Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Festivalul Literar „Mihai Eminescu” – Suceava

        

În zilele de 11 şi 12 ianurie 2012, s-a desfăşurat la Suceava Festivalul Literar „Mihai Eminescu”. Deschiderea oficială a avut loc la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, unde s-au ţinut cuvântări, s-a decernat Premiul Opera Omnia „Mihai Eminescu” istoricului literar Theodor Codreanu, s-au făcut lansări de cărţi şi a avut loc un program artistic. În ziua următoare, după depunerea unor jerbe de flori la statuia poetului, din Suceava, s-a făcut un popas la Ateneul Cultural „Mihai Eminescu” din Călineşti Cuparencu, satul natal al lui Gheorghe Eminovici. După amiază, s-a mers la Mănăstirea Putna, unde s-a oficiat o slujbă de pomenire, s-au ţinut cuvântări şi s-a acordat Premiul Naţional „Mihai Eminescu” poetului Vasile Tărâţeanu, din Cernăuţi.

Au participat la Festival Theodor Codreanu, Liviu Antonesei, Nicolae Coande, Paul Aretzu, Horia Dulvac, George Bădărău şi un grup de scriitori din Cernăuţi, Vasile Tărâţeanu, Ilie T. Zegrea, Mircea Lutic, Grigore Crigan, Simion Gociu, Vasile Paladean.

Amfitrioni au fost poeta Carmen Veronica Steiciuc şi prozatorul Constantin Arcu. Au fost două zile de discuţii aprinse privind actualitatea şi perenitatea marelui poet şi de delectare în dulcea Bucovină. (P. A.)

Nr. 02 / 2012
Revista revistelor

Festivalul Literar „Mihai Eminescu” – Suceava

FESTIVALUL-CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ

Din jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (20)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

PERSONAJE MARGINALE IN INIMA ADEVARURILOR NOASTRE
de Marc Chambost

Retrăirea trecutului minunat
de Adrian Popescu

Recviem pentru George Whitman
de Nicolae Prelipceanu

D’ ale literaturii
de Nichita Danilov

Cealaltă Floarea Ţuţuianu
de Dumitru Chioaru

Proză americană
de Paul Aretzu

Un patriarh al fotografiei „literare”
de Ştefan Vlăduţescu

Seninul şi rugăciunea
de Simona-Grazia Dima

Plan B
de Constantin M. Popa

Erotica magna
de Ioan Lascu

Istorie mare, pentru păpuşi mici
de Gabriel Coşoveanu

Dansatori pe sârmă
de Daniela Firescu

Sentimente şi ritmuri
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poezie
de Nicolae Tzone

Poezie
de Gheorghe Izbăşescu

Poezie
de Horia Bădescu

Plânsul lui Aerostate
de Mircea Bârsilă

Veghea lui Sîrbu
de Nicolae Oprea

Un anti-eminescian: Duiliu Zamfirescu
de Octavian Soviany

Salonul Anual al Artiştilor Craioveni
de Cătălin Davidescu

Poezie
de Nicolae Petre Vrânceanu

Gândacul care se chinuise tot timpul cât eu fusesem plecat
de Horia Dulvac

Vitrina cărților
de Nicolae Coande

„Mergând ca şi cum ai ajunge”...
de Florin Caragiu

Corăbierul cu palimpsest
de Florin Logreşteanu

Poezie
de Odile Mariana Florea

„LUPTA LUI IACOB CU ÎNGERUL”
de Ioan St. Lazăr

Maurice Maeterlinck – Simbolism thanatic
de Maria Tronea

Caragiale după Caragiale
de Ioan Lascu

© 2007 Revista Ramuri