Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Toma Grigorie

există un rotund

pentru călătoria aceasta dumnezeiască

din burta mamei până

în borta pământului

ne-ai dat Doamne doar bilet de dus

creanga ajutată de Eva

s-a înclinat să-i ofere mărul lui Adam ziditorul

cu părul răvăşit aleargă

vârstele de aur spre Arcadia

în timp ce nisipul urcă prin tija oaselor

se răzvrăteşte în van suflul exploziei vegetale

contra feţelor palide

ale florii soarelui

există un rotund în zâmbetul ceasului

ce nu poate fi întrerupt

de niciun zbor al frunzei

 

nu numai celor vinovaţi

Un tsunami de arşiţă se loveşte 

de bordul oraşului

gata să-l răstoarne în valuri de sânge aprins

o porţie de iad ne serveşte Dumnezeu

să nu fim luaţi prin surprindere

pe sfidătorii săgeţilor de jar îi ia mai devreme la El

abia mai respiră strada cu tălpile pe vatra încinsă

nici vântul nu mai poate străbate

perdeaua sufocată de aer otrăvit

ajunge Doamne

am înţeles avertismentul pentru supraîncălzirea Terrei

păcatele civilizaţiei ne cad pe cap tuturor

nu numai celor vinovaţi

 

şi totuşi

mă străduiesc să-mi construiesc o lume

în care să mă simt bine

lumea e cum e şi ca dânsa suntem noi

zicea poetul

refuz să cred că nu mă pot dispensa

de tiparul ei din care mă zbat

să ies cu capul înainte

( cu picioarele înainte sigur voi ieşi)

poate că lumea e aşa cum vreau eu s-o văd

e normal ca dincolo de paravan

să-şi lepede hainele cu care o îmbrac

să rămână în goliciunea ei primară

atâta timp

cât o privesc eu cu gândul

nu-mi pasă dacă îmi ignoră privirea calpă

a subiectului meu fără predicat

îi simt totuşi coarda

cu care mă învaţă

să-mi alerg roibul în cerc

 

un sac de piele

sunt un sac de piele

înţesat cu un pumn de atomi

ei nu numai un pumn

îmi cunoaşteţi se pare mai mult sacul decât atomii

de fapt aveţi dreptate

după spusa ştiinţei atomii noştri se schimbă

cam la cinci ani o dată

de la Solomon Marcus citire

deci asta ar fi explicaţia

că sunt tentat să cobor în mine

ca într-o mină sau  grotă

să mă explorez continuu

cred că în linii generale îmi păstrez tiparul

dar nu pot conserva şi furnicile atomilor

care mor sau pleacă spre alte muşuroaie

transcedentale

domnilor atomi cum să fac să vă prind într-un insectar

cu care să mă laud copiilor nepoţilor 

iată

ce atomi frumoşi mi-au conturat mie identitatea

aş vrea să-i pot trece în testament

trebuie să stau treaz

să văd când îşi schimbă ei gărzile

să le propun un troc 

 

evoluţie

îmi lipesc adeseori fruntea

de geamul rece

privesc calea bucureştiului din oraşul meu sudist

curg concetăţenii spre este spre vest

mai mult căţăraţi pe roţi

decât per pedes pe propriile tălpi

iată cum am mai evoluat doamne

pe negândite

de la opincile din păr de porc

la anvelopele de iarnă de vară

învârtite diabolic de caii nechezând

sub capotă

nechezatul lor sparge geamul ferestrei

 

asemenea dioptrii doamne

trag obloanele peste fereastra vederii

de aici începe existenţa ubicuă

trec peste barierele impuse de veac

depărtarea

se dilată se restrânge

precum burduful unei armonici ruseşti

nu numai gândul este

un fulg de timp suspendat în istorie

ci însuşi carcasa asta

de carne şi sânge 

în care sunt claustrat

ea este oriunde este şi pasul poetului rătăcit

de ce mi-ai plantat doamne

pe ochii miraţi

asemenea dioptrii

văd şi căţelul pământului

cum mă poartă

spre locul de reflecţie infinită 

 

în ochii adânci ai pisicii

mă cufund în ochii adânci ai pisicii

în marea lor de blândeţe

cum mă receptează ea în meditaţia-i transcedentală

cum mă gândeşte cum mă ţese

din torsul cu fir de argint

când mi se tolăneşte în poală

în ce grai îşi rosteşte mieunatul

ce vrea să-mi spună pre limba ei pisicească

cu câte articulări mute mă îmbie

când îşi freacă blana de piciorul meu

cu atâta delicateţe

mă feresc din calea ei

când îşi scoate lăncile pentru apărare

câte ameninţări câte blesteme

în stuchitul ei fioros

se închipuie oare în postura strămoşului

care-şi sfâşie prada fără remuşcări 

nu vânează însă niciodată pisica mea

fără să-i dea posibilitatea şoricelului

să spere la cruţare

jocul acela al ei ca preludiu

e felul în care îşi cere iertare

 

Nr. 05 / 2013
Nominalizările pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2012

Versuri
de Gabriel Chifu

Comunicat cu privire la şedinţa Comitetului Director al USR

Aniversarea criticului
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (36)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Momente franceze
de Adrian Popescu

Sufletul febricitat spre implozie
de Gabriel Coşoveanu

O poezie a reflectării
de Paul Aretzu

Mic tratat existenţialist
de Geo Vasile

Teatrul lumii, lumea teatrului
de Ioan Lascu

Un istorisitor reflexiv
de Ştefan Vlăduţescu

Smoala şi îngerul
de Simona-Grazia Dima

Marile speranţe
de Daniela Firescu

Povestiri din comunism
de Gabriela Gheorghişor

Pre-electoralele Premiilor USR

Retrăirea prin «cântec»
de Florea Miu

Poezie
de Radu Cange

„OftalMOFTologia” lui Vasile Gogea
de Ioan Groşan

„Readucerea în atenţie a valorilor interbelice s-a făcut cu mari riscuri”
de Valeriu Râpeanu

Nacu
de Ion R. Popa

Receptarea poeziei nord-americane în literatura română: influențe şi afinităţi
de Gabriel Nedelea

Poeme
de Toma Grigorie

Vasile Fuiorea
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Ion Maria

Poeme
de Doina Drăguţ

Vestita melancolie din deceniul al şaptelea cu nebănuite prelungiri
de Constantin M. Popa

D’Annunzio – simbolica focului
de Maria Tronea

Putea fi evitată experienţa comunistă?
de Ion Militaru

Premiul revistei Ramuri la „Festivalul Lucian Blaga“ - Sebeş-Alba, 2013
de Dragoş Niculescu

Parodie
de Lucian Perţa

Colocviul anual al Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti - „Critica tânăr㠖 o nouă critică?”

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXII-a, 14-16 iunie 2013, Botoşani

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri