Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Revista revistelor

        

Dacia literară, în număr dublu (ianuarie-februarie 2012), prilejuieşte şi aniversarea a 100 de apariţii ale revistei în serie nouă. Redactori-şefi ai altor publicaţii culturale, dar nu numai, salută continuitatea şi longevitatea sa. Şugubeţe sau sobru-ceremonioase, aceste texte omagiale dau seamă de o binevenită solidaritate şi admiraţie colegială. Dincolo de dosarul documentelor de istorie literară, începând cu „Introducţia“ lui Mihail Kogălniceanu, revista conţine mai multe articole dedicate ideii de Unire la români, lui Eminescu şi lui Caragiale (în această perioadă, aniversările sunt mai multe!). De reţinut şi prezenţa, prin câte-un poem, a unsprezece poeţi importanţi de azi (în ordine alfabetică: Liviu Antonesei, Paul Aretzu, Gabriel Chifu, Daniel Corbu, Gellu Dorian, Dinu Flămând, Ion Mircea, Ioan Moldovan, Adrian Popescu, Adam Puslojic, Elena Ştefoi). Bătrâna doamnă, Dacia literară, îşi revizitează trecutul, dansând tinereşte cu prezentul. Îi urăm şi noi viaţă lungă, memorie vie şi suflu proaspăt în continuare!

Gabriela Gheorghişor

Prima sută

Revista Verso a ajuns la numărul 100. În articolul-program din 2006 îşi propunea „o eleganţă discretă înarmată cu pix roşu”, un statut cultural activ, „polemica, judecata de valoare, chiar riscantă, atentatele cu argumente, dar nu comerţul cu bădărănii”, „reinstalarea intelectualului pe soclul din piaţa publică”, dialogul european real. Ţintele aveau şi o doză de idealism, e adevărat, dar, în multe privinţe, au fost împlinite şi chiar, depăşite. Revista este una dinamică, vie, cu rubrici şi texte dintre cele mai interesante, denotând seriozitate şi profesionalism. Se remarcă înclinaţia spre eseu, spre dezbatere, spre teme incitante, spre dosare tematice, antrenând nume reputate. Face o notă distinctă în publicistica literară actuală. Dovada o dă chiar numarul 100, care conţine o selecţie elocventă prin diversitate şi calitate.

Urăm revistei Verso viaţă lungă şi colaborări valoroase. (M. I.)

Nr. 02 / 2012
Revista revistelor

Festivalul Literar „Mihai Eminescu” – Suceava

FESTIVALUL-CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ

Din jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (20)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

PERSONAJE MARGINALE IN INIMA ADEVARURILOR NOASTRE
de Marc Chambost

Retrăirea trecutului minunat
de Adrian Popescu

Recviem pentru George Whitman
de Nicolae Prelipceanu

D’ ale literaturii
de Nichita Danilov

Cealaltă Floarea Ţuţuianu
de Dumitru Chioaru

Proză americană
de Paul Aretzu

Un patriarh al fotografiei „literare”
de Ştefan Vlăduţescu

Seninul şi rugăciunea
de Simona-Grazia Dima

Plan B
de Constantin M. Popa

Erotica magna
de Ioan Lascu

Istorie mare, pentru păpuşi mici
de Gabriel Coşoveanu

Dansatori pe sârmă
de Daniela Firescu

Sentimente şi ritmuri
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poezie
de Nicolae Tzone

Poezie
de Gheorghe Izbăşescu

Poezie
de Horia Bădescu

Plânsul lui Aerostate
de Mircea Bârsilă

Veghea lui Sîrbu
de Nicolae Oprea

Un anti-eminescian: Duiliu Zamfirescu
de Octavian Soviany

Salonul Anual al Artiştilor Craioveni
de Cătălin Davidescu

Poezie
de Nicolae Petre Vrânceanu

Gândacul care se chinuise tot timpul cât eu fusesem plecat
de Horia Dulvac

Vitrina cărților
de Nicolae Coande

„Mergând ca şi cum ai ajunge”...
de Florin Caragiu

Corăbierul cu palimpsest
de Florin Logreşteanu

Poezie
de Odile Mariana Florea

„LUPTA LUI IACOB CU ÎNGERUL”
de Ioan St. Lazăr

Maurice Maeterlinck – Simbolism thanatic
de Maria Tronea

Caragiale după Caragiale
de Ioan Lascu

© 2007 Revista Ramuri