Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Versuri

        de Gabriel Chifu

Rostesc cuvinte

 

De atâta vreme

„mă rătăcesc în inima mea”

şi rostesc cuvinte.

Cuvintele mele mai toate sunt greşite.

Iar când le rostesc simt

ce trebuie să simtă copacul

când îşi pierde frunzele

ori chiar ce trebuie să simtă animalul

când e jupuit de viu.

Fiecare cuvânt pe care-l rostesc şi toate la un loc

spun altceva

decât aş vrea să spună.

Iară rostirea lor sărăcit mă lasă, gol pe dinăuntru, pustiit –

parc-aş fi un sat din care locuitorii au fugit în păduri

de teama turcilor,

parc-aş fi o hală industrială abandonată

după ce au trecut prin ea hoţii de lemn, de fier, de cărămizi.

Îmi dau seama că aceste cuvinte,

pe care, pururea greşit, de atâta vreme le rostesc,

fac parte din anatomia mea bizară.

Ca blocurile de piatră dintr-o piramidă.

Nr. 02 / 2012
Revista revistelor

Festivalul Literar „Mihai Eminescu” – Suceava

FESTIVALUL-CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ

Din jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (20)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

PERSONAJE MARGINALE IN INIMA ADEVARURILOR NOASTRE
de Marc Chambost

Retrăirea trecutului minunat
de Adrian Popescu

Recviem pentru George Whitman
de Nicolae Prelipceanu

D’ ale literaturii
de Nichita Danilov

Cealaltă Floarea Ţuţuianu
de Dumitru Chioaru

Proză americană
de Paul Aretzu

Un patriarh al fotografiei „literare”
de Ştefan Vlăduţescu

Seninul şi rugăciunea
de Simona-Grazia Dima

Plan B
de Constantin M. Popa

Erotica magna
de Ioan Lascu

Istorie mare, pentru păpuşi mici
de Gabriel Coşoveanu

Dansatori pe sârmă
de Daniela Firescu

Sentimente şi ritmuri
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poezie
de Nicolae Tzone

Poezie
de Gheorghe Izbăşescu

Poezie
de Horia Bădescu

Plânsul lui Aerostate
de Mircea Bârsilă

Veghea lui Sîrbu
de Nicolae Oprea

Un anti-eminescian: Duiliu Zamfirescu
de Octavian Soviany

Salonul Anual al Artiştilor Craioveni
de Cătălin Davidescu

Poezie
de Nicolae Petre Vrânceanu

Gândacul care se chinuise tot timpul cât eu fusesem plecat
de Horia Dulvac

Vitrina cărților
de Nicolae Coande

„Mergând ca şi cum ai ajunge”...
de Florin Caragiu

Corăbierul cu palimpsest
de Florin Logreşteanu

Poezie
de Odile Mariana Florea

„LUPTA LUI IACOB CU ÎNGERUL”
de Ioan St. Lazăr

Maurice Maeterlinck – Simbolism thanatic
de Maria Tronea

Caragiale după Caragiale
de Ioan Lascu

© 2007 Revista Ramuri