Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Etică şi poetică

        de Daniela Firescu

Monografia lui Claudiu Turcuş, Estetica lui Norman Manea (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2012), se anunţă şi îşi enunţă, încă din primele pagini, intenţia de proiect existenţial, etic şi estetic consacrat unuia dintre cei mai recunoscuţi scriitori români în viaţă (premiul Médicis Etranger pentru Întoarcerea huliganului, 2006, Premiul Nelly Sachs în 2011, Dortmund). Demersul analitic se distinge prin perspectiva plurifocalizată: biografia propriu-zisă, biografia literară şi biografia receptării critice.

Între biografia ce „vertebrează simbolic” memoria şi memoria traumatică se configureaz㠄amprenta Manea”: inadecvare, onestitate şi vulnerabilitate, contorsionare stilistică, inovaţie formală, rafinament şi burlesc. Preluând formula lui Lucian Raicu – poetica alterităţii –, criticul explorează şi sintetizează, într-o logică demonstrativă exemplară, axiomele fundamentale ale esteticii lui Norman Manea. Revizuiri, relectură, planuri de referinţă se desfoliază în straturi multiple: problematica identităţii, a subversivităţii, a exilului, însă miezul problemei, nodul gordian e strâns în dubla articulare din sintagma cheie, Estetica: printr-un evident procedeu de conglobare, etica este simultană, interdependenă şi inseparabilă de estetică. Consecutiv acestei încadrări este dezvoltată şi subliniată preeminenţa temei sociale, obnubilate de livresc şi experimental, provocările în reprezentarea „realităţii potenţiale” determinate de dubla situare: observator şi creator.

Pe această direcţie, examinând fenomenul subversiunii ideologic-estetice în literatura română după anii ’60 (amendează încadrarea restrictivă operată de Eugen Negrici în Literatura română sub comunism între „aspiraţia la adevăr” şi „aspiraţia la literaritate”) şi nuanţând complexitatea acelei perioade, aplatizată ideologic, însă diversificată literar, consider㠄tangenţial㔠codificarea aluziilor politice şi se declară mai interesat de de „umanităţile alternative”, replică la „umanitatea socialistă”. Pattern-ul de manifestare a subversivităţii se materializeaz㠄tricefal: prin obscurizarea epicului, supratema eşecului şi perspectiva burlescă”, atingând chiar auto-subversiunea. Prima ipostază este analizată în Captivi (România anilor ’50, umanitatea învinsă), prin extensie naraţiunea este „compromisă”, naratorul eliminat în efortul de contopire autor- imaginar-realitate textuală (refuzul omniscienţei – marcă a Partidului unic). La fel, Atrium (1974) teoretizează subversivitatea eşecului prin sustragerea din mecanismele Puterii, în timp ce Cartea Fiului, prin jocul absurd al măştilor, deschide potenţialitatea subversivă a burlescului.

Aventura europeană şi, ulterior, transatlantică începe cu volumul Octombrie, ora opt. Eroul din Lipova, Oscar, aminteşte de personajul cu acelaşi nume din nuvela lui Phillip Roth, The Conversion of the Jews, şi el chestionează lecţiile dascălului rabin, însă nu în direcţia convertirii la creştinism, el e atras de noua credinţ㠖 ideologia comunistă, dar înregimentarea/ monitorizarea/ spionarea colegilor provoacă deziluzie. „Realismul detaliului” din Octombrie, ora opt este continuat în „realitatea socialistă fără realismul socialist” din Anii de ucenicie, reluând, nuanţând supra-temele ce traversează subteran opera: obsesia identitară şi cea a reprezentării.

„Excentricul discret”, „adaptatul subversiv” sunt investiţi drept dublu auctorial în figura lui August Prostul – portret al artistului în totalitarism (unde metamorfoza, masca devin strategii de supravieţuire), integrat „marginalilor burleşti” precum Felix Krull sau Pieter Peeperkorn, dar, remarcă exegetul, mai mult decât instanţă auctorială, persoana lui August se validează, prin dublul său, „devoratorul de iluzii culturale”, un soi de „ghid perfect, din nevoia de a se orienta pe sine”. Coresponentul livresc cel mai fidel este însă Zacharias Lichter, reflexie în oglindă, distorsionată de distopiile sociale.

Discutând oscilaţiile între „memorie – biografia decadent㔠şi descoperire – „biografia in progress”, autorul intuieşte imperativul exilului: negocierea identităţii. Întoarcerea huliganului cuprinde jocul secund al reprezentării, provocarea permanentă a „identificării cu cel care îl substitue în scris”, eludarea autobiografiei, a capcanelor de lectură victimizator-melodramatică şi soluţia finală: opţiunea pentru perspectiva out-sider-ului/ huliganului.

Structurată în funcţie de momentele principale ale dezbaterii cultural-ideologice (interviul din Familia – 1981, 1992 – inflamantul Happy guilt, recenzia la Memoriile lui Eliade şi scandalul Jurnalului lui Sebastian – 1998), partea a doua a op-ului, Etica, contextualizează disputele, tensiunile, ierarhizează culpabilităţi, revizitează complexe şi stereotipuri identitare şi sancţioneaz㠄deficitul de cultură şi formaţie democratic㔠ce caracterizează spaţiul public românesc.

Restituirea săvârşită de eseul lui Claudiu Turcuş vine în afirmarea convingerii/speranţei în rostul literaturii de a menţine vie îndoiala, interogaţia, de a înlătura pericolele anchilozării memoriei, spiritului.

Nr. 01-02 / 2013
Versuri
de Gabriel Chifu

Un poet de tranziţie
de Octavian Soviany

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” PE ANUL 2012

Din Jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (32)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Iulia David

Intelectualitate şi credinţă
de Adrian Popescu

Corbii interesaţi
de Nicolae Prelipceanu

America văzută în chip de rinocer
de Nichita Danilov

Premiile Filialei Craiova a U. S. R. pe anul 2011

O altfel de istorie a lumii
de Paul Aretzu

Dificultatea de fi modern când eşti din Sud
de Gabriel Coşoveanu

Triada poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Etică şi poetică
de Daniela Firescu

Fata din grădina moldavă
de Ioan Lascu

Moartea literaturii se amână
de Horia Dulvac

Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici: Argumente ontologice hard pentru actualitatea şi perpetuarea istoriei literare
de Ştefan Vlăduţescu

Ultimul vărar
de Nicolaie Băbălău

Casa dintre cuvinte
de Florea Miu

Un călător între timpuri: Georg Cristoph Lichtenberg
de Andrei Zanca

Poeme
de George Vulturescu

Înmormântarea lui „Dandy de la Paris” n-a mai avut loc1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Eliza Novac

Despre viclenie
de Ionel Buşe

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Mircea Stâncel

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Zâmbetul durerii sale
de Viorel Mirea

Semnal editorial

Psihologia infinitului pustiu
de Ion Militaru

Crucea Caraimanului
de Viorel Dianu

Poeme - (1888-1967)
e Füst Milán

Poeme
de Tudor Opriş

Careu de valeţi
de C. Voinescu

O nouă revistă - Romanian Book Review

Poeme
de Felix Sima

Limbajul fantastic într-o perspectivă a esteticii ritmului
de Ala Sainenco

Comunicat U.S.R.

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Viața din culise
de Toma Grigorie

Comunicat U.S.R.

Reverii
de Dan Eugen Dumitrescu

Debut
de Roxana Ştiubei

Poeme
de Vasile Iftimie

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Parodie
de Lucian Perţa

O clară încercare de manipulare

Gil
de Marie Redonnet

© 2007 Revista Ramuri