Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Doina Drăguţ

gânduri răsucite

 

mă las purtată

de un gând

oarecare

neîntrerupt

pe nesimţite alunec

şi mă regăsesc

aceeaşi

pe cealaltă parte

a lui

 

trag concluzia

că toate gândurile mele

sunt răsucite

asemenea buclei

lui möbius

 

nesfârşitul gol

 

egal nemăsurat

strivind singurătatea

merg prin nesfârşitul

gol ce se deschide

marginile se subţiază

gândurile neordonate

presimt lumina

întoarsă

în ochiul

descompus

 

diferenţe

 

mă întorc târziu

pierdută-n diferenţe

cu umbra pe umeri

crescând

cai nevăzuţi năvălesc

frenetic

prin fiinţele

ce mă compun

într-o ascensiune

nesfârşită

 

forma sufletului

 

spaţiul din jur s-a modelat

după forma sufletului meu

absolutul părea o clipă

că se lasă atins

de cel mai îndepărtat cerc

al minţii mele

lumina se contura în aură

şi mă purta

indecis

 

valul de îndoială

 

scad depărtarea

şi o micşorez

până se face punct

adaug târziul

până la orizont

apoi ce rămâne

se umple cu vânt

 

aşteptarea se risipeşte

în valul alb

de îndoială

 

gânduri concentrate

 

în spaţiul alb nelocuit

în afara mea

desfăşor depărtarea

într-o succesiune

de zboruri

gânduri concentrice

închid

ultima mişcare

 

în descreştere

mă apropii tot

mai mult de punct

şi dispar

 

nedeterminare

 

sfidez legile şi evadez

din echilibrul meu

interior

măsura desăvârşirii

(simetria dintre

cereri şi împliniri)

se strică

extensia din increat

într-o lunecare de inform

neales

mă dispersează

într-un spaţiu

cu centrul pretutindeni

nedeterminare

 

dincolo de tăcere

 

dincolo

de tăcere privirile...

măsurându-ne

singurătatea

 

ochii mei verzi

despletesc salcia –

lacrimile ei curg

râuri

râuri...

 

mă adun clipelor

cum vântul

ascuns între frunze

se adaugă foşnetului

 

nenumire

 

rătăciţi

şi ataşaţi de efemer

locuiesc

splendori

în clipele descompuse

 

se spulberă

în profunzime

orice diferenţă

pretutindeni

se-nfiripă forma

în contur

 

ceea ce nu are nume

este numele

pe care-l dăm

 

Nr. 05 / 2013
Nominalizările pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2012

Versuri
de Gabriel Chifu

Comunicat cu privire la şedinţa Comitetului Director al USR

Aniversarea criticului
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (36)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Momente franceze
de Adrian Popescu

Sufletul febricitat spre implozie
de Gabriel Coşoveanu

O poezie a reflectării
de Paul Aretzu

Mic tratat existenţialist
de Geo Vasile

Teatrul lumii, lumea teatrului
de Ioan Lascu

Un istorisitor reflexiv
de Ştefan Vlăduţescu

Smoala şi îngerul
de Simona-Grazia Dima

Marile speranţe
de Daniela Firescu

Povestiri din comunism
de Gabriela Gheorghişor

Pre-electoralele Premiilor USR

Retrăirea prin «cântec»
de Florea Miu

Poezie
de Radu Cange

„OftalMOFTologia” lui Vasile Gogea
de Ioan Groşan

„Readucerea în atenţie a valorilor interbelice s-a făcut cu mari riscuri”
de Valeriu Râpeanu

Nacu
de Ion R. Popa

Receptarea poeziei nord-americane în literatura română: influențe şi afinităţi
de Gabriel Nedelea

Poeme
de Toma Grigorie

Vasile Fuiorea
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Ion Maria

Poeme
de Doina Drăguţ

Vestita melancolie din deceniul al şaptelea cu nebănuite prelungiri
de Constantin M. Popa

D’Annunzio – simbolica focului
de Maria Tronea

Putea fi evitată experienţa comunistă?
de Ion Militaru

Premiul revistei Ramuri la „Festivalul Lucian Blaga“ - Sebeş-Alba, 2013
de Dragoş Niculescu

Parodie
de Lucian Perţa

Colocviul anual al Secţiei de Critică a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti - „Critica tânăr㠖 o nouă critică?”

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXII-a, 14-16 iunie 2013, Botoşani

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Hans Magnus Enzensberger

© 2007 Revista Ramuri