Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Ion Maria

marele secret

 

pentru mine blocurile sunt munţi

când trec de şcoala 32 şi ajung la marginea

cartierului înspre sineasca îmi pare că aud

cascada victoria ori că văd în zare

insulele polineziei

alteori străduţele dintre blocuri pulsează

ca nişte vene ducând un sânge nevăzut

către o inimă pe care încă nu o ştiu

privit cu al treilea ochi cartierul

poate să fie magic şi dacă ignor oamenii

mă pot crede în tibet

 

văzut de sus cartierul este o mandala

însă cine stă să îl contemple de la mare

înălţime – diavolii sau îngerii?

blocurile magazinele şi casele

(câte au mai rămas) sunt (pentru cine vrea

să le vadă) cărţi de tarot

când va veni marele cutremur

şi blocurile vor cădea semnele tarotului

de pe fiecare carte

o să se vadă

şi împreună ele

vor dezvălui mare secret

al universului

 

steaguri pe turnuri

 

toţi vrem să primim numai premiul

întâi locurile doi şi trei nu ne

atrag

toţi vrem doar locul întâi şi

până la urmă toţi primim un glonţ

în cap

afurisita de viaţă

e nazistă

 

chiar dacă vrem numai locul întâi

încă trebuie să punem steaguri pe turnuri

şi să luptăm cu dragonii

încă trebuie să ascultăm muzicile venite

din ceruri – noi cei ce suntem doar maimuţele

extratereştrilor

şi ce frumoasă este viaţa

aici în calea lactee

printre stelele înghesuite precum copacii

în junglă

 

şi noi trebuie să punem steaguri pe turnuri

crezând că vom lua numai premiul întâi

şi dacă steagurile noastre ar fi de hârtie

şi turnurile de carton

şi dacă la sosire ni se vor da premii

pe orice loc am ajunge

tot aşa am lupta?

 

într-o lume solidă e bine să câştigi

şi locurile doi sau trei sunt bune

într-o lume solidă universul întreg

îţi va fi cunună de lauri ori de spini

toţi vrem să primim numai locul

întâi fără să ştim bine

de ce

 

paradis

 

cum este să vezi paradisul dar

să nu ajungi niciodată

la el?

doar în poze te mai văd

şi niciodată nu te voi mai

întâlni

nu am cum să văd pe cer comete

care să-mi anunţe venirea ta

ca un mare eveniment

galactic

 

pentru dragostea mea nu mai există

casă voi fi mereu pe drumuri

voi merge mereu de la un deşert

la altul păşind între versuri

cum uriaşii păşeau între munţi

lacrimile mele nu vor fi iordanul

va fi secetă mare în anii ce vor veni

fără tine e sărăcie pe pământ

şi în cer

 

cei care conduc universul

nici nu ştiu cât te iubesc

dacă ar şti s-ar teme

într-o zi (în viaţa asta ori

într-una din nenumăratele

alte vieţi) voi învinge sistemul

şi te voi întâlni

pe tine paradis

al meu

 

o balenă

 

ce lucruri frumoase există

pe pământ şi pe alte planete

eu le văd numai în vis

aşa cum te văd şi pe tine

castelul meu este din altă

lume acolo unde lupt cu balaurii

să te cuceresc

acolo sunt prinţul spaţiilor goale

şi maestrul vrăjilor făcute

în gând

 

când visez nimic nu este imposibil

şi spiritele naturii îmi sunt supuse

ca unui mare zeu

ce bine ar fi dacă am trăi

numai în vis însă oricât

prelungesc eu noaptea

(dând cu întuneric prin cer)

până la urmă dimineaţa vine

cu toată frumuseţea şi oroarea ei

eu îmi iau costumul şi cravata

(uniforma cavalerului medieval)

şi plec la muncă

aşa cum altă dată trubadurii

se duceau spre turnirurile

de poezie

sunt o balenă eşuată pe uscat

visez că zbor şi chiar

                pot

            zbura

 

Nr. 05 / 2013
Nominalizările pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2012

Versuri
de Gabriel Chifu

Comunicat cu privire la şedinţa Comitetului Director al USR

Aniversarea criticului
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (36)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Momente franceze
de Adrian Popescu

Sufletul febricitat spre implozie
de Gabriel Coşoveanu

O poezie a reflectării
de Paul Aretzu

Mic tratat existenţialist
de Geo Vasile

Teatrul lumii, lumea teatrului
de Ioan Lascu

Un istorisitor reflexiv
de Ştefan Vlăduţescu

Smoala şi îngerul
de Simona-Grazia Dima

Marile speranţe
de Daniela Firescu

Povestiri din comunism
de Gabriela Gheorghişor

Pre-electoralele Premiilor USR

Retrăirea prin «cântec»
de Florea Miu

Poezie
de Radu Cange

„OftalMOFTologia” lui Vasile Gogea
de Ioan Groşan

„Readucerea în atenţie a valorilor interbelice s-a făcut cu mari riscuri”
de Valeriu Râpeanu

Nacu
de Ion R. Popa

Receptarea poeziei nord-americane în literatura română: influențe şi afinităţi
de Gabriel Nedelea

Poeme
de Toma Grigorie

Vasile Fuiorea
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Ion Maria

Poeme
de Doina Drăguţ

Vestita melancolie din deceniul al şaptelea cu nebănuite prelungiri
de Constantin M. Popa

D’Annunzio – simbolica focului
de Maria Tronea

Putea fi evitată experienţa comunistă?
de Ion Militaru

Premiul revistei Ramuri la „Festivalul Lucian Blaga“ - Sebeş-Alba, 2013
de Dragoş Niculescu

Parodie
de Lucian Perţa

Colocviul anual al Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti - „Critica tânăr㠖 o nouă critică?”

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXII-a, 14-16 iunie 2013, Botoşani

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri