Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Pre-electoralele Premiilor USR

        

Premiile USR sunt în continuare prestigioase şi râvnite, cu toate că există şi voci, mai mult sau mai puţin importante ale literaturii noastre, care varsă noroi pe sigla Uniunii. La fel de bizară, dacă nu de-a dreptul amuzantă, mi se pare şi acceptarea nominalizării la premii a acelora care declară cu impostaţie că nu vor să facă parte din USR.

Din postura de membru al Juriului de Nominalizări de anul acesta, aş putea spune c㠄misiunea” selectării celor mai bune cărţi nu este deloc uşoară: probabil a fost cea mai intensă perioadă de lecturi din existenţa mea. Nu mă plâng, fireşte, dar lecturile obligatorii, în care trebuie să ai lentile de-ale personajului Data (cel din Star Trek), nu pot avea niciodată farmecul lecturilor de plăcere, tot mai puţine în cazul unui critic literar (prin lectură de plăcere înţeleg faptul de a citi o carte fără gândul de a scrie despre ea sau de a o aşeza într-o ierarhie; altfel, există şi cărţi citite cu plăcere). Anul 2012 a fost unul bogat (am impresia că cei care jelesc frecvent moartea literaturii nu prea citesc), cu multe volume valoroase, mai ales la poezie şi, respectiv, critică şi istorie literară, eseu, dar şi la traduceri, sector foarte bine reprezentat în ultimii ani. Poate tocmai din acest motiv, Juriul de Nominalizări a fost mai generos decât se obişnuia, alegând, la majoritatea secţiunilor, câte şapte titluri (statutul USR permite acest lucru). Ca aproape în fiecare an, recolta cea mai săracă a fost însă la dramaturgie şi la literatură pentru copii.

Cred că tabloul general este unul echitabil, chiar dacă vor fi fiind, ca întotdeauna, şi nemulţumiţi. Criteriul de selecţie a fost acela al valorii, de aceea „nominalizaţii” acoperă toate generaţiile de creaţie şi toate vârstele. Iar pudibonzii ar putea fi vexaţi, găsind printre cărţile nominalizate şi un titlu provocator precum Morţii Mă-tii. Vor fi, poate, şi nedumeriţi, pentru că apar în listă unele cărţi care au avut receptări critice maniheiste. Aşa a decis votul membrilor juriului. Matematic vorbind.

Un fapt îmbucurător a fost prezenţa în acest juriu (ales, prin vot secret, în Consiliul USR) a doi critici (foarte) tineri, abia intraţi în Uniune: Alex Goldiş şi subsemnata. Este un semn, pentru tinerii neîncrezători, de a lua în considerare posibilitatea de a accede în USR. Părerea lor poate conta, poate ajunge să conteze în interiorul breslei, şi asta e important de ştiut.

Gabriela Gheorghişor

 

Nr. 05 / 2013
Nominalizările pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2012

Versuri
de Gabriel Chifu

Comunicat cu privire la şedinţa Comitetului Director al USR

Aniversarea criticului
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (36)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Momente franceze
de Adrian Popescu

Sufletul febricitat spre implozie
de Gabriel Coşoveanu

O poezie a reflectării
de Paul Aretzu

Mic tratat existenţialist
de Geo Vasile

Teatrul lumii, lumea teatrului
de Ioan Lascu

Un istorisitor reflexiv
de Ştefan Vlăduţescu

Smoala şi îngerul
de Simona-Grazia Dima

Marile speranţe
de Daniela Firescu

Povestiri din comunism
de Gabriela Gheorghişor

Pre-electoralele Premiilor USR

Retrăirea prin «cântec»
de Florea Miu

Poezie
de Radu Cange

„OftalMOFTologia” lui Vasile Gogea
de Ioan Groşan

„Readucerea în atenţie a valorilor interbelice s-a făcut cu mari riscuri”
de Valeriu Râpeanu

Nacu
de Ion R. Popa

Receptarea poeziei nord-americane în literatura română: influențe şi afinităţi
de Gabriel Nedelea

Poeme
de Toma Grigorie

Vasile Fuiorea
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Ion Maria

Poeme
de Doina Drăguţ

Vestita melancolie din deceniul al şaptelea cu nebănuite prelungiri
de Constantin M. Popa

D’Annunzio – simbolica focului
de Maria Tronea

Putea fi evitată experienţa comunistă?
de Ion Militaru

Premiul revistei Ramuri la „Festivalul Lucian Blaga“ - Sebeş-Alba, 2013
de Dragoş Niculescu

Parodie
de Lucian Perţa

Colocviul anual al Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti - „Critica tânăr㠖 o nouă critică?”

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXII-a, 14-16 iunie 2013, Botoşani

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri