Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Nominalizările pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2012

        

În urma întrunirii Juriului de Nominalizări al Uniunii Scriitorilor din România, format din: George Vulturescu (Președinte), Gheorghe Glodeanu, Paul Aretzu, Alex Goldiș, Gabriela Gheorghișor, s-au hotărât următoarele nominalizări pentru premiile USR pentru cărți apărute în anul 2012:

POEZIE
1. Șerban Axinte, Păpădia electrică, Casa de Pariuri Literare
2. Vlad Moldovan, Dispars, Cartea Românească
3. Aurel Pantea, Nimicitorul, Limes
4. Nicolae Prelipceanu, La pierderea speranței, Casa de Pariuri Literare
5. Liviu Ioan Stoiciu, Substanțe interzise, Tracus Arte
6. Radu Vancu, Frânghia înflorită, Casa de Editură Max Blecher
7. Andrei Zanca, Crucea Nordului, Limes

PROZĂ
1. Radu Aldulescu, Cronicile genocidului, Cartea Românească
2. Corin Braga, Luiza Textoris, Polirom
3. Filip Florian, Toate bufnițele, Polirom
4. Florina Ilis, Viețile paralele, Cartea Românească
5. Radu Mareș, Deplasarea spre roșu, Polirom
6. Gheorghe Schwartz, Cei o sută. Bastonul contelui, Curtea Veche
7. Simona Sora, Hotel Universal, Polirom

CRITICĂ, ESEU, ISTORIE LITERARĂ
1. Sanda Cordoș, Lumi din cuvinte. Reprezentări și identități în literatura română postbelică, Cartea Românească
2. Ilina Gregori, Cioran. Sugestii pentru o biografie imposibilă, Humanitas
3. Mircea Mihăieș, Ce rămâne. William Faulkner și misterele ținutului Yoknapatawpha, Polirom
4. Gelu Negrea, Caragiale. Marele paradox, Cartea Românească
5. Ioan Pânzaru, Regimul interpretării. Literatura și sensul acțiunii, Polirom
6. Ion Simuț, Vămile posterității. Secvențe de istorie literară, Editura Academiei Române
7. Mihaela Ursa, Eroticon. Tratat despre ficțiunea amoroasă, Cartea Românească

DEBUT
1. Marius Chivu, Vîntureasa de plastic, Brumar
2. Teodora Coman, Cârtița de mansardă, Casa de editură Max Blecher
3. un cristian, Morții mă-tii, Casa de Pariuri Literare
4. Anatol Grosu, Epistola din Filipeni, Casa de editură Max Blecher
5. Mihai Iovănel, Evreul improbabil. Mihail Sebastian: o monografie ideologică, Cartea Românească
6. Claudiu Turcuș, Estetica lui Norman Manea, Cartea Românească
7. Delia Ungureanu, Poetica Apocalipsei, Ed. Universității din București

TEATRU
1. Radu F.  Alexandru, Teatru 7, Cartea Românească
2. Clelia Ifrim, Copiii Casei Regale, Tracus Arte
3. Eugen Șerbănescu, A doua scrisoare pierdută sau Trenul togolez nu oprește la Paris , Palimpsest

TRADUCERI și PREMIUL FUNDAȚIEI „ANDREI BANTAȘ”
1. Ana-Maria Brezuleanu, Magda Achim, Marina Vraciu, Leonte Ivanov – Lev Tolstoi, Sonata Kreutzer și alte povestiri, Polirom
2. Andrei Corbea – Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialectica Luminilor, Polirom
3. Ștefana și Ioan Pop-Curșeu – Gilles Deleuze, Cinema I. Imaginea-mișcare, Tact
4. Irina Horea – J. M. Coetzee, Miezul verii, Humanitas Fiction
5. Dinu Luca – Mo Yan, Obosit de viață, obosit de moarte, Humanitas Fiction
6. Radu Gabriel Pârvu – Arthur Schopenhauer, Lumea ca voință și reprezentare, Humanitas
7. Antoaneta Ralian – James Joyce, Portretul artistului la tinerețe, Humanitas Fiction
8. Dan Slușanschi – Homer, Iliada, Humanitas
9. Ciprian Șiulea – Jack Kerouac, Oceanul e fratele meu, Polirom

