Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Vasile Iftimie

Vreau să-mi nasc inima

Faceţi linişte!

Construiesc cea mai frumoasă femeie,

Linişte, vă rog!

Nu mă obligaţi să-mi deschid ochii!

O inimă nu creşte oricum,

nu înfloreşte,

nu face spic,

nu coace pâine

aşa, pur şi simplu,

amestecată printre alte inimi.

Uneori

mă gândesc că ar trebui să o modelez

pe un munte,

într-o peşteră,

pe o apă.

Mama, când mă avea în pântece,

s-a uitat de câteva ori la tata şi a născut un om singur.

Bunica, înainte de a o naşte pe mama,

s-a uitat de câteva ori la bunicul şi a născut o patrie.

Străbunica, între două războaie,

a rămas grea, pentru că s-a uitat o singură dată la străbunicul

şi a născut un lagăr.

Iată de ce,

uneori,

mă gândesc

că ar trebui să construiesc cea mai frumoasă femeie

cu ochii închişi

pe un munte,

într-o peşteră,

pe o apă.

 

 

Te lepezi de singurătate?

Ieri m-a privit Dumnezeu prin ochii tăi,

incertitudinea ţi s-a topit sub pleoape.

- Hai, îndrăzneşte!

Coboară! Îmi strigă un înger.

Intră în lumină

până la brâu,

până la umeri,

până la creştet!

Te voi boteza cu dragoste.

Te lepezi de singurătate?

- Mă lepăd.

Hai, îndrăzneşte!

Coboară în zâmbet, îmi strigă un înger,

până la inimă,

până la inimă,

până la inimă.

Te vei boteza în zbor.

Te uneşti cu cerul?

- Mă unesc.

- Acum,

ai grijă,

nu ţi-ai şters tălpile,

în urma ta înverzeşte aleea.

De ce eşti trist?

Singurătatea nu mai umblă flămândă pe stradă.

În sânge, cuiele prind rădăcini

nu rugină.

Nr. 01-02 / 2013
Versuri
de Gabriel Chifu

Un poet de tranziţie
de Octavian Soviany

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” PE ANUL 2012

Din Jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (32)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Iulia David

Intelectualitate şi credinţă
de Adrian Popescu

Corbii interesaţi
de Nicolae Prelipceanu

America văzută în chip de rinocer
de Nichita Danilov

Premiile Filialei Craiova a U. S. R. pe anul 2011

O altfel de istorie a lumii
de Paul Aretzu

Dificultatea de fi modern când eşti din Sud
de Gabriel Coşoveanu

Triada poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Etică şi poetică
de Daniela Firescu

Fata din grădina moldavă
de Ioan Lascu

Moartea literaturii se amână
de Horia Dulvac

Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici: Argumente ontologice hard pentru actualitatea şi perpetuarea istoriei literare
de Ştefan Vlăduţescu

Ultimul vărar
de Nicolaie Băbălău

Casa dintre cuvinte
de Florea Miu

Un călător între timpuri: Georg Cristoph Lichtenberg
de Andrei Zanca

Poeme
de George Vulturescu

Înmormântarea lui „Dandy de la Paris” n-a mai avut loc1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Eliza Novac

Despre viclenie
de Ionel Buşe

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Mircea Stâncel

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Zâmbetul durerii sale
de Viorel Mirea

Semnal editorial

Psihologia infinitului pustiu
de Ion Militaru

Crucea Caraimanului
de Viorel Dianu

Poeme - (1888-1967)
e Füst Milán

Poeme
de Tudor Opriş

Careu de valeţi
de C. Voinescu

O nouă revistă - Romanian Book Review

Poeme
de Felix Sima

Limbajul fantastic într-o perspectivă a esteticii ritmului
de Ala Sainenco

Comunicat U.S.R.

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Viața din culise
de Toma Grigorie

Comunicat U.S.R.

Reverii
de Dan Eugen Dumitrescu

Debut
de Roxana Ştiubei

Poeme
de Vasile Iftimie

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Parodie
de Lucian Perţa

O clară încercare de manipulare

Gil
de Marie Redonnet

© 2007 Revista Ramuri