Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Tudor Opriş

Balada dorurilor

Lui Tudor Arghezi

O, dorule, lunecuş

Peste suflete-corole,

Mor în trudnicul urcuş

Peste coarde de mandole.

Lunecuş

Învârtecuş,

Spiriduşul jucăuş

Pe al zilelor căuş

Veşnic tremură şi trece

Limpede, lăuntric, rece.

A bătut la poarta ta

Ocolită multă vreme –

Sperioasă turturea

Ferecată în poeme.

L-ai simţit

Nu l-ai chemat,

S-a pitit

Şi-a aşteptat...

Astăzi, când firav bobocul

Se deschise la fereastră,

Prinse varga lui măiastră

Şi-ncepu ştrengarul jocul.

Dar zadarnic se dă-n zbor

Dorul veşnic călător,

Căci gingaşe mâini de vis

L-au atras şi l-au închis.

Spiriduşe jucăuş

Cu sprâncenele de tuş,

Subţiraticul arcuş

L-a prins EA, în ineluş

Şi n-o să mai scapi de-acuş

Dorule învârtecuş!

Balada clopotelor cântâtoare

Unda clopotelor cheamă

Cu mireasmă de smerenii,

Boltă cu ecou de-aramă

Slovenirii de utrenii.

Se resfiră în beteală

Peste nunta înfloririi

Luecând precum zefirii

Peste-o harfă eterală.

Cercuri de vibraţii clare

Fug în brâu de curcubee

Se lovesc sonor de zare

Şi se-ntorc prin căi lactee,

Închegându-se cu ropot

Într-un vas ce-şi frânge toarta...

Suflete, deschide poarta

Pentru zbor şi zvon de clopor...

Balada instinctului migrator

În serile în care marea vuieşte în triton,

Când urcă adierea falezelor cu sare

Vom învârti pe axa lui globul de carton

Şi degetul l-om pune pe-un punct la întâmplare.

Acolo ne va duce instinctul migrator,

Necunoscutul magic cu triluri de sirenă,

Închişi ca într-un fagur în trenul zburător

Sau înghiţiţi de-o navă cu cântec de balenă.

De-o fi ales ca ţintă un scandinav fiord

Cu golfuri cariate de dinţii albi de gheţuri,

Vom îmbrăca o şubă de muşchi alpini şi ceţuri

Şi-om asculta la focuri legendele din Nord.

De-om nemeri în zona albastrului Pacific

O insulă vrăjită cu-arborescente ferigi,

Vom debarca pe coasta topită-n foc mirific

Şi din liane suple la mâini ne-om pune verigi.

Acolo unde-n râuri şi-arată crocodilii

Imenşii solzi şi botul de ruginiu smarald,

Vom strânge carapace descoici şi nautilii

Pe plaja cu nisipul argentuit şi cald.

Dintre frunzişuri dese cu ochiuri straminee

Unde străbat colibrii şi mugetul cirezii

De zebre, ţi-oi culege un braţ de orhidee

Şi te-oi culca în cupe enorme de raflezii.

Ne vor hrăni recolte de cocos şi curmale,

Bananele înfipte ca degetele-n ram

Şi vom sorbi din apa cu izuri vegetale

Miraţi de limpezimea-i ca biblicul Adam.

 

Balada fotografiei

Să nu mai râzi de străbunicii

Ciudaţi la straie şi la chip

Ce-au vrut să-nfrunte veşnicia

Pozând la un dagherotip.

Vom sta poate şi noi alături

În veştede fotografii

Şi vom trezi acelaşi zâmbet

Nepoţilor ce ne-or privi.

 

Balada clevetirii

Gura lumii, neagră moară

Saltă-n valzuri de ocară.

Roata-i se-nvârteşte lin

Pe sub scocul de venin.

Soarele intrat pe uşă

Zace-n şperlă şi cenuşe.

Ploaia lunii, de mălai,

Se prefită-n mucegai.

Iar a dragostei făină

E spurcată cu neghină.

Moară neagră, gură spartă

Vrând să-mi laşi inima moartă,

Te-nfundai fără cruţare

C-un pietroi de nepăsare.

Nr. 01-02 / 2013
Versuri
de Gabriel Chifu

Un poet de tranziţie
de Octavian Soviany

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” PE ANUL 2012

Din Jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (32)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Iulia David

Intelectualitate şi credinţă
de Adrian Popescu

Corbii interesaţi
de Nicolae Prelipceanu

America văzută în chip de rinocer
de Nichita Danilov

Premiile Filialei Craiova a U. S. R. pe anul 2011

O altfel de istorie a lumii
de Paul Aretzu

Dificultatea de fi modern când eşti din Sud
de Gabriel Coşoveanu

Triada poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Etică şi poetică
de Daniela Firescu

Fata din grădina moldavă
de Ioan Lascu

Moartea literaturii se amână
de Horia Dulvac

Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici: Argumente ontologice hard pentru actualitatea şi perpetuarea istoriei literare
de Ştefan Vlăduţescu

Ultimul vărar
de Nicolaie Băbălău

Casa dintre cuvinte
de Florea Miu

Un călător între timpuri: Georg Cristoph Lichtenberg
de Andrei Zanca

Poeme
de George Vulturescu

Înmormântarea lui „Dandy de la Paris” n-a mai avut loc1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Eliza Novac

Despre viclenie
de Ionel Buşe

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Mircea Stâncel

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Zâmbetul durerii sale
de Viorel Mirea

Semnal editorial

Psihologia infinitului pustiu
de Ion Militaru

Crucea Caraimanului
de Viorel Dianu

Poeme - (1888-1967)
e Füst Milán

Poeme
de Tudor Opriş

Careu de valeţi
de C. Voinescu

O nouă revistă - Romanian Book Review

Poeme
de Felix Sima

Limbajul fantastic într-o perspectivă a esteticii ritmului
de Ala Sainenco

Comunicat U.S.R.

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Viața din culise
de Toma Grigorie

Comunicat U.S.R.

Reverii
de Dan Eugen Dumitrescu

Debut
de Roxana Ştiubei

Poeme
de Vasile Iftimie

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Parodie
de Lucian Perţa

O clară încercare de manipulare

Gil
de Marie Redonnet

© 2007 Revista Ramuri