LITERATURĂ PENTRU COPII ȘI TINERET
1. Ștefan Mitroi, Jocuri de nenoroc, Detectiv
2. Mircea Opriță, Călătoriile din balansoar, Limes
3. Anastasia Popa, Zânuța Dora-Li și vrăjitoarea Ciumfi, Carminis

PREMII SPECIALE
1. Livius Ciocârlie, La foc mărunt, Cartea Românească
2. Valeriu Gherghel, Breviarul sceptic și alte eseuri despre simplitate, Polirom
3. Ioan Holban, Literatura română de azi. Poezia Proza, Tipo Moldova
4. Ion Ianoși, Internaționala mea. Cronica unei vieți, Polirom
5. Gabriela Omăt, pentru editarea romanului Străina de Hortensia Papadat-Bengescu, Fundația Națională pentru Știință și Artă
6. Andrei Pleșu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Humanitas
7. Grete Tartler, Islam, repere culturale. Proba Orientului, Paralela 45

LITERATURĂ ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE (nominalizările sunt făcute de Comisia pentru Minorități a U.S.R.).
1. Bata Marianov, Și câinii pleacă în exil, Uniunea Sârbilor din România
2. Goran Mrakiæ, Contraatac terorist, Uniunea Sârbilor din România
3. Aleksandar Stoicovici, aleksandar doarme, Uniunea Sârbilor din România

PREMIUL NAȚIONAL
1. Mircea Cărtărescu
2. Ion Pop
3. Ion Vartic
4. Ion Vlad
5. Mihai Zamfir*

*Candidatura domnului Mihai Zamfir a fost retrasă deoarece este membru al Juriului de Premiere.

Premiile vor fi decernate în ziua de 10 iunie, după întrunirea celui de-al doilea juriu. 

Nr. 05 / 2013
Nominalizările pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2012

Versuri
de Gabriel Chifu

Comunicat cu privire la şedinţa Comitetului Director al USR

Aniversarea criticului
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (36)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Momente franceze
de Adrian Popescu

Sufletul febricitat spre implozie
de Gabriel Coşoveanu

O poezie a reflectării
de Paul Aretzu

Mic tratat existenţialist
de Geo Vasile

Teatrul lumii, lumea teatrului
de Ioan Lascu

Un istorisitor reflexiv
de Ştefan Vlăduţescu

Smoala şi îngerul
de Simona-Grazia Dima

Marile speranţe
de Daniela Firescu

Povestiri din comunism
de Gabriela Gheorghişor

Pre-electoralele Premiilor USR

Retrăirea prin «cântec»
de Florea Miu

Poezie
de Radu Cange

„OftalMOFTologia” lui Vasile Gogea
de Ioan Groşan

„Readucerea în atenţie a valorilor interbelice s-a făcut cu mari riscuri”
de Valeriu Râpeanu

Nacu
de Ion R. Popa

Receptarea poeziei nord-americane în literatura română: influențe şi afinităţi
de Gabriel Nedelea

Poeme
de Toma Grigorie

Vasile Fuiorea
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Ion Maria

Poeme
de Doina Drăguţ

Vestita melancolie din deceniul al şaptelea cu nebănuite prelungiri
de Constantin M. Popa

D’Annunzio – simbolica focului
de Maria Tronea

Putea fi evitată experienţa comunistă?
de Ion Militaru

Premiul revistei Ramuri la „Festivalul Lucian Blaga“ - Sebeş-Alba, 2013
de Dragoş Niculescu

Parodie
de Lucian Perţa

Colocviul anual al Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti - „Critica tânăr㠖 o nouă critică?”

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXII-a, 14-16 iunie 2013, Botoşani

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri