Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Sentimente şi ritmuri

        de Florea Miu

Mereu uimit că se află sub cerul atât de des invocat în versurile sale, Nicolae Petre Vrânceanu păstrează şi duce cu sine, pe oriunde, acea candoare de care ar trebui să fie încărcată poezia. De când îl ştiu (s-au strâns deja câteva decenii!), are cultul prieteniei ca nimeni altul din oraşul de pe Jiu. Crede, sfielnic, în florile armoniei care ar trebui să acopere lumea, deşi vede şi el cu amărăciune cruda realitate ce ne apasă pe toţi. El, însă, zâmbeşte şi crede! S-a dus la Bucureşti să se opereze şi a reapărut în drumurile noastre la fel de liniştit cum îl ştiam, fără să-şi mai plângă singur de milă, ca alţii. I s-au frânt osiile (vieţii) în drum, dar el merge, şi aşa, mai departe. Apare în uşa redacţiei noastre greoi, înalt, cu pleşuvia-i simpatică, de parcă ar vrea să dea la o parte tot neantul (sic!) care ne înconjoară. Şi când colo, scoate o garoafă din pulpană, oferind-o ... secretarei (pentru partea opusă are întotdeauna ceva mai ... tare). Nici dacă ar greşi, nu i-aş purta vreo pică. Însă nu greşeşte. Se duce la teatru, scrie cronici despre ce a văzut acolo (mie chiar îmi plac, pentru că îmi povestesc ceea ce eu nu am răbdare să văd), este prezent, ca orice intelectual ce se respectă, la reuniuni oficiale, iar, ca orice bun creştin, se mai duce şi la biserică (aici nu pun mâna în foc), deci nu prea ai ce să-i reproşezi. Păi, îmi zic, tocmai asta-i greşeala matale, dom’ Nicule! Că eşti ireproşabil. Că faci totul ca la carte şi ... mai scrii şi versuri. Păi mie nu-mi plac lucrurile perfecte, ci roţile frânte-n drum (ca şi viaţa!), pe care să fii nevoit să le repari fie şi cu o bucată din cerul ăla dumnezeiesc de care vorbeşti ca despre un gard din care aş putea să rup şi eu o stinghie, o ulucă, să-mi mai cârpesc amărâta mea de existenţă. Ce, te-ai supărat?! Sincer, nu ai de ce, pentru că eu îţi descriu, acuma, grădina din sufletul mata – o grădină cum alta nu este. Uite o învăţătură: cel mai teribil poem este sufletul. Iar mata îl ai cu prisosinţă.

Filiala Craiova a U.S.R. (din a cărei conducere, spre ştiinţa unora mai îndărătnici sau răuvoitori, fac şi eu parte) i-a acordat, de curând, un premiu pentru toată activitatea sa literară. L-am văzut post festum, era fericit şi m-am bucurat. Dacă nişte funcţionari din preajmă-mi m-ar fi anunţat la timp, aş fi venit şi eu să-l aplaud. O fac în felul acesta, acum. Cuvintele, oricum, sunt de prisos ...

Dar să revin la pre-textul acestor însemnări, şi anume ritmurile poetice cu o încărcătură sentimentală aparte din cartea pe care N.P.V mi-a dăruit-o deunăzi, intitulată, aproape incolor, A fost odată Patria?! (Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2011). Aici îşi regăseşte simbolurile preferate – iarba, cerul, pământul, apele, foşnetul şi mireasma câmpiei, cântecul de neîntrecut al păsărilor, izvoarele, şi tot ce înseamnă univers agrest reverberând melancolic sau, dimpotrivă, susţinând tonusul optimist al fiinţei asaltate de vânturi pustiitoare („pasărea sufletului se usucă şi moare”). Retras din faţa asediului nimicitor al robotizării, N.P.V. îşi trăieşte intens nostalgiile (un capitol se numeşte chiar „Nostalgii în singurătate”) în notă bucolică („imense portative sunt brazdele de-ogor, / e-o harfă uriaşă în jurul meu pământul”) sau de pastel („Vara, culcată în câmpie, / îşi bea paharul de linişte / respirând egal în iarba înaltă”), rememorând în imagini simple uriaşele metamorfoze ale devenirii („Ne-am născut din ape, odată cu algele, / când marea s-a retras am devenit / munţi, văi şi câmpii ... ”). Sub semnul împăcării interioare cu sine într-o lume a trecerii versurile scânteiază uneori: „Vino, să devenim lumină / din rotirea nebună / a secundei” (Din rotirea). Alteori poemele au o pregnanţă metaforică remarcabilă („Când păsările pleacă, / îşi mută cântecul înlăuntrul meu”) ori îşi schimbă accentul şi perspectiva către alte coordonate / dimensiuni ale lirismului, precum cele de notaţie citadină: „Mâine iar mă voi trezi / la şase şi jumătate, / mă voi îmbrăca în grabă şi, / lângă uşă aruncând câteva vorbe, / voi ajunge în staţie .../ (...) / Cartierul meu pluteşte departe de oraş, / ca o insulă în apropierea continentului” (Cu totul altfel).

Ca şi în celelalte volume, însă, prevalează tonalităţile calme, viziunile luminoase, reflectând o natură contemplativă, cu predispoziţie spre reflexivitate în linie tradiţionalistă şi cu aplicare către cele simple, fireşti, profund umane şi stabile în ordinea unei relativităţi care ne afectează pe toţi. Fiecare dintre cărţile sale (şi nu sunt puţine!) nutreşte o aspiraţie şi poartă amprenta unui vis creator. Sunt semnele unui drum de luat în seamă şi de adăugat celorlalte făgaşe din lumea cuvintelor.

Nr. 02 / 2012
Revista revistelor

Festivalul Literar „Mihai Eminescu” – Suceava

FESTIVALUL-CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ

Din jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (20)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

PERSONAJE MARGINALE IN INIMA ADEVARURILOR NOASTRE
de Marc Chambost

Retrăirea trecutului minunat
de Adrian Popescu

Recviem pentru George Whitman
de Nicolae Prelipceanu

D’ ale literaturii
de Nichita Danilov

Cealaltă Floarea Ţuţuianu
de Dumitru Chioaru

Proză americană
de Paul Aretzu

Un patriarh al fotografiei „literare”
de Ştefan Vlăduţescu

Seninul şi rugăciunea
de Simona-Grazia Dima

Plan B
de Constantin M. Popa

Erotica magna
de Ioan Lascu

Istorie mare, pentru păpuşi mici
de Gabriel Coşoveanu

Dansatori pe sârmă
de Daniela Firescu

Sentimente şi ritmuri
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poezie
de Nicolae Tzone

Poezie
de Gheorghe Izbăşescu

Poezie
de Horia Bădescu

Plânsul lui Aerostate
de Mircea Bârsilă

Veghea lui Sîrbu
de Nicolae Oprea

Un anti-eminescian: Duiliu Zamfirescu
de Octavian Soviany

Salonul Anual al Artiştilor Craioveni
de Cătălin Davidescu

Poezie
de Nicolae Petre Vrânceanu

Gândacul care se chinuise tot timpul cât eu fusesem plecat
de Horia Dulvac

Vitrina cărților
de Nicolae Coande

„Mergând ca şi cum ai ajunge”...
de Florin Caragiu

Corăbierul cu palimpsest
de Florin Logreşteanu

Poezie
de Odile Mariana Florea

„LUPTA LUI IACOB CU ÎNGERUL”
de Ioan St. Lazăr

Maurice Maeterlinck – Simbolism thanatic
de Maria Tronea

Caragiale după Caragiale
de Ioan Lascu

© 2007 Revista Ramuri