistă rămâne şi o „pistă de încercare” pentru spiritele critice care se respectă. „Omul creator” (dovedit a fi nedemn, fără coloană vertebrală în spaţiul public; „om” fără caracter, mediocru sau malefic) poate fi despărţit de opera sa de valoare? Gh. Grigurcu a amendat vedetismul oficial al scriitorilor cu care se legitima comunismul, găsind în opera lor urme ale demisiei morale. Poziţia incomodă în care se complace Gh. Grigurcu (de a fi procurorul de suflet în lumea literară) e de admirat, atât timp cât e credibil în dovezile pe care le aduce public. Nenorocirea e că dovezile sale sunt interpretate neadecvat de judecătorii de serviciu.
Îi aduc un omagiu de credinţă domnului Gh. Grigurcu (acelaşi omagiu, domnului Ion Pop), mă voi raporta îndatorat la textele sale critice şi la poezia sa. Literatura română i-a pregătit deja o statuie.
Nr. 04/2011
Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“

„Porni Luceafărul...”

O temerară punere în scenă a piesei Matca
de Ioana Dinulescu

In memoriam Ion Pecie

Starea criticii (I)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (12)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Minimalizarea esteticului
de Adrian Popescu

Analfabetizarea
de Nicolae Prelipceanu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Matei Vişniec – toate ceasurile cîntăresc 30 de kilograme
de Nichita Danilov

Vitalitatea poeziei manieriste
de Dumitru Chioaru

Poezie despre spiritualitatea realităţii
de Paul Aretzu

Sinele: o poveste fără sfârşit
de Gabriel Coşoveanu

Moromete pentru totdeauna
de Ioan Lascu

Incursiune în „muzeul de antichităţi”
de Florea Miu

De re coquinaria, elogiul magiei şi nebuniei
de Daniela Firescu

Un poet al iubirii
de Bucur Demetrian

Antropologie sentimentală
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Andrei Zanca

Prigonitorul
de Viorel Dianu

Gheorghe Grigurcu, între lumea literară şi istoria literaturii
de Ana Blandiana

Grigurcu, singuraticul poet critic – un reper
de Liviu Ioan Stoiciu

Un Ianus bifrons
de Gabriela Gheorghişor

Lui Gheorghe Grigurcu
de Miron Kiropol

In Honorem Gheorghe Grigurcu
de Magda Ursache

Puiu s-a dovedit a fi un domn
de Aurelian Titu Dumitrescu

Biruinţa poeziei
de Petru Ursache

Cartea cu anluminură
de Mircea Bârsilă

Un lansonian filtrat prin Sainte-Beuve
de Ion Buzera

Un roman de referinţă al literaturii creştine
de Luiza Barcan

Ficţiunea ca iconicitate
de Florin Caragiu

Dreptatea cu capul spart
de Petre Ciobanu

O lirică situativă
de Ştefan Vlăduţescu

Facerea pâinii. Ritmurile vieţii
de Cornel Bălosu

Poeme
de Stefan George

© 2007 Revista Ramuri