Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat U.S.R.

        

Întrunirea Comitetului Director al U.S.R.

Comitetul Director al USR s-a întrunit în sedinţa din decembrie, la Alba Iulia, în seara zilei de 14 decembrie. Ca de obicei, şedinţa a început cu informarea preşedintelui despre situaţia USR. Date fiind criza prin care trece Uniunea şi concomitenţa falimentului firmei care deţinea Cazinoul de la Casa Vernescu, situaţia USR nu e dintre cele mai roze, a reieşit din informarea pe care a prezentat-o dl Nicolae Manolescu. Cele mai importante probleme discutate au fost tocmai situaţia Casei Vernescu, respectiv noul contract de închiriere şi întârzierea fructificării acestuia, situaţia revistelor USR şi prevederile pentru funcţionarea acestora la anul; s-au făcut demersuri pentru preluarea unora dintre revistele USR, în finanţarea  consiliilor judeţene,  locale sau de către primăriile oraşelor unde funcţionează. S-a discutat, de asemenea, despre funcţionarea Casei de la Neptun.

Un punct important de pe ordinea de zi a acestei şedinţe a fost fixarea calendarului celor mai importante evenimente pe care USR le va organiza şi susţine în 2013:

a)      Programul de lecturi publice, sub genericul „Scriitorii la ei acasă / Scriitori pe Calea Victoriei”, care va consta într-o serie de lecturi publice desfăşurate în Sala Oglinzilor, susţinute de scriitori reprezentativi din toate filialele USR din ţară, în continuarea celor desfăşurate anul acesta;

b)      Premiile USR pe anul 2012, care vor fi decernate în ziua de 29 mai 2013;

c)      Colocviul Romanului Românesc, care se va desfăşura la Alba Iulia, în zilele de 31 mai, 1 şi 2 iunie 2013;

d)     Turnirul de Poezie, ediţia a III-a, care se va desfăşura în Spania între 8 şi 15 iunie, iar concurenţii vor fi filialele Arad şi Cluj;

e)      Festivalul Zile şi Nopţi de Literatură, care se va desfăşura la începutul lui octombrie, la Bucureşti, într-un nou format, simplificat.

f)       Gala Poeziei Române Contemporane, care se va desfăşura în octombrie, la Ateneul Român, avându-l ca moderator pe Nicolae Manolescu.

Vicepreşedintele USR, Gabriel Chifu, a prezentat o informare privind proiectul de susţinere a literaturii române vii, desfăşurat în perioada 6 noiembrie – 15 decembrie, cu sprijinul financiar al Guvernului României.

Alte probleme discutate au fost reconfigurarea Comitetului Director, care – s-a stabilit – va avea loc după alegerile din toamna anului viitor, precum şi situaţia hotelului Unique, aparţinând USR, şi închirierea acestuia.

Întrunirea Consiliului U.S.R.

A doua zi dimineaţă, 15 decembrie, a avut loc întrunirea Consiliului USR, cu următoarea ordine de zi:

1. Informarea preşedintelui privind situaţia la zi a Uniunii Scriitorilor din România.

2. Alegerea juriilor pentru premiile USR pe anul 2012.

3. Simplificarea şi îmbunătăţirea schemei de funcţionare a USR:

a) simplificarea statutului, în vederea căreia s-a ales o comisie care va strânge şi discuta toate propunerile membrilor;

b) noi reguli de funcţionare ale comisiilor, juriului, Consiliului USR;

c) noi organigrame ale revistelor, administraţiei centrale şi casei de la Neptun.

4. Ratificarea noilor membri USR, aşa cum reiese din lista prezentată de preşedintele Comisiei de validare, Dan Cristea. Au fost primiţi 112 noi membri, majoritatea stagiari, din toate filialele USR.

5. S-a discutat, de asemenea, şi situaţia Casei Vernescu şi perspectivele sale de a fi reînchiriată.

6. La Diverse, dl Mihai Zamfir a propus eliminarea din statutul USR a prevederii ca un membru al USR să poată candida numai pentru două mandate de preşedinte, propunere care a fost aprobată de către toţi cei prezenţi.

În continuarea acestor şedinţe, scriitorii prezenţi, cărora li s-au adăugat membri ai Filialei Alba-Hunedoara, au susţinut un recital poetic la Universitatea 1 Decembrie 1918 din localitate, în prezenţa unui public format nu numai din studenţi. Scriitorii prezenţi au vizitat apoi punctele istorice din Cetate, acolo unde funcţionează Muzeul Unirii, cu Sala Unirii, unde s-a desfăşurat adunarea care a stabilit unirea Transilvaniei cu ţara mamă, la 1 Decembrie 1918, precum, şi Catedrala Încoronării lui Ferdinand I Întregitorul şi a Mariei. Toate aceste manifestări au avut loc cu sprijinul financiar al Guvernului României şi al Consiliului Judeţean Alba.

Nr. 01-02 / 2013
Versuri
de Gabriel Chifu

Un poet de tranziţie
de Octavian Soviany

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” PE ANUL 2012

Din Jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (32)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Iulia David

Intelectualitate şi credinţă
de Adrian Popescu

Corbii interesaţi
de Nicolae Prelipceanu

America văzută în chip de rinocer
de Nichita Danilov

Premiile Filialei Craiova a U. S. R. pe anul 2011

O altfel de istorie a lumii
de Paul Aretzu

Dificultatea de fi modern când eşti din Sud
de Gabriel Coşoveanu

Triada poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Etică şi poetică
de Daniela Firescu

Fata din grădina moldavă
de Ioan Lascu

Moartea literaturii se amână
de Horia Dulvac

Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici: Argumente ontologice hard pentru actualitatea şi perpetuarea istoriei literare
de Ştefan Vlăduţescu

Ultimul vărar
de Nicolaie Băbălău

Casa dintre cuvinte
de Florea Miu

Un călător între timpuri: Georg Cristoph Lichtenberg
de Andrei Zanca

Poeme
de George Vulturescu

Înmormântarea lui „Dandy de la Paris” n-a mai avut loc1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Eliza Novac

Despre viclenie
de Ionel Buşe

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Mircea Stâncel

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Zâmbetul durerii sale
de Viorel Mirea

Semnal editorial

Psihologia infinitului pustiu
de Ion Militaru

Crucea Caraimanului
de Viorel Dianu

Poeme - (1888-1967)
e Füst Milán

Poeme
de Tudor Opriş

Careu de valeţi
de C. Voinescu

O nouă revistă - Romanian Book Review

Poeme
de Felix Sima

Limbajul fantastic într-o perspectivă a esteticii ritmului
de Ala Sainenco

Comunicat U.S.R.

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Viața din culise
de Toma Grigorie

Comunicat U.S.R.

Reverii
de Dan Eugen Dumitrescu

Debut
de Roxana Ştiubei

Poeme
de Vasile Iftimie

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Parodie
de Lucian Perţa

O clară încercare de manipulare

Gil
de Marie Redonnet

© 2007 Revista Ramuri