Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Felix Sima

Trei definiţii ale poeziei...

***

Bărcile se sparg în scânduri,

Frunza-n ţară caldă pleacă...

Mergi frumos şi mergi pe vârfuri,

Poezia este

dacă...

...Pe zăpadă, somnoros,

Toate-mi sunt cum vreau, în gând,

Glezna v-o sărut frumos...

Poezia este

când...

...Caii verzi sunt pe pereţi,

Cap de vânt la uşă râde,

În atlasul cu poeţi

Poezia este

între…

...Cei ce sunt, din care scadem,

Împărţind cadran ceresc,

Este ce putem să roadem

De pe-un Os Dumnezeiesc…

***

Îşi cunoaşte bine glasul,

Îşi cunoaşte bine rostul,

Cântă sus, în vârful casei,

Precum cântă-n gândul nostru...

Învăţată de la soare,

De la spicul nalt şi verde,

Apa vieţii Dumisale

Tot prin viaţa noastră-şi pierde...

Stă acolo sus şi cântă

Despre ce aude-n vis...

Este tot ce pot să spun

Despre Ea, oral şi-n scris...

***

Numesc Poezie...

Partea de vorbire

Care nu se aude

Şi nu se scrie...

Cronograf la mântuirea

Neamului care ne ţine

Într-o cârjă-ndelungată

Şi pe mine şi pe Tine,

Cronograf de iarbă verde

Aş mai fi – şi am mai fost –

Cu Troparul să duc Harul

Zilelor de Mare Post…

Cu Minee augustine

Printre ploi căzute-n Ţar㠖

Fiindcă Ţara …se topeşte

Dinspre toamn㠖 către vară,

*

Buciumând din corn de bour,

Precum Cronica ne spune:

Fost-am Candele sub Ceruri

Cât am fost în astă Lume

Unde arde Lumânarea –

Ceara intră-n manuscrise,

Lungă e chemarea – marea

Oare… duce-n Paradise?…

Despre Sfinţi, ce să vă spun?

Au urcat în vârf de brazi…

Cum a fost atunci – aş vrea

Să mai fie… încă… azi…

Se întunecă Pământul

Într-o parte omenească…

Îmi ridic, cu greu, bocceaua

Ce-ar putea să-ncremenească.

Într-o zodie-a Luminii,

Pe sub Cerul înstelat,

Eu trăiam… urcând în Crânguri

Şi de Domnul… dumicat,

*

Însemnez aceste rânduri

Care curs-au din desagă,

Dintr-o inimă-nrouată

Şi din pieptul plin de vlagă,

Mă-nsemnez cu coada neagră

De la corb, bată-l deochii…

(El tot vine, legumeşte

Şi cu ciocu-mi scoate ochii):

Cronograf semnez la faţa

Neamului care ne ţine

Într-o Cârjă-ndelungată

Şi pe mine şi pe Tine,

 

Să scrie zugravii...

Matei Basarabov

Mai doarme-n sicriu...

Aici... pe la Bâstrov...

De unde vă scriu....

A fost readus de la Argeş – în car –

Mai sus, către Arnota, arzând felinar...

Să vină zidarii, armaşi şi ocnaşi

Să scrie zugravii – din târg, din Amlaşi-

Cum plâns-au rumânii cu care absorb

Şi lapte de capră şi ouă de corb...

Ei plâns-au aceste

Rămase-n poveste:

Rămân în pricesne

Şi slova şi slava

Şi toţi pictografii...

Şi toată galava...

De aur Potcoava

Cu care s-a dus –

Ajută-ne, Doamne

Şi Doamne Iisus –

Primeşte-l la raclă,

Pe piatră întors

Iar Bistriţa – râul –

Tot curge spumos

Sub Crucile Regelui

Pe-un prag calcaros,

Sub Crucile Doamnei,

Pe prag spumegos...

Ceaslovul de aur

Ne este temei

Precum învăţat-am...

Basarabov Matei...

El are o pană de Corb la oblânc

Şi are un Corb pe umărul stâng

Şi are o Cruce de aur pe piept

Şi-o carte deschisă pe umărul drept

...spre Cartea aceea sfinţită mă-ndrept...

Aş vrea să citesc două rânduri sau trei...

Să stau odihnind sub un nuc sau un tei...

Să fim împreună când vrei, dacă vrei,

Precum învăţat-am ...

...Basarabov Matei...

Ceaslovul de aur vă fie temei,

Să fim împreună când vrei, dacă vrei,

Spre Cartea deschisă pe umărul drept:

La Cartea aceea, Sfinţite, mă-ndrept!

Cu Cartea aceea, Sfinţite, dau piept,

La Cartea aceea, de vrei, Te aştept...

Portret

E-un văzduh adus pe umeri

(Peste anii care-i numeri)

Dar la cruce, la răscruce…

Iată…Timpul nu se duce…

Noi îl ţinem ghem… la sân

Precum Mircea cel Băptrân…

Braţ de braţ de voievod

Printre ramuri de norod…

Braţ de Basarab de os

Cu coroană de prinos…

Duhul său, în chip de piatră,

L-au ţinut moşneii-n vatră,

Nu-n uitare, nici în în haos….

Ci-ntr-o frescă de pronaos

Să răsară peste ţară

Cu coroana Sa… lunară…

Lepădînd un lăicer,

Îşi luau armuri de fier…

Timpul nu era devreme,

Turma lor păştea prin vreme

Iar sămânţa, să le fie

Revărsată pe moşie,

Turma Lui – popor –nu doarme…

Stă proptită între arme….

Într-o frescă,-ntr-o icoană,

El ne este fără rană,

Ne priveşte, nu clipeşte,

Dojenind cavalereşte.

Caut un cuvînt – răspuns…

Nu! Cuvîntul nu-i de-ajuns!

Raza Soarelui să-i cadă

Incrustată, peste spadă,

Neam viteaz să se ivească

De sub fruntea-i bărbătească,

De sub mantia-i cerească,

De sub cetina Domnească…

Din Posada la Rovine

Să ne fie vremea-n bine…

Din Rovine la Posada…

Scoate-ţi, CAVALERE, spada…

Şi din Cozia-n Buila…

Dumnezeu să-ţi poarte mila…

 

 

Să ne vedem pe Olt… în sus…

Unde trăieşte şi Iisus…

Unde nici „Umbra…” n-a apus…

 

A celui ce, cândva, a fost…

Zidit la Cozia…în post…

Temei de ţară… şi de…rost…

Oşteni treceau prin gând, prin plai…

Stăpâni pe Ceruri ..şi pe grai…

Stemă cu Vulturi…peste Rai…

Arhanghelii Gavril………Mihai…

Şi, pe deasupra, însuşi vine –

Mircea cel Mare – din Rovine

Tot Basarab ce scoate spada

Pe toată Loviştea, - n Posada…

Hurezi- huhurezi

Ne mai cântă în taină-

Vorbind şi ţesând la

Brumata lor haină

Hurezi – huhurezi

Ne mai ţes într-o haină…

Coconi cu armuri

Într-o toamnă de taină....

Şi haina şi taina… în timp

Sunt o scamă…

Şi haina şi taina…

În timp… se destramă…

Dar…tot plecăm pe Olt, în sus,

Unde trăieşte şi Iisus…

Tot El ne-a luat,

Tot El ne-a dus

La Răsăritul lui Apus…

Nr. 01-02 / 2013
Versuri
de Gabriel Chifu

Un poet de tranziţie
de Octavian Soviany

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” PE ANUL 2012

Din Jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (32)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Iulia David

Intelectualitate şi credinţă
de Adrian Popescu

Corbii interesaţi
de Nicolae Prelipceanu

America văzută în chip de rinocer
de Nichita Danilov

Premiile Filialei Craiova a U. S. R. pe anul 2011

O altfel de istorie a lumii
de Paul Aretzu

Dificultatea de fi modern când eşti din Sud
de Gabriel Coşoveanu

Triada poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Etică şi poetică
de Daniela Firescu

Fata din grădina moldavă
de Ioan Lascu

Moartea literaturii se amână
de Horia Dulvac

Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici: Argumente ontologice hard pentru actualitatea şi perpetuarea istoriei literare
de Ştefan Vlăduţescu

Ultimul vărar
de Nicolaie Băbălău

Casa dintre cuvinte
de Florea Miu

Un călător între timpuri: Georg Cristoph Lichtenberg
de Andrei Zanca

Poeme
de George Vulturescu

Înmormântarea lui „Dandy de la Paris” n-a mai avut loc1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Eliza Novac

Despre viclenie
de Ionel Buşe

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Mircea Stâncel

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Zâmbetul durerii sale
de Viorel Mirea

Semnal editorial

Psihologia infinitului pustiu
de Ion Militaru

Crucea Caraimanului
de Viorel Dianu

Poeme - (1888-1967)
e Füst Milán

Poeme
de Tudor Opriş

Careu de valeţi
de C. Voinescu

O nouă revistă - Romanian Book Review

Poeme
de Felix Sima

Limbajul fantastic într-o perspectivă a esteticii ritmului
de Ala Sainenco

Comunicat U.S.R.

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Viața din culise
de Toma Grigorie

Comunicat U.S.R.

Reverii
de Dan Eugen Dumitrescu

Debut
de Roxana Ştiubei

Poeme
de Vasile Iftimie

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Parodie
de Lucian Perţa

O clară încercare de manipulare

Gil
de Marie Redonnet

© 2007 Revista Ramuri