Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Gheorghe Izbăşescu

Ceva se întâmplă în sufletul naturii

lui Paul Aretzu

Câtă vreme nu reuşim măcar să ne menţinem

sufletul în forma-n care

ni l-au născut mamele,

zadarnic încercăm să-i cunoaştem naturii

părţi din biografia-i plină de plângeri.

Ca un produs al uitării de-acum şi de mâine.

Zadarnic încercăm să vedem de ce-n restul

cărnii nu se află

ceea ce e doar o taină în creier.

De ce neînţelesurile nu sunt decât

o alcătuire a limbii. Şi nu darul

de-a creşte ca rezultat al experienţei.

De ce mila-nvinge râsul jupuit

prin toate pădurile vecine cu îngrijorarea

şi capete de sălbăticiuni ajung triste

pe masa mea de scris.

Vândute de negustorii de suflete rătăcite.

De-aceea-n somn îmi trag cearceaful peste cap,

îmi trag capul peste umeri,

ca-n gaura din piept să ascult copilul durerii

cum îmi citeşte colile

ce pe întuneric timpul mi le-a scris.

Ca-n ele să-şi regăsească

·fugarul său mister, vuind din altă lume

Copilul Iisus

În ochiuri de apă limpede dintr-un sat

copilul Iisus îşi încerca minunea puterii,

încât peşti coloraţi zvâcnit-au vii prin unde

sub priviri de azur, în umbrele-nserării.

Dar cei din jur n-au priceput efectul

acestui exerciţiu sfânt de rugăciune

propus de Tatăl: să-l înveţe mai târziu

Pescarul de oameni, pelerin prin lume.

Şi când tălpile inocente pe ape au călcat,

ele-au plutit deasupra ca razele-n răsfrângeri.

De-au tresărit îndurerate-n cereştile grădini

aripile de fum, la cohorte de îngeri.

Că ecoul acelui mers era ruga din Ghetsimani,

sub măslini, noaptea. Şi-al Golgotei ecou.

Când Iisus, în infernul pământean, singur a rămas

să-şi asculte inima cum ţipă-n sânge din nou.

Mâna de Nazariteancă

Când ne-am întors din peştera lui Pan,

la marginea oraşului

răşina brazilor înălţa mătăsuri la cer

ca pe-o ofrandă a lutului cu oglinzi de mărgean.

Divinul să-i perceapă fugarul său mister.

Că plângerile lumii înmugurite-n noaptea

de opt septembrie

abandonate se credeau de-a orei îngrădire.

Dar în seraiul cu îngeri

Maica Preacurată şi pururea Fecioară

ne asculta în taină durerea peste fire.

Şi mâna-i de Nazariteancă simţind-o-n

somn pe umăr

în zori sufletul îmi era cu mult mai tânăr.

Malorica

Nimeni nu poate lua durerea altuia

ca de pe-un trup obosit, cearceaful zglobiu.

Dar tu, Malorica, sora mea cea moartă

înainte ca eu să mă nasc,

de fratele tău mai mic ai aflat în cer

cum îl clatină pe pământ păcatele de viu?

Trăiai de copilă în dulăpiorul

cu medicamente, când ai decedat.

Iar carnea ta azi îmi clarifică viaţa socot.

Că tu n-ai ca noi între pleoape

o cangrenă ce ne face retina galbenă de tot.

Oare tu zbori, plutind peste lacul

de smântână, în nopţi cu lună,

să-mi mântuieşti boala ce mă ţintuie-n pat?

Că mintea şi trupul nu călătoresc împreună?

Îţi aud răsuflarea în spate când văd

pe luciul lacului doar scrum. Scrum deplin.

Că perioada mea de scris asudă prin preajmă

ca un mărunt muncitor din transporturi

care păstrează cuţitul

ce mi-l va-nfinge-n piept un călător străin.

Zile de vânătoare

Pe câmpia Siretului, vara: corturi şi carabine.

Cu maşini parcate în zile de vânătoare,

negociate de cumplita arşiţă, la graniţa

cu puţine şanse şi-un singuratic izvor.

Unde-n cutia de piatră apa răcorea

sticle cu bere păzite de-un aprig negustor.

Că zilele ne-au fost puţin spornice.

Şi-n avans purtam doar un iepure mort,

întrucât pe noi, improvizaţi vânători,

amiaza ne deşerta nedormiţi seara

cu jocuri de cărţi risipite prin cort.

Cum însă ca din stâncă încercau să crească

nori grei de furtună la apus,

cum prepelicarii erau într-un viu neastâmpăr,

cel puţin eu mi-am împachetat bagajul

şi grijuliu m-am întors la oraş.

Ca de la un birt vânatul să mi-l cumpăr.

Încât muza, ce nerăbdătoare m-aştepta

cu soarele-n fereastră,

văzând atâtea trofee de prepeliţe şi fazani,

printre vecinii de la bloc,

mândră mi-a lăudat instinctul ucigaş.

Daruri pentru Ofelia

Aproape adormită, Ofelia plutea

cu coroniţa de flori ondulată pe creştet,

în spuma rochiei de albă mireasă,

pe apele râului murdare, clipocind

lângă zidurile cu licheni.

Ale palatului Elsinore, cernit de umbra sa.

Era o expediţie fără gropi noroioase,

o expediţie mai degrabă pe-o netedă oglindă,

ca o uşă la care e deajuns să baţi,

ca ea să se deschidă sub streaşini de rouă.

Cum pe ucenicii, călătorind prin lume,

Învăţătorul i-ar fi-ntâmpinat, zicând: „Pace vouă!”.

Aproape adormită, Ofelia prin minte

ceva i se înfiripa, din cărţi citite: cum

un Bărbat din vis, cu picioarele goale,

călcând apa vălurind printre nuferi şi alge,

ar fi venit spre ea, să mântuiască

lumea milostivă a celor pieritoare.

 

Iar paloarea gurii lui mesteca

un fierbinte-viitor-manuscris:

ca lecuitorul timp s-o păstreze-n preriile sale.

Şi de la acest vers mai încolo să n-o abandoneze,

să nu dispară ca un cort bătut de vânt.

Când Bărbatul din vis a prins-o de mână,

au ieşit pe-un câmp de purpură îndepărtat,

unde cerurile s-au deschis cu imnuri

mai presus de lumea pământeană: al muzicii refren.

Cât prietenoase raze le trimetea

steaua cea vestită din sfântul Betleem.

„Hai, i-a zis Străinul, că Cetatea Inocenţilor

te-aşteaptă. Fiindcă voi

îmi veţi fi ucenici în Ziua Judecăţii de Apoi”.

Nr. 02 / 2012
Revista revistelor

Festivalul Literar „Mihai Eminescu” – Suceava

FESTIVALUL-CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ

Din jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (20)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

PERSONAJE MARGINALE IN INIMA ADEVARURILOR NOASTRE
de Marc Chambost

Retrăirea trecutului minunat
de Adrian Popescu

Recviem pentru George Whitman
de Nicolae Prelipceanu

D’ ale literaturii
de Nichita Danilov

Cealaltă Floarea Ţuţuianu
de Dumitru Chioaru

Proză americană
de Paul Aretzu

Un patriarh al fotografiei „literare”
de Ştefan Vlăduţescu

Seninul şi rugăciunea
de Simona-Grazia Dima

Plan B
de Constantin M. Popa

Erotica magna
de Ioan Lascu

Istorie mare, pentru păpuşi mici
de Gabriel Coşoveanu

Dansatori pe sârmă
de Daniela Firescu

Sentimente şi ritmuri
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poezie
de Nicolae Tzone

Poezie
de Gheorghe Izbăşescu

Poezie
de Horia Bădescu

Plânsul lui Aerostate
de Mircea Bârsilă

Veghea lui Sîrbu
de Nicolae Oprea

Un anti-eminescian: Duiliu Zamfirescu
de Octavian Soviany

Salonul Anual al Artiştilor Craioveni
de Cătălin Davidescu

Poezie
de Nicolae Petre Vrânceanu

Gândacul care se chinuise tot timpul cât eu fusesem plecat
de Horia Dulvac

Vitrina cărților
de Nicolae Coande

„Mergând ca şi cum ai ajunge”...
de Florin Caragiu

Corăbierul cu palimpsest
de Florin Logreşteanu

Poezie
de Odile Mariana Florea

„LUPTA LUI IACOB CU ÎNGERUL”
de Ioan St. Lazăr

Maurice Maeterlinck – Simbolism thanatic
de Maria Tronea

Caragiale după Caragiale
de Ioan Lascu

© 2007 Revista Ramuri