Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dreptatea cu capul spart

        de Petre Ciobanu

Reputat crainic sportiv (şi nu numai), „Preşedintele de drept al Crainicilor Frenetici“ (Radu Cosaşu), „născut parcă din strania patimă a sud-americanilor pentru jocul de fotbal“ (Fănuş Neagu), Ilie Dobre, apelând la o altă strategie naratologică, probează că mai are surse, personaje şi idei, dovedindu-se şi un înzestrat romancier. După Blestemul pasiunii (2006) revine cu un alt roman –  Paradisul însângerat (Ed. Paralela 45 / unde, de altfel, şi-a publicat toate cele 41 de volume / Piteşti, 2009, 207 pg.).
Prezentul roman este o ipostaziere a realităţilor, dramatice şi malefice, ale societăţii româneşti aflate într-o continuă căutare de sine. Intriga romanului o constituie un tragic accident care stinge existenţa unei tinere doar de 17 ani. Plasat într-un anume spaţiu/timp: „început de septembrie… pe pantele frumos dantelate ale dealurilor Viezurilor şi ale Văii Lupilor… totuşi, o anume tristeţe cuibăritu-s-a parcă, de timpuriu pe covorul unei toamne ce avea să îndolieze suflarea sătenilor cu frica lui Dumnezeu, cu suflet mare şi generos şi, totodată deschişi la minte, ageri şi gospodari“ – romanul, polifonic  (poliţist, psihologic, de sondare de caractere, critic), surprinde clişee de viaţă curentă.
„Fata cea mică, Melisa, elevă în clasa a unsprezecea a unui liceu din Zilina (…) Fragedă, delicată, harnică, frumoasă şi ascuţită la minte… petala familiei Vlăsceanu avea să fie „scoas㓠la discotecă de către Costinel Ciuraru, prietenul din satul vecin Valea Lupilor, dar „în cumpăna unei nopţi ruginii de septembrie… într-un stupid accident în inima Văii Lupilor… între o bicicletă nestrunită şi o căruţă cu cai bezmetici“ (ambele, din neglijenţă, nesemnalizate) avea să sfârşească cu pântecul zdrobit de oiştea căruţei. Căruţaşul Nae Cucu, după ce „şterpelise“ ştiuleţi, gonea în galop, pentru a nu fi prins de paznicii de la fermă, spre Schitu de Sus, unde avea să-i vândă. În drumul său bezmetic – „nici nu ştiu ce dracu s-a întâmplat… a venit al cu bicicleta în caii mei, am intrat eu în el, ce-mi amintesc e că s-a auzit o bufnitură tare, urmată de ţipăt sfâşietor (…) era parcă o fat㠄cu pântecul zdrobit, strigând s-o ajute cineva“. Între viaţa fetei şi interesul personal „pentru a nu-şi pune „singur pielea la saramură“:  am lăsat-o acolo, în plata Domnului… În balta de sânge… Am întors caii şi-am zbughit-o“.
De fapt „nu demult, Cucu, acelaşi Cucu, un băiat tânăr, totuşi, cu doi copilaşi, Cucu cel făr de serviciu, fără leafă, prin urmare, se aflase într-o situaţie şi mai bezmetică“. Într-o iarn㠄tot spre pâcla nopţii… să nu-i vadă nimeni… mersese să taie un cireş (dar) trunchiul masiv de cireş cade exact pe amicul Cucului, secerându-l pe loc“ (biciclistul era fiul celui mort??). „Nu s-a obosit nimeni să mai întreprindă vreo anchetă, care să elucideze, cât de cât, misterele sau circumstanţele acelei morţi suspecte“.
Acum, Cucu aleargă la „fratele său de cruce şi de ştiuleţi“ Ghiţă Stârc, pentru ca, împreună, să descarce ştiuleţii  furaţi şi să pună în loc pietre. „După alte trei-patru ceasuri, o căruţă plină cu piatră gonea de mama focului spre locul tragediei. Aici, surpriză. Victima dispăruse. (…) Unul dintre camarazii Cucului. Care îi ţinuse de şase în căruţă. Tudosie Calotă… alertase pe oamenii din barul aflat în apropiere“. Din barul „arhiplin. Ciorchine“, unde „se bea fără măsură. Beau tinerii. Beau bătrânii. Beau femeile. Care, uneori, ies trotilate din birtul cu pricina, pe trei cărări“,  se găseşte cineva care, în haosul creat, să ducă victima la spital, să anunţe părinţii şi poliţia comunală. Fata, încă lucidă, nu este întrebată dacă îşi aminteşte ceva despre „circumstanţele reale în care se produsese nenorocirea în speţă“.
Ghiţă Stârc, „fire neîncrezătoare în forul ei interior, se implică, discret, în anchetarea împrejurărilor concrete în care s-a produs tragedia“. Avea să constate pete negre de sânge „exact în stânga direcţiei de mers a atelajului“. Pentru că poliţia nu sosise „vizitiul le şterge. Cu ţărână. Cu piciorul. Cu ce se nimereşte.“ Sosiţi, oamenii legii încep ancheta; cerceteaz㠄orice cotlon al perimetrului în care se produsese izbitura violentă între căruţa nărăvaşă şi bicicleta ghidonată la voia întâmplării“.
Se încearcă reconstituirea, „se apelează la martori, dar aceştia, mahmuri, sunt incapabili de răspunsuri concrete. Se iau declaraţii (Calotă, Cristi, Şoltuz, Rogozeanu, care dăduse ajutor),  constatându-se absenţa oricărui semnal luminos, de ambele părţi, iar vizitiul Cucu era băut.
Printr-o schimbare de planuri, autorul urmăreşte cât de mult poate decădea o instituţie, de cel mai înalt rang, atunci când e populată de indivizi  meschini şi orgolioşi. În mod firesc urmează un proces în care justiţia să aprecieze cum accidentul  stupid, datorat unei duble neglijenţe, devine o odioasă crimă.
Tensiunea naraţiunii creşte odată cu nevoia de a elucida amănuntele despre cauza reală a morţii Melisei, care sunt subsidiare laşităţii şi inconştienţei criminale – nu accidentul propriu-zis a provocat moartea tinerei, ci cinismul cu care aceasta a fost abandonată. Dar mult clamata  idee de justiţie se dovedeşte falsă şi chiar contradictorie (cât de actuală e scriitura!) dovedindu-se un perimetru alienat (sau contaminat) care îmi aminteşte de romanele lui Ion Floricel (Castelul şi celelalte).
Fără a face un rechizitoriu, autorul devine un observator atent al realităţii maculate, impure, în care impostorii, personaje malefice prin dimensiuni şi comportament, sacrifică actul de dreptate pentru interesele meschine, murdare. Menţiunea autorului – „Cu bani poţi să faci rost de orice, dar nu şi de oameni de caracter“ (Auguste Detoeuf) – se dovedeşte reală şi în cazul în speţă. Oamenii în robă, desemnaţi pentru a institui dreptatea şi a ocroti adevărul, îşi dovedesc impostura prin sfidarea  opulentă a moralităţii şi dreptăţii.
Întortocheatul labirint al unei realităţi alienate este populat de o galerie de personaje contradictorii – de la Panseluţa Arghir, procurorul de caz, care probează dezinteres pentru adevărul faptelor, la judecătorul Calistrat Seceră, ipocrit şi coruptibil, la şeful Ţică Buzdugan supus intereselor, brutala d-nă judecător Magdalena Plisculeanu, care capacitează pe avocatul victimei Ioviţă Sfârlează, procurorul Gore Oaseroade, promovat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau avocatul  inculpatului Isailă Guzganu (ce onomastică!). Urmare a hotărârii (in)justiţiei, mortul e vinovat, iar criminalul, lipsit de remuşcări, îşi trăieşte viaţa  ca „brav căruţaş“; victima, tânără, s-a făcut pământ iar părinţii, distruşi sufleteşte, speră într-o judecată divină.
Romanul Paradisul însângerat, dincolo de intriga dramatică, ramificată, reuşeşte să surprindă tipologii diverse: oameni simpli, loviţi de destin, în contrast cu imunitatea altora sau cu iresponsabilitatea celor chemaţi, prin profesie, să apere adevărul şi dreptatea. Scriitura lui Ilie Dobre se remarcă prin capacitatea  de a problematiza dezbaterea, prin supleţea  cu care îmbină realul şi imaginarul, volubilitatea  şi naturaleţea pledoariei, precum şi numeroasele trimiteri la lecturi implicate ce probează o largă deschidere culturală. Scrisul alert, talentul spontan de evocator şi portretist, fluenţa incursiunii în lumea cotidiană, pe care o surprinde în dramatismul vieţii, denotă reale calităţi de prozator care, probabil, vor fi materializate, în timp, datorită perseverenţei sale de creator.
Nr. 04/2011
Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“

