Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Versuri

        de Gabriel Chifu

Confuz, la capăt

 

E o dimineaţă de toamnă. Sau de primăvară.

                                  O dimineaţă sau

poate o noapte. Oricum,

puţină lumină în cadru  - ca vinul rămas

pe fundul paharelor. Prin aer trec

şase îngeri fără aripi. Sau, poate, şapte.

Bate vântul. Sau e ceaţă şi

plouă.  Ştiu precis că ploaia asta de fapt nu există.

Totul se întâmplă doar

în mintea mea. Culmea e însă

că ploaia inexistentă mă udă de-adevăratelea, până la piele.

 

Dacă m-ar putea privi cineva acum pe dinăuntru

ar vedea numai cioburi. De parcă

inima mea ar fi fost

un vas de cristal aşezat pe marginea mesei,

pe care un copil din neatenţie l-a lovit, l-a doborât,

l-a făcut ţăndări.

 

Am ajuns la capătul acelui drum care la început

era infinit. O să stea ploaia, ceaţa se va ridica şi,

tulburat, am să zăresc

sfârşitul lumii mele,

aşa cum se zăreşte Manhattan-ul când te apropii

cu maşina dinspre Queens.

Tot avutul meu, amintirile de-o viaţă,

acum stă în creierul meu ca nuvelele

în rafturile bibliotecii cuprinse de flăcări.

Am ajuns la capătul acelui drum care la început

era infinit.

 

Nr. 05 / 2013
Nominalizările pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2012

Versuri
de Gabriel Chifu

Comunicat cu privire la şedinţa Comitetului Director al USR

Aniversarea criticului
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (36)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Momente franceze
de Adrian Popescu

Sufletul febricitat spre implozie
de Gabriel Coşoveanu

O poezie a reflectării
de Paul Aretzu

Mic tratat existenţialist
de Geo Vasile

Teatrul lumii, lumea teatrului
de Ioan Lascu

Un istorisitor reflexiv
de Ştefan Vlăduţescu

Smoala şi îngerul
de Simona-Grazia Dima

Marile speranţe
de Daniela Firescu

Povestiri din comunism
de Gabriela Gheorghişor

Pre-electoralele Premiilor USR

Retrăirea prin «cântec»
de Florea Miu

Poezie
de Radu Cange

„OftalMOFTologia” lui Vasile Gogea
de Ioan Groşan

„Readucerea în atenţie a valorilor interbelice s-a făcut cu mari riscuri”
de Valeriu Râpeanu

Nacu
de Ion R. Popa

Receptarea poeziei nord-americane în literatura română: influențe şi afinităţi
de Gabriel Nedelea

Poeme
de Toma Grigorie

Vasile Fuiorea
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Ion Maria

Poeme
de Doina Drăguţ

Vestita melancolie din deceniul al şaptelea cu nebănuite prelungiri
de Constantin M. Popa

D’Annunzio – simbolica focului
de Maria Tronea

Putea fi evitată experienţa comunistă?
de Ion Militaru

Premiul revistei Ramuri la „Festivalul Lucian Blaga“ - Sebeş-Alba, 2013
de Dragoş Niculescu

Parodie
de Lucian Perţa

Colocviul anual al Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti - „Critica tânăr㠖 o nouă critică?”

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXII-a, 14-16 iunie 2013, Botoşani

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri