Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Povestiri din comunism

        de Gabriela Gheorghişor

Cu Un singur cer deasupra lor (Editura Polirom, Iaşi, 2013), Ruxandra Cesereanu, autoare de proze fantasmatice şi ludic-experimentaliste, atacă realismul documentar. Preocuparea pentru temele social-politice din eseurile istoric-mentalitare (Gulagul în conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste, Decembrie ’89. Deconstrucţia unei revoluţii) navighează, astfel, şi înspre ficţiune, în această carte pe care scriitoarea o consideră roman, unul cu o gestaţie de un deceniu, după propria mărturisire.

Un singur cer deasupra lor nu este, totuşi, un roman, nici măcar unul modular, ci un volum de povestiri despre/ din comunismul românesc. Într-o ramă simbolico-religioasă, ca un „prolog“ faustian (Dumnezeu îi lasă Diavolului lumea, pentru o jumătate de secol), creşte un evantai de micro-istorii, etalând aproape toate aspectele şi problemele erei comuniste, de la începuturile sale până la Revoluţie şi mineriade: hăituirea „duşmanilor poporului“, refugiaţi în munţi, deportările în Bărăgan, prigoana slujitorilor lui Dumnezeu, înfierarea publică a intelectualilor, „fenomenul“ Piteşti, internarea protestatarilor la ospiciu, Securitatea şi modul ei de operare, cozile la alimente, cenzura, avorturile clandestine, evadările peste Dunăre, demolările, orfelinatele, manifestaţiile omagiale pentru „conducătorii iubiţi“, diversiunile din timpul Revoluţiei, mineriadele şi protestul „golanilor“ din Piaţa Universităţii, asasinarea lui I.P. Culianu. De mici dimensiuni, împrumutând, cel mai adesea, perspectiva şi chiar limbajul personajelor, aceste povestiri/ schiţe cu titluri majoritar onomastice prezintă, inevitabil, şi scene violente sau grotesc-macabre (bătăi, crime, torturi concentraţionare). Spre a o „elibera“ să-l ia de bărbat, un individ îi aduce ibovnicei sale capul tăiat al soţului ce fugise în munţi, fiindcă pălmuise un activist: „Femeia apucă sacul mai mult moartă decât vie şi înăuntru găsi atât ceea ce dorea, cât şi ceea ce nu dorea: capul tăiat al lui Marcu. (...) Aurelia plânse încetişor, la început ca o viţică necoaptă, mai târziu ca o bocitoare care îşi ştie rostul. Apoi luă capul mortului şi îl duse lângă fântână, aici îl spălă, apoi îi limpezi ochii şi pielea cu miere şi cu oloi, iar în gură îi puse boabe de orez amestecate cu tămâie. Apoi îl înfăşură într-un prosop de in, învelindu-l cu grijă, ca pe un ou de struţ din cele ce se găseau atârnând în biserică. Apoi îi susură la urechi, chiar dacă mortul nu o auzea. Îi cântă capului aceluia ca unui cap de sfânt din cei tăiaţi în picturile din biseric㓠(Hambu). În închisoarea de la Piteşti, Marchizul, cel mai inuman torţionar, batjocoreşte ritualurile religioase (împărtăşania, botezul), obligându-i pe deţinuţi să dea reprezentaţii excremenţial-sângeroase: „Alexandru se ridică în capul oaselor şi îl zări pe Marchiz dirijând un spectacol dement: unul din deţinuţi era în patru labe, i se prinsese de dos un fel de coadă de măgar făcută dintr-un furtun găurit, în timp ce deasupra lui era cocoţat un alt deţinut în loc de Hristos, înveşmântat într-o cămaşă mânjită cu excremente. Ceilalţi deţinuţi şi însuşi Marchizul îşi bălăngăneau gamelele, aducându-i prinoase celui suit pe zisul măgar. Să fie Duminica Floriilor? se chestionă Alexandru în gând. Marchizul prelungi scena vreo oră, apoi îi puse pe deţinuţi să meargă până seara în genunchi, purtând pe cap nişte coroane ca de spini, făcute din sârmă ghimpată, doar se găsea destulă împrejurul închisorii. E Duminica Floriilor sau e Săptămâna Patimilor? Sau e Învierea? Alexandru nu mai ştia“ (Alexandru). Un tânăr trece Dunărea înot însoţit de piciorul retezat al unui mort, victimă a şalupei grănicerilor: „Roby se abţinu cu greu să nu vomeze, noroc că nu mâncase prea mult, doar nişte pâine prăjită cu salam. Dar greaţă i se făcu de-a binelea în faţa acelei ciosvârte care îl atinsese blajin, ca pe-un frate. Era un picior de bărbat, de asta era sigur. Un picior de bărbat tânăr. Roby simţi nevoia să înoate grăbit, să se avânte, dar piciorul parcă tot de el se ţinea, ca o vietate a Dunării de momeala ei“ (Roby). Un student, en passant prin Piaţa Universităţii, ajunge să zacă două zile în propriile nevoi şi printre morţi, în „lagărul“ de la Măgurele: „Îşi făcu nevoile pe el şi se simţi împuţit, murdar, soios. Urina îl îmbibase ca pe un burete. Era, devenise un burete de urină. Studentul Andrei. Sau doar Studentul. Puţea a urină şi rahat. Făcuse şi de frică pe el, şezând cu morţii aceia cărora le cânta încetişor şi le vorbea. Nu pricepea cum de nu-l aude nimeni, cum de nu vin să-l omoare şi pe el. Se apucă să se tragă de păr. Rrrrrromânia (Andrei).

