Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Horia Bădescu

Dacă vântul spune adevărul

( fragmente)

*

Pe dealuri pe care n-ai să urci

niciodată

creşte.

În sinea ei şi în sinea ta

din obrazul lui Dumnezeu

creşte;

în stepe sărace în care doar vântul adună

cenuşile fulgerului,

în cărămizi surpate precum zilele

omului;

în toate şi mai presus de toate

doar în sinea ei

cu care te-întâmpină,

doar în sinea ei şi-n sinea ţărânii

de care moartea însăşi

se-acoperă.

*

Şi dintr-odată

mai puţină e ziua

şi nici nu ştii cum scade

lumina,

cum de sine însăşi

în sine

se leapădă,

şi dintr-odată îl vezi la capătul

lucrurilor,

care acum

capăt al trupului tău se aşează,

cum şterge memoria umbrei

de care ţi se spijină viaţa

cu întunericul lui absolut.

*

Dintr-un altcândva

care fusese acum

mai înainte de-a fi ceea ce nu mai este;

şi totuşi

viaţa ta,

meningele pe care Dumnezeu îşi numără paşii

prin cenuşa cuvântului.

În rest

puterea de-a te aduce aminte,

puterea de-a rămâne-n picioare

precum osul copacului

în care-a zămislit memoria

vântului.

Nr. 02 / 2012
Revista revistelor

Festivalul Literar „Mihai Eminescu” – Suceava

FESTIVALUL-CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ

Din jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (20)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

PERSONAJE MARGINALE IN INIMA ADEVARURILOR NOASTRE
de Marc Chambost

Retrăirea trecutului minunat
de Adrian Popescu

Recviem pentru George Whitman
de Nicolae Prelipceanu

D’ ale literaturii
de Nichita Danilov

Cealaltă Floarea Ţuţuianu
de Dumitru Chioaru

Proză americană
de Paul Aretzu

Un patriarh al fotografiei „literare”
de Ştefan Vlăduţescu

Seninul şi rugăciunea
de Simona-Grazia Dima

Plan B
de Constantin M. Popa

Erotica magna
de Ioan Lascu

Istorie mare, pentru păpuşi mici
de Gabriel Coşoveanu

Dansatori pe sârmă
de Daniela Firescu

Sentimente şi ritmuri
de Florea Miu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poezie
de Nicolae Tzone

Poezie
de Gheorghe Izbăşescu

Poezie
de Horia Bădescu

Plânsul lui Aerostate
de Mircea Bârsilă

Veghea lui Sîrbu
de Nicolae Oprea

Un anti-eminescian: Duiliu Zamfirescu
de Octavian Soviany

Salonul Anual al Artiştilor Craioveni
de Cătălin Davidescu

Poezie
de Nicolae Petre Vrânceanu

Gândacul care se chinuise tot timpul cât eu fusesem plecat
de Horia Dulvac

Vitrina cărților
de Nicolae Coande

„Mergând ca şi cum ai ajunge”...
de Florin Caragiu

Corăbierul cu palimpsest
de Florin Logreşteanu

Poezie
de Odile Mariana Florea

„LUPTA LUI IACOB CU ÎNGERUL”
de Ioan St. Lazăr

Maurice Maeterlinck – Simbolism thanatic
de Maria Tronea

Caragiale după Caragiale
de Ioan Lascu

© 2007 Revista Ramuri