Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Vasile Fuiorea

        de Cătălin Davidescu

Aflat într-un moment de bilanţ, Vasile Fuiorea simte nevoia să îşi prezinte activitatea artistică dintr-o perspectivă foarte largă, făcându-ne martorii laboratorului său de creaţie. Începând cu studiile „după antic” din perioada liceului de profil pe care l-a urmat şi până în prezent, o astfel de întreprindere, destul de rar întâlnită în peisajul artistic românesc, comportă şi inevitabile riscuri de receptare, probabil, deliberat asumate. În mod obişnuit, orice creator îşi prezintă producţia după o îndelungată selecţie, astfel încât „spectacolul” să reprezinte suma reuşitelor sale. De aceea, ideea unei atât de largi desfăşurări, a cvasi-întregului proces de evoluţie artistică (cu inerentele sale ratări), este o formă de curaj, poate şi de narcisism, unde artistul, sigur pe  mijloacele sale, îşi expune întreaga intimitate. Într-un asemenea tip de discurs avantajul receptorului, fie el avizat sau simplu degustător de artă, este unul major, având în vedere oferta  „nefardat㔠a întregului său parcurs.

În ceea ce mă priveşte, esenţa acestei „lecturi” ar fi aceea a unui artist sigur, uneori poate prea sigur, pe mijloacele sale de expresie, care îşi extrage substanţa vizuală din experienţele post-foviste ale generaţiei ’70. Reperul esenţial al universului său este realitatea, pe care ne-o livrează într-o formulă puternic personalizată, marcată, în mod inevitabil, de propriile trăiri de moment. Expresiile artistice, din fericire destul de rare, unde încearcă o obiectivare în spiritul noului realism, cred că sunt improprii structurii sale de profunzime.

Raportul dintre vigoarea formei şi intensitatea culorii, subordonată factorului emoţional, constituie axul central al evoluţiei sale artistice, mărturisindu-l pe Vasile Fuiorea drept un tradiţionalist bine ancorat în actualitate.

 

Nr. 05 / 2013
Nominalizările pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2012

Versuri
de Gabriel Chifu

Comunicat cu privire la şedinţa Comitetului Director al USR

Aniversarea criticului
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (36)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Momente franceze
de Adrian Popescu

Sufletul febricitat spre implozie
de Gabriel Coşoveanu

O poezie a reflectării
de Paul Aretzu

Mic tratat existenţialist
de Geo Vasile

Teatrul lumii, lumea teatrului
de Ioan Lascu

Un istorisitor reflexiv
de Ştefan Vlăduţescu

Smoala şi îngerul
de Simona-Grazia Dima

Marile speranţe
de Daniela Firescu

Povestiri din comunism
de Gabriela Gheorghişor

Pre-electoralele Premiilor USR

Retrăirea prin «cântec»
de Florea Miu

Poezie
de Radu Cange

„OftalMOFTologia” lui Vasile Gogea
de Ioan Groşan

„Readucerea în atenţie a valorilor interbelice s-a făcut cu mari riscuri”
de Valeriu Râpeanu

Nacu
de Ion R. Popa

Receptarea poeziei nord-americane în literatura română: influențe şi afinităţi
de Gabriel Nedelea

Poeme
de Toma Grigorie

Vasile Fuiorea
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Ion Maria

Poeme
de Doina Drăguţ

Vestita melancolie din deceniul al şaptelea cu nebănuite prelungiri
de Constantin M. Popa

D’Annunzio – simbolica focului
de Maria Tronea

Putea fi evitată experienţa comunistă?
de Ion Militaru

Premiul revistei Ramuri la „Festivalul Lucian Blaga“ - Sebeş-Alba, 2013
de Dragoş Niculescu

Parodie
de Lucian Perţa

Colocviul anual al Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti - „Critica tânăr㠖 o nouă critică?”

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXII-a, 14-16 iunie 2013, Botoşani

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri