Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Carnet plastic

        de Cătălin Davidescu

Gabriel Giodea,
Interior
, un proiect pentru nelinişti citadine

Sunt deja câţiva ani buni de când Gabriel Giodea a început să aibă o prezenţă activă în spaţiul artelor vizuale de la noi, reuşind prin proiectele expoziţionale propuse, să-şi consolideze personalitatea artistică.

Atent la transformările tot mai accelerate ale lumii contemporane şi la impactul adesea brutal pe care acestea le produc în viaţa individuală, pictorul îşi propune să identifice unul dintre acestea, alienarea traumatizantă şi autoizolarea individului în spaţii artificiale în care nu se mai poate regăsi. Aceasta ar fi latura epică a proiectului Interior, prezentat iniţial la Galeria Căminul Artei din Bucureşti în luna iulie, 2012, şi vernisată acum la Galeria Arta din Craiova. Este o etapă, poate ultima, a unui ciclu important care a debutat, tot în această galerie, acum şapte ani, în 2006, cu expoziţia Mobile & Inside. Cele două evenimente dar şi „intervalul” dintre ele adică, Offices #, /Icons/ (2009), Made in China (2009) şi chiar Iconografie (2010), reprezintă substanţa teoretică, dar şi artistică a unei gândiri creative unde ansamblul şi problemele de detaliu sunt atent meditate. Nimic nu este lăsat întâmplător în acest univers vizual de esenţă cerebrală unde atât conceptul, cât şi transpunerea sa plastică sunt bine coordonate de un regizor exigent cu propriile sale imagini.

Considerăm că toate aceste cicluri se caracterizează prin prezenţa unei singure teme, aceea a relaţiei identitare dintre individ şi societate. În acest sens, ultimul proiect expoziţional, cel prezentat acum la Craiova, pare să aibă şi un caracter autobiografic datorită unei mai accentuate sondări a cotidianului apropiat sinelui său solitar. Cercetarea prin intermediul imaginii a realităţii în aspectele ei tranzitorii reprezintă implicit un răspuns personal pe care artistul îl dă faţă de relaţia tensionată cu societatea datorată, probabil, acelui etern viciu de sincronizare dintre creator şi epoca sa.

Interior relevă acuitatea unei priviri avizate unde artistul, pe lângă buna sa aşezare pe coordonatele unei vizualităţi bine asimilate, îşi construieşte universul ştiind să marcheze şi diferenţa specifică faţă de main stream-ul actual. Structura sa de tip „integralist” nu concepe modernitatea decât la nivel formal, limbajul păstrând, nu fără o lipsă de orgoliu întemeiat, numeroase „citate” dintr-o bogată cultură vizuală începând cu frescele româneşti de secolul al XVI-lea, pictura flamandă sau cea postimpresionistă.

Artistul privează culorile de atributele fireşti ale intensităţilor caracteristice nuanţelor cromatice, înlocuindu-le cu valoraţii specifice unei variate şi rafinate game de griuri astfel că, deşi se impun receptării, ele nu oferă decât vagi indicii despre ceea ce vor să dezvăluie. Pornind de la realitatea concretă a unor interioare, Gabriel Giodea nu este interesat de o redare fidelă a motivului, ci mai curând de sugerarea acestuia prin elemente de recuzită comună precum: un suport de duş, un colţ de tavan, o conductă şi altele, excluzând astfel aproape orice nuanţă narativă. În acest demers artistic, picturile de mici dimensiuni, motivele alese şi modul lor de abordare, panotarea lucrărilor, toate încercă să desăvârşească mesajul unei sensibilităţi citadine aflate în plin mal de sičcle al secolului al XXI- lea, când individul strivit de existenţa cotidiană nu mai reuşeşte să îşi afle echilibrul nici în propria sa interioritate. Întâlnirea acestor motive abia sugerate cu austeritatea canonului bizantin considerăm că poate fi o cheie de citire fertilă a unui univers atât de complex în simplitatea lui.

Pictura este însă, pentru el, nu doar un mijloc de manifestare a afectului, dar şi un loc al unor experienţe obiective unde spaţiul este perceput şi ca o construcţie reflexivă cu autoritate măcar egală cu cea a discursului subiectiv. Complexitatea problemelor stilistice şi de construcţie pe care ni le propun, în subtext, miniaturile picturale ale lui Gabriel Giodea îl recomandă ca pe unul dintre puţinii descendenţi ai aceluiaşi arhetip artistic căruia îi aparţinea şi Theodor Pallady.

Conştiinţă acută a „scriiturii” dublată de o admirabilă devoţiune faţă de pictură, în toate formele ei, sunt mărcile unei vocaţii despre care vom mai avea ocazia să vorbim.

Nr. 01-02 / 2013
Versuri
de Gabriel Chifu

Un poet de tranziţie
de Octavian Soviany

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” PE ANUL 2012

Din Jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (32)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Iulia David

Intelectualitate şi credinţă
de Adrian Popescu

Corbii interesaţi
de Nicolae Prelipceanu

America văzută în chip de rinocer
de Nichita Danilov

Premiile Filialei Craiova a U. S. R. pe anul 2011

O altfel de istorie a lumii
de Paul Aretzu

Dificultatea de fi modern când eşti din Sud
de Gabriel Coşoveanu

Triada poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Etică şi poetică
de Daniela Firescu

Fata din grădina moldavă
de Ioan Lascu

Moartea literaturii se amână
de Horia Dulvac

Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici: Argumente ontologice hard pentru actualitatea şi perpetuarea istoriei literare
de Ştefan Vlăduţescu

Ultimul vărar
de Nicolaie Băbălău

Casa dintre cuvinte
de Florea Miu

Un călător între timpuri: Georg Cristoph Lichtenberg
de Andrei Zanca

Poeme
de George Vulturescu

Înmormântarea lui „Dandy de la Paris” n-a mai avut loc1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Eliza Novac

Despre viclenie
de Ionel Buşe

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Mircea Stâncel

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Zâmbetul durerii sale
de Viorel Mirea

Semnal editorial

Psihologia infinitului pustiu
de Ion Militaru

Crucea Caraimanului
de Viorel Dianu

Poeme - (1888-1967)
e Füst Milán

Poeme
de Tudor Opriş

Careu de valeţi
de C. Voinescu

O nouă revistă - Romanian Book Review

Poeme
de Felix Sima

Limbajul fantastic într-o perspectivă a esteticii ritmului
de Ala Sainenco

Comunicat U.S.R.

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Viața din culise
de Toma Grigorie

Comunicat U.S.R.

Reverii
de Dan Eugen Dumitrescu

Debut
de Roxana Ştiubei

Poeme
de Vasile Iftimie

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Parodie
de Lucian Perţa

O clară încercare de manipulare

Gil
de Marie Redonnet

© 2007 Revista Ramuri