„Porni Luceafărul...”

O temerară punere în scenă a piesei Matca
de Ioana Dinulescu

In memoriam Ion Pecie

Starea criticii (I)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (12)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Minimalizarea esteticului
de Adrian Popescu

Analfabetizarea
de Nicolae Prelipceanu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Matei Vişniec – toate ceasurile cîntăresc 30 de kilograme
de Nichita Danilov

Vitalitatea poeziei manieriste
de Dumitru Chioaru

Poezie despre spiritualitatea realităţii
de Paul Aretzu

Sinele: o poveste fără sfârşit
de Gabriel Coşoveanu

Moromete pentru totdeauna
de Ioan Lascu

Incursiune în „muzeul de antichităţi”
de Florea Miu

De re coquinaria, elogiul magiei şi nebuniei
de Daniela Firescu

Un poet al iubirii
de Bucur Demetrian

Antropologie sentimentală
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Andrei Zanca

Prigonitorul
de Viorel Dianu

Gheorghe Grigurcu, între lumea literară şi istoria literaturii
de Ana Blandiana

Grigurcu, singuraticul poet critic – un reper
de Liviu Ioan Stoiciu

Un Ianus bifrons
de Gabriela Gheorghişor

Lui Gheorghe Grigurcu
de Miron Kiropol

In Honorem Gheorghe Grigurcu
de Magda Ursache

Puiu s-a dovedit a fi un domn
de Aurelian Titu Dumitrescu

Biruinţa poeziei
de Petru Ursache

Cartea cu anluminură
de Mircea Bârsilă

Un lansonian filtrat prin Sainte-Beuve
de Ion Buzera

Un roman de referinţă al literaturii creştine
de Luiza Barcan

Ficţiunea ca iconicitate
de Florin Caragiu

Dreptatea cu capul spart
de Petre Ciobanu

O lirică situativă
de Ştefan Vlăduţescu

Facerea pâinii. Ritmurile vieţii
de Cornel Bălosu

Poeme
de Stefan George

© 2007 Revista Ramuri