Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Semnal editorial

        

Intertext: pânza de păianjen

Volumul Intertext: pânza de păianjen constituie prima manifestare publică a Grupului de Lectur㠄Intertext“. Înfiinţat pe 21 mai 2012, de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai Facultăţii de Litere (Universitatea din Bucureşti), proiectul are în vedere organizarea unor seminare despre literatura contemporană şi a unor dialoguri cu personalităţi din lumea culturală românească. Şedinţele se desfăşoară în Sala de Expoziţii a Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti.

Culegerea porneşte de la premisa că sincretismul este o constantă primară a creativităţii. Câţiva (Irina Georgescu, George Neagoe, Arabella Stan) au ales cercetarea micromonografică, oprindu-se la Marguerite Yourcenar, Ştefan Aug. Doinaş, respectiv Ilie Constantin. Andreea Popia se ocupă de cea mai tânără grupare literară din poezia românească de azi: generaţia 2000. Oana Purice şi Romina Verdeşi tratează problema confluenţelor între literatură şi celelalte arte (film, respectiv pictură), încercând să argumenteze în favoarea ideii că, la un moment dat, mentalităţile se apropie inconştient. Într-o direcţie asemănătoare se situează comunicarea semnată de Gabriela Vătafu, care propune câteva repere ale unui domeniu încă marginalizat: literatura pentru copii. Lucrarea lui Florin Stroe reprezintă o scurtă istorie a latenţelor intertextualităţii.

În ciuda eclectismului, Pânza de păianjen acoperă o realitate literară care, din multe puncte de vedere, se confudă cu istoria scrisului.

Nr. 01-02 / 2013
Versuri
de Gabriel Chifu

Un poet de tranziţie
de Octavian Soviany

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” PE ANUL 2012

Din Jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (32)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Iulia David

Intelectualitate şi credinţă
de Adrian Popescu

Corbii interesaţi
de Nicolae Prelipceanu

America văzută în chip de rinocer
de Nichita Danilov

Premiile Filialei Craiova a U. S. R. pe anul 2011

O altfel de istorie a lumii
de Paul Aretzu

Dificultatea de fi modern când eşti din Sud
de Gabriel Coşoveanu

Triada poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Etică şi poetică
de Daniela Firescu

Fata din grădina moldavă
de Ioan Lascu

Moartea literaturii se amână
de Horia Dulvac

Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici: Argumente ontologice hard pentru actualitatea şi perpetuarea istoriei literare
de Ştefan Vlăduţescu

Ultimul vărar
de Nicolaie Băbălău

Casa dintre cuvinte
de Florea Miu

Un călător între timpuri: Georg Cristoph Lichtenberg
de Andrei Zanca

Poeme
de George Vulturescu

Înmormântarea lui „Dandy de la Paris” n-a mai avut loc1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Eliza Novac

Despre viclenie
de Ionel Buşe

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Mircea Stâncel

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Zâmbetul durerii sale
de Viorel Mirea

Semnal editorial

Psihologia infinitului pustiu
de Ion Militaru

Crucea Caraimanului
de Viorel Dianu

Poeme - (1888-1967)
e Füst Milán

Poeme
de Tudor Opriş

Careu de valeţi
de C. Voinescu

O nouă revistă - Romanian Book Review

Poeme
de Felix Sima

Limbajul fantastic într-o perspectivă a esteticii ritmului
de Ala Sainenco

Comunicat U.S.R.

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Viața din culise
de Toma Grigorie

Comunicat U.S.R.

Reverii
de Dan Eugen Dumitrescu

Debut
de Roxana Ştiubei

Poeme
de Vasile Iftimie

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Parodie
de Lucian Perţa

O clară încercare de manipulare

Gil
de Marie Redonnet

© 2007 Revista Ramuri