Ruxandra Cesereanu cunoaşte foarte bine documentele şi mărturiile epocii, de aceea, cred că pariul cărţii sale îl reprezintă aureolarea literară a adevărului istoric: individualizarea unor „eroi“, colorarea expresivă a unor situaţii dramatice. Însă acest lucru nu îi reuşeşte întotdeauna, multe pagini păstrând stilul relatării jurnalistice sau al rezumatului istoric. Mai mult decât atât, îndeosebi secvenţele cu personaje „ilustre“ (Bodnarenco, Şoşescu, Coana Leana, generalul Iunian, Ilişoi, senatorul The Great Grey) adoptă registrul caricaturalului minor, redevabil bancurilor şi comics-urilor: „Limba lui ştie să spurce ca nimeni alta, limba lui era aproape un organ sexual. Era mândru de limba lui nedespicată, întotdeauna intactă. Îşi pusese dinţi noi de senator perfect. Pronunţă cu tărie şi acurateţe. Great Grey, Partidul, Ceauşescu, Româniaaa! Pupincuristul cel tânăr şi exaltat odinioară, acum senatorul în gri lucios, călare pe rechinul său admirat. Penetrând cu spor de bărbat din Bucur-Obor. O partidă de sex dis-de-dimineaţă pentru România. O partidă sănătoasă de sex pentru patria-mumă. Partidul, Ceauşescu, Româniaaa! Jos comunismul! Nevermore. O, nu, niciodată nu ar putea guiţa aşa ceva“.

Un singur cer deasupra lor este un soi de vademecum al comunismului românesc et aprčs, îmbinând gravitatea şi deriziunea comică a memoriei colective. Şi, mai degrabă, un exerciţiu pregătitor pentru un posibil roman-frescă.

Nr. 05 / 2013
Nominalizările pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2012

Versuri
de Gabriel Chifu

Comunicat cu privire la şedinţa Comitetului Director al USR

Aniversarea criticului
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (36)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Momente franceze
de Adrian Popescu

Sufletul febricitat spre implozie
de Gabriel Coşoveanu

O poezie a reflectării
de Paul Aretzu

Mic tratat existenţialist
de Geo Vasile

Teatrul lumii, lumea teatrului
de Ioan Lascu

Un istorisitor reflexiv
de Ştefan Vlăduţescu

Smoala şi îngerul
de Simona-Grazia Dima

Marile speranţe
de Daniela Firescu

Povestiri din comunism
de Gabriela Gheorghişor

Pre-electoralele Premiilor USR

Retrăirea prin «cântec»
de Florea Miu

Poezie
de Radu Cange

„OftalMOFTologia” lui Vasile Gogea
de Ioan Groşan

„Readucerea în atenţie a valorilor interbelice s-a făcut cu mari riscuri”
de Valeriu Râpeanu

Nacu
de Ion R. Popa

Receptarea poeziei nord-americane în literatura română: influențe şi afinităţi
de Gabriel Nedelea

Poeme
de Toma Grigorie

Vasile Fuiorea
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Ion Maria

Poeme
de Doina Drăguţ

Vestita melancolie din deceniul al şaptelea cu nebănuite prelungiri
de Constantin M. Popa

D’Annunzio – simbolica focului
de Maria Tronea

Putea fi evitată experienţa comunistă?
de Ion Militaru

Premiul revistei Ramuri la „Festivalul Lucian Blaga“ - Sebeş-Alba, 2013
de Dragoş Niculescu

Parodie
de Lucian Perţa

Colocviul anual al Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti - „Critica tânăr㠖 o nouă critică?”

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXII-a, 14-16 iunie 2013, Botoşani